Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MP1584EN-LF-Z
IC REG BUCK ADJ 3A
9,000 đ/Cái
Tay Hàn Điều Chỉnh Nhiệt Độ 60W Vinasemi99
Điện áp: 220VAC 50/60Hz, công suất: 60W, nhiệt độ điều chỉnh: 200 ~ 480oC
119,000 đ/Cái
TM1668
LED Dedicated Drive Control Circuit
7,000 đ/Cái
Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
5.1 Ohm 2W 5%
400 đ/Cái
Còn: 100 Cái
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
ON-ON, 2A 250VAC
5,500 đ/Cái
Còn: 168 Cái
MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin
ON-ON, 2A 250VAC
8,000 đ/Cái
Còn: 68 Cái
PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top
5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top
4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

HC49/US DIP Crystals (34)

List product List gallery

Thạch Anh 3.579MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 960 Cái

Thạch Anh 3.579MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 4MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 903 Cái

Thạch Anh 4MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 4.332MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 293 Cái

Thạch Anh 4.332MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 4.897MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Thạch Anh 4.897MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 4.9152MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 359 Cái

Thạch Anh 4.9152MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 7.3728MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 439 Cái

Thạch Anh 7.3728MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 8MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 1067 Cái

Thạch Anh 8MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 10MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 376 Cái

Thạch Anh 10MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 10,240MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

1,300 đ/Cái

Còn: 101 Cái

Thạch Anh 10,240MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 10,7MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 150 Cái

Thạch Anh 10,7MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 11.0592MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 754 Cái

Thạch Anh 11.0592MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 12MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 912 Cái

Thạch Anh 12MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 12.288MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 298 Cái

Thạch Anh 12.288MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 13.824MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

1,300 đ/Cái

Còn: 190 Cái

Thạch Anh 13.824MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 13.56MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 375 Cái

Thạch Anh 13.56MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 14.318MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 25 Cái

Thạch Anh 14.318MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 14.745MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 77 Cái

Thạch Anh 14.745MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 16MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 869 Cái

Thạch Anh 16MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 16.384MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 141 Cái

Thạch Anh 16.384MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 18MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 127 Cái

Thạch Anh 18MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 18.432MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 1010 Cái

Thạch Anh 18.432MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 20MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 539 Cái

Thạch Anh 20MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 20.480MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 1 Cái

Thạch Anh 20.480MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 20.5MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 40 Cái

Thạch Anh 20.5MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 22.1184MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 140 Cái

Thạch Anh 22.1184MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 24MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 163 Cái

Thạch Anh 24MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 24.576MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 134 Cái

Thạch Anh 24.576MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 25MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 759 Cái

Thạch Anh 25MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 26MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 505 Cái

Thạch Anh 26MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 27MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

1,300 đ/Cái

Còn: 98 Cái

Thạch Anh 27MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 27.120MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 753 Cái

Thạch Anh 27.120MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 30MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 565 Cái

Thạch Anh 30MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 40MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US, 2-DIP, Crystal Oscillator

1,300 đ/Cái

Còn: 477 Cái

Thạch Anh 40MHz Crystal HC49 DIP

Thạch Anh 48MHz Crystal HC49 DIP

HC49/US 2-DIP Crystal, ±30ppm

1,300 đ/Cái

Còn: 145 Cái

Thạch Anh 48MHz Crystal HC49 DIP
Thegioiic live support