Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Bàn Phím 1x4 Nút Nhấn
Bàn phím 4 nút nhấn, size: 37x15mm
0 đ/Cái
Arduino Uno WiFi R3 ATmega328 ESP8266
Điện áp: 6-9VDC, ATmega328, 32Mb memory
252,000 đ/Cái
2WD A30 Khung Xe Nhôm 2 Động Cơ
Khung xe bao gồm 2 động cơ, bánh xe và các phụ kiện đi kèm
215,000 đ/Bộ
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục thép dài 200mm, D=5mm
14,700 đ/Thanh
Còn: 20 Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục thép dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
Còn: 20 Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ

Hàng Rào Đực Cái, Jumper (63)

List product List gallery

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 6MM Chân Cong

2.54mm, 40(1x40) chân cong, loại DIP

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Đực Đơn 1x40Pin 6MM Chân Cong

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X30Pin SMD

2.54mm, 60(2x30) chân, SMD

11,000 đ/Cái

Còn: 240 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X30Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X20Pin SMD

2.54mm, 40(2x20) chân, SMD

7,800 đ/Cái

Còn: 300 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X20Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X15Pin SMD

2.54mm, 30(2x15) chân, SMD

6,800 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X15Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X12Pin SMD

2.54mm, 24(2x12) chân, SMD

4,200 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X12Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X10Pin SMD

2.54mm, 20(2x10) chân, SMD

3,000 đ/Cái

Còn: 300 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X10Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X9Pin SMD

2.54mm, 18(2x9) chân, SMD

2,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X9Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X8Pin SMD

2.54mm, 16(2x8) chân, SMD

2,000 đ/Cái

Còn: 299 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X8Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X7Pin SMD

2.54mm, 14(2x7) chân, SMD

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X7Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X6Pin SMD

2.54mm, 12(2x6) chân, SMD

1,700 đ/Cái

Còn: 296 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X6Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X5Pin SMD

2.54mm, 10(2x5) chân, SMD

1,500 đ/Cái

Còn: 724 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X5Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X4Pin SMD

2.54mm, 8(2x4) chân, SMD

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X4Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X3Pin SMD

2.54mm, 6(2x3) chân, SMD

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X3Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X2Pin SMD

2.54mm, 4(2x2) chân, SMD

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X2Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x40Pin 24mm V2

2.54mm 40(1x40) chân, Cao: 24mm, 1U Gold

19,000 đ/Cái

Còn: 270 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x40Pin 24mm V2

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x10Pin 11mm

2.54mm 10(1x10) chân, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x10Pin 11mm

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x8Pin 11mm

2.54mm 8(1x8) chân, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x8Pin 11mm

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x6Pin 11mm

2.54mm 6(1x6) chân, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm,

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x6Pin 11mm

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x40 SMD

1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD

9,900 đ/Cái

Còn: 65 Cái

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x40 SMD

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Cong

120(3x40) chân, 2.54mm

4,500 đ/Cái

Còn: 100 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Cong

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x40Pin SMD

2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD

8,500 đ/Cái

Còn: 24 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x40Pin SMD

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40 SMD

1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD

13,500 đ/Cái

Còn: 89 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40 SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin 24mm

80(2x40) chân mạ vàng, 2.54mm, cao 24mm

23,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

 Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin 24mm

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin SMD

2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD

7,000 đ/Cái

Còn: 138 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin SMD

Jumper 2.54mm Ngắn Mạch

Khoảng cách chân 2.54mm 2Pin loại làm ngắn mạch

190 đ/Cái

Còn: 3325 Cái

Jumper 2.54mm Ngắn Mạch

Hàng Rào 0.8 Cái Đôi 2x40Pin SMD

0.8mm, 80(2x40) chân, loại SMD

26,000 đ/Cái

Còn: 34 Cái

Hàng Rào 0.8 Cái Đôi 2x40Pin SMD

Hàng Rào 0.8 Đực Đôi 2x50Pin SMD

0.8mm, 100(2x50) chân, loại SMD

21,000 đ/Cái

Còn: 39 Cái

Hàng Rào 0.8 Đực Đôi 2x50Pin SMD

Hàng Rào 1.27 Cái Đơn 1x40Pin

1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP

5,900 đ/Cái

Còn: 70 Cái

Hàng Rào 1.27 Cái Đơn 1x40Pin

Hàng Rào 1.27 Đực Đơn 1x40Pin

1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP

2,900 đ/Cái

Còn: 1506 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đơn 1x40Pin

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x40Pin

1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP

5,900 đ/Cái

Còn: 82 Cái

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40Pin

1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP

5,900 đ/Cái

Còn: 652 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x30Pin SMD

1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD

7,900 đ/Cái

Còn: 451 Cái

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x30Pin SMD

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x30Pin SMD

1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD

9,000 đ/Cái

Còn: 1164 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x30Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Đực Đơn 1x40Pin

2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP

2,900 đ/Cái

Còn: 1872 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đơn 1x40Pin

Hàng Rào 2.0 Cái Đơn 1x40Pin

2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP

3,400 đ/Cái

Còn: 12 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đơn 1x40Pin

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x40Pin

2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP

5,900 đ/Cái

Còn: 49 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin

2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP

2,400 đ/Cái

Còn: 1402 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

2.0mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP

3,000 đ/Cái

Còn: 1136 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x20Pin

2.54mm, 40(2x20) chân, loại DIP

1,900 đ/Cái

Còn: 1739 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x20Pin

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin

2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP

3,400 đ/Cái

Còn: 1893 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin
Thegioiic live support