Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem
Trang Chủ > Sản Phẩm > Thạch Anh / Crystals / Oscillators > Crystals >

HC49/US DIP Crystals Oscillators

HC49/US DIP Crystals Oscillators (34)

List_product List_gallery

4.897MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 450 Cái

4.897MHz Crystal HC49 DIP

40MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 300 Cái

40MHz Crystal HC49 DIP

10,240MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn : 101 Cái

10,240MHz Crystal HC49 DIP

10,7MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn : 150 Cái

10,7MHz Crystal HC49 DIP

18MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 192 Cái

18MHz Crystal HC49 DIP

4.332MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,200 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

4.332MHz Crystal HC49 DIP

27.120MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn : 2145 Cái

27.120MHz Crystal HC49 DIP

48MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 150 Cái

48MHz Crystal HC49 DIP

30MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 806 Cái

30MHz Crystal HC49 DIP

4.9152MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,200 đ/Cái

Còn : 500 Cái

4.9152MHz Crystal HC49 DIP

3.579MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 994 Cái

3.579MHz Crystal HC49 DIP

4MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 1373 Cái

4MHz Crystal HC49 DIP

7.3728MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 206 Cái

7.3728MHz Crystal HC49 DIP

8MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,400 đ/Cái

Còn : 945 Cái

8MHz Crystal HC49 DIP

10MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 419 Cái

10MHz Crystal HC49 DIP

11.0592MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 930 Cái

11.0592MHz Crystal HC49 DIP

12MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 702 Cái

12MHz Crystal HC49 DIP

12.288MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 556 Cái

12.288MHz Crystal HC49 DIP

13.56MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 392 Cái

13.56MHz Crystal HC49 DIP

13.824MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 189 Cái

13.824MHz Crystal HC49 DIP

14.318MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 38 Cái

14.318MHz Crystal HC49 DIP

14.745MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 90 Cái

14.745MHz Crystal HC49 DIP

16MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 686 Cái

16MHz  Crystal HC49 DIP

16.384MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 152 Cái

16.384MHz Crystal HC49 DIP

18.432MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 571 Cái

18.432MHz Crystal HC49 DIP

20MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 575 Cái

20MHz Crystal HC49 DIP

20.480MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 1 Cái

20.480MHz Crystal HC49 DIP

20.5MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 40 Cái

20.5MHz Crystal HC49 DIP

22.1184MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 150 Cái

22.1184MHz Crystal HC49 DIP

24MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 649 Cái

24MHz Crystal HC49 DIP

24.576MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 136 Cái

24.576MHz Crystal HC49 DIP

25MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 901 Cái

25MHz Crystal HC49 DIP

26MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 513 Cái

26MHz Crystal HC49 DIP

27MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 416 Cái

27MHz Crystal HC49 DIP
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support