Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MP1584EN-LF-Z
IC REG BUCK ADJ 3A
9,000 đ/Cái
Tay Hàn Điều Chỉnh Nhiệt Độ 60W Vinasemi99
Điện áp: 220VAC 50/60Hz, công suất: 60W, nhiệt độ điều chỉnh: 200 ~ 480oC
119,000 đ/Cái
TM1668
LED Dedicated Drive Control Circuit
7,000 đ/Cái
Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
5.1 Ohm 2W 5%
400 đ/Cái
Còn: 100 Cái
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
ON-ON, 2A 250VAC
5,500 đ/Cái
Còn: 168 Cái
MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin
ON-ON, 2A 250VAC
8,000 đ/Cái
Còn: 68 Cái
PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top
5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top
4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

HC49/US SMD Crystals (35)

List product List gallery

Thạch Anh 48Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 48Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 40Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 40Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 30Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 30Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 27.120Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 27.120Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 10.7Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 10.7Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 10.240Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 10.240Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 75 Cái

Thạch Anh 3.5790Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 3.58MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 14 Cái

Thạch Anh 3.58MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 398 Cái

Thạch Anh 4Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4.332MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 647 Cái

Thạch Anh 4.332MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4.897MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 450 Cái

Thạch Anh 4.897MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 4.9152MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 45 Cái

Thạch Anh 4.9152MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 49 Cái

Thạch Anh 7.3728Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 8Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 476 Cái

Thạch Anh 8Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 10Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 669 Cái

Thạch Anh 10Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 995 Cái

Thạch Anh 11.0592Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 12Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal Oscillator

1,400 đ/Cái

Còn: 60 Cái

Thạch Anh 12Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 12.288Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 51 Cái

Thạch Anh 12.288Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 13.56MHz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 191 Cái

Thạch Anh 13.56MHz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 13.824Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 245 Cái

Thạch Anh 13.824Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 14.318Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 68 Cái

Thạch Anh 14.318Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 14.745Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 171 Cái

Thạch Anh 14.745Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 16Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 128 Cái

Thạch Anh 16Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 16.384Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 184 Cái

Thạch Anh 16.384Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 18Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Thạch Anh 18Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 18.432Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 40 Cái

Thạch Anh 18.432Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 20Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 827 Cái

Thạch Anh 20Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 20.480Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 95 Cái

Thạch Anh 20.480Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 20.5Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 93 Cái

Thạch Anh 20.5Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 22.118Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 96 Cái

Thạch Anh 22.118Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 24Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 412 Cái

Thạch Anh 24Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 24.576Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 92 Cái

Thạch Anh 24.576Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 25Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 619 Cái

Thạch Anh 25Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 26Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Thạch Anh 26Mhz Crystal HC49 SMD

Thạch Anh 27Mhz Crystal HC49 SMD

2-PIN, HC49 SMD Crystal, ±30ppm, size 4.65x12.mm

1,400 đ/Cái

Còn: 680 Cái

Thạch Anh 27Mhz Crystal HC49 SMD
Thegioiic live support