Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
BA30W-220-24V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 24VAC, Công suất 30W
0 đ/Cái
BA30W-220-18V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 18VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA30W-220-15V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 15VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA30W-220-12V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 12VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA30W-220-9V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 9VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA20W-220-36V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 36VAC, Công suất 20W
69,000 đ/Cái
BA20W-220-24V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 24VAC, Công suất 20W
69,000 đ/Cái
BA20W-220-18V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 18VAC, Công suất 20W
69,000 đ/Cái
Trang Chủ > Sản Phẩm > Thạch Anh, Crystals, Oscillators > Crystals >

HC49/US DIP Crystals Oscillators

HC49/US DIP Crystals Oscillators (34)

List product List gallery

3.579MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 960 Cái

3.579MHz Crystal HC49 DIP

4MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 992 Cái

4MHz Crystal HC49 DIP

4.332MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 400 Cái

4.332MHz Crystal HC49 DIP

4.897MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

4.897MHz Crystal HC49 DIP

4.9152MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 362 Cái

4.9152MHz Crystal HC49 DIP

7.3728MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 170 Cái

7.3728MHz Crystal HC49 DIP

8MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 585 Cái

8MHz Crystal HC49 DIP

10MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 392 Cái

10MHz Crystal HC49 DIP

10,240MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 101 Cái

10,240MHz Crystal HC49 DIP

10,7MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 150 Cái

10,7MHz Crystal HC49 DIP

11.0592MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 799 Cái

11.0592MHz Crystal HC49 DIP

12MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 1122 Cái

12MHz Crystal HC49 DIP

12.288MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 323 Cái

12.288MHz Crystal HC49 DIP

13.824MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 190 Cái

13.824MHz Crystal HC49 DIP

13.56MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 375 Cái

13.56MHz Crystal HC49 DIP

14.318MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 28 Cái

14.318MHz Crystal HC49 DIP

14.745MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 90 Cái

14.745MHz Crystal HC49 DIP

16MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 238 Cái

16MHz  Crystal HC49 DIP

16.384MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 152 Cái

16.384MHz Crystal HC49 DIP

18MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 137 Cái

18MHz Crystal HC49 DIP

18.432MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 1013 Cái

18.432MHz Crystal HC49 DIP

20MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 504 Cái

20MHz Crystal HC49 DIP

20.480MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 1 Cái

20.480MHz Crystal HC49 DIP

20.5MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 40 Cái

20.5MHz Crystal HC49 DIP

22.1184MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 150 Cái

22.1184MHz Crystal HC49 DIP

24MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 605 Cái

24MHz Crystal HC49 DIP

24.576MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 136 Cái

24.576MHz Crystal HC49 DIP

25MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 892 Cái

25MHz Crystal HC49 DIP

26MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 506 Cái

26MHz Crystal HC49 DIP

27MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 318 Cái

27MHz Crystal HC49 DIP

27.120MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 683 Cái

27.120MHz Crystal HC49 DIP

30MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 568 Cái

30MHz Crystal HC49 DIP

40MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

40MHz Crystal HC49 DIP

48MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 147 Cái

48MHz Crystal HC49 DIP
Thegioiic live support