Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
AD16-16SM-24V Đèn Còi Báo
Đèn báo đỏ có còi 24VDC, D=20 mm, 5W
0 đ/Cái
ANTI-ST-CT-V2 Áo Chống Tĩnh Điện
Áo chống tĩnh điện, chống bụi, có nhiều màu, kích cỡ
119,000 đ/Cái
Anti-ST-HAT Nón Chống Tĩnh Điện
Có nhiều màu sắc
29,000 đ/Cái
ANTI-ST-STRAP Dây Chống Tĩnh Điện Giày
Dây Chống Tĩnh Điện Giày
29,000 đ/Cái
4.3inch FPGA LCD
LCD 4.3inch dùng cho board FPGA
1,190,000 đ/Cái
XC6SLX16 SPARTAN6 Xilinx FPGA Board
1Gb DDR3, 128Mb Flash, VGA, microSD, Jtag, USB
3,399,000 đ/Cái
XC6SLX9 SPARTAN6 Xilinx FPGA Board
SDRAM 256Mb, 16M Flash, VGA, microSD, Jtag, USB
1,349,000 đ/Cái
AD-DA-8Bit Module Chuyển Đổi AD-DA
DA chip: AD9708 8bit, AD chip: AD9280 8bit
589,000 đ/Cái
Trang Chủ > Sản Phẩm > Thạch Anh, Crystals, Oscillators > Crystals >

HC49/US DIP Crystals Oscillators

HC49/US DIP Crystals Oscillators (34)

List product List gallery

3.579MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 960 Cái

3.579MHz Crystal HC49 DIP

4MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 1019 Cái

4MHz Crystal HC49 DIP

4.332MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 2,200 đ/Cái

Hết hàng

4.332MHz Crystal HC49 DIP

4.897MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 438 Cái

4.897MHz Crystal HC49 DIP

4.9152MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 364 Cái

4.9152MHz Crystal HC49 DIP

7.3728MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 182 Cái

7.3728MHz Crystal HC49 DIP

8MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 2,400 đ/Cái

Còn: 769 Cái

8MHz Crystal HC49 DIP

10MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 392 Cái

10MHz Crystal HC49 DIP

10,240MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 101 Cái

10,240MHz Crystal HC49 DIP

10,7MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 150 Cái

10,7MHz Crystal HC49 DIP

11.0592MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 844 Cái

11.0592MHz Crystal HC49 DIP

12MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 1173 Cái

12MHz Crystal HC49 DIP

12.288MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 324 Cái

12.288MHz Crystal HC49 DIP

13.824MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 190 Cái

13.824MHz Crystal HC49 DIP

13.56MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 375 Cái

13.56MHz Crystal HC49 DIP

14.318MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 28 Cái

14.318MHz Crystal HC49 DIP

14.745MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 90 Cái

14.745MHz Crystal HC49 DIP

16MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 578 Cái

16MHz  Crystal HC49 DIP

16.384MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 101 Cái

16.384MHz Crystal HC49 DIP

18MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 137 Cái

18MHz Crystal HC49 DIP

18.432MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 1018 Cái

18.432MHz Crystal HC49 DIP

20MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 536 Cái

20MHz Crystal HC49 DIP

20.480MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 1 Cái

20.480MHz Crystal HC49 DIP

20.5MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 40 Cái

20.5MHz Crystal HC49 DIP

22.1184MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 150 Cái

22.1184MHz Crystal HC49 DIP

24MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 605 Cái

24MHz Crystal HC49 DIP

24.576MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 136 Cái

24.576MHz Crystal HC49 DIP

25MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 894 Cái

25MHz Crystal HC49 DIP

26MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 506 Cái

26MHz Crystal HC49 DIP

27MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 318 Cái

27MHz Crystal HC49 DIP

27.120MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 683 Cái

27.120MHz Crystal HC49 DIP

30MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 568 Cái

30MHz Crystal HC49 DIP

40MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

40MHz Crystal HC49 DIP

48MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 147 Cái

48MHz Crystal HC49 DIP
Thegioiic live support