Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem
Trang Chủ > Sản Phẩm > Thạch anh / Crystals / Oscillators > Crystals >

HC49/US DIP Crystals Oscillators

HC49/US DIP Crystals Oscillators (34)

List_product List_gallery

4.897MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 450 Cái

4.897MHz Crystal HC49 DIP

40MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 498 Cái

40MHz Crystal HC49 DIP

10,240MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn : 101 Cái

10,240MHz Crystal HC49 DIP

10,7MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn : 149 Cái

10,7MHz Crystal HC49 DIP

18MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 192 Cái

18MHz Crystal HC49 DIP

4.332MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,200 đ/Cái

Còn : 492 Cái

4.332MHz Crystal HC49 DIP

27.120MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 3,500 đ/Cái

Còn : 775 Cái

27.120MHz Crystal HC49 DIP

48MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

48MHz Crystal HC49 DIP

30MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 290 Cái

30MHz Crystal HC49 DIP

4.9152MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,200 đ/Cái

Còn : 400 Cái

4.9152MHz Crystal HC49 DIP

3.579MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 789 Cái

3.579MHz Crystal HC49 DIP

4MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 944 Cái

4MHz Crystal HC49 DIP

7.3728MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 187 Cái

7.3728MHz Crystal HC49 DIP

8MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 2,400 đ/Cái

Còn : 84 Cái

8MHz Crystal HC49 DIP

10MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 438 Cái

10MHz Crystal HC49 DIP

11.0592MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 457 Cái

11.0592MHz Crystal HC49 DIP

12MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 493 Cái

12MHz Crystal HC49 DIP

12.288MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 390 Cái

12.288MHz Crystal HC49 DIP

13.56MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 392 Cái

13.56MHz Crystal HC49 DIP

13.824MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 210 Cái

13.824MHz Crystal HC49 DIP

14.318MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 37 Cái

14.318MHz Crystal HC49 DIP

14.745MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 91 Cái

14.745MHz Crystal HC49 DIP

16MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 310 Cái

16MHz  Crystal HC49 DIP

16.384MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 153 Cái

16.384MHz Crystal HC49 DIP

18.432MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 520 Cái

18.432MHz Crystal HC49 DIP

20MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 614 Cái

20MHz Crystal HC49 DIP

20.480MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 4 Cái

20.480MHz Crystal HC49 DIP

20.5MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 40 Cái

20.5MHz Crystal HC49 DIP

22.1184MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 144 Cái

22.1184MHz Crystal HC49 DIP

24MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 634 Cái

24MHz Crystal HC49 DIP

24.576MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 150 Cái

24.576MHz Crystal HC49 DIP

25MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

25MHz Crystal HC49 DIP

26MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 492 Cái

26MHz Crystal HC49 DIP

27MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 411 Cái

27MHz Crystal HC49 DIP
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support