Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem
Trang Chủ > Sản Phẩm > Thạch Anh / Crystals / Oscillators > Crystals >

HC49/US DIP Crystals Oscillators

HC49/US DIP Crystals Oscillators (34)

List_product List_gallery

3.579MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 967 Cái

3.579MHz Crystal HC49 DIP

4MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 1035 Cái

4MHz Crystal HC49 DIP

4.332MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,200 đ/Cái

Hàng còn: 0

4.332MHz Crystal HC49 DIP

4.897MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn: 450 Cái

4.897MHz Crystal HC49 DIP

4.9152MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,200 đ/Cái

Còn: 371 Cái

4.9152MHz Crystal HC49 DIP

7.3728MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 187 Cái

7.3728MHz Crystal HC49 DIP

8MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,400 đ/Cái

Còn: 823 Cái

8MHz Crystal HC49 DIP

10MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 397 Cái

10MHz Crystal HC49 DIP

10,240MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn: 101 Cái

10,240MHz Crystal HC49 DIP

10,7MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn: 150 Cái

10,7MHz Crystal HC49 DIP

11.0592MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 944 Cái

11.0592MHz Crystal HC49 DIP

12MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 1205 Cái

12MHz Crystal HC49 DIP

12.288MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 324 Cái

12.288MHz Crystal HC49 DIP

13.824MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 190 Cái

13.824MHz Crystal HC49 DIP

13.56MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 375 Cái

13.56MHz Crystal HC49 DIP

14.318MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 38 Cái

14.318MHz Crystal HC49 DIP

14.745MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 90 Cái

14.745MHz Crystal HC49 DIP

16MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 647 Cái

16MHz  Crystal HC49 DIP

16.384MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 152 Cái

16.384MHz Crystal HC49 DIP

18MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 194 Cái

18MHz Crystal HC49 DIP

18.432MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 518 Cái

18.432MHz Crystal HC49 DIP

20MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 555 Cái

20MHz Crystal HC49 DIP

20.480MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 1 Cái

20.480MHz Crystal HC49 DIP

20.5MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 40 Cái

20.5MHz Crystal HC49 DIP

22.1184MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 150 Cái

22.1184MHz Crystal HC49 DIP

24MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 635 Cái

24MHz Crystal HC49 DIP

24.576MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 136 Cái

24.576MHz Crystal HC49 DIP

25MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 901 Cái

25MHz Crystal HC49 DIP

26MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 506 Cái

26MHz Crystal HC49 DIP

27MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 318 Cái

27MHz Crystal HC49 DIP

27.120MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn: 872 Cái

27.120MHz Crystal HC49 DIP

30MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 568 Cái

30MHz Crystal HC49 DIP

40MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

40MHz Crystal HC49 DIP

48MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn: 148 Cái

48MHz Crystal HC49 DIP
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support