Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Hàng Rào Đực Cái, Jumper (48)

List product List gallery

Hàng Rào Cái Đơn 10P-11MM 2.54MM

Hàng rào cái đơn 10P, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm, pitch 2.54

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào Cái Đơn 10P-11MM 2.54MM

Hàng Rào Cái Đơn 8P-11MM 2.54MM

Hàng rào cái đơn 8P, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm, pitch 2.54

Giá: 2,200 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào Cái Đơn 8P-11MM 2.54MM

Hàng Rào Cái Đơn 6P-11MM 2.54MM

Hàng rào cái đơn 6P, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm, pitch 2.54

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào Cái Đơn 6P-11MM 2.54MM

FM-1.27-2X40-SMD

80(40x2) pin 1.27mm SMD Female connector

Giá: 15,000 đ/Cái

Còn: 292 Cái

FM-1.27-2X40-SMD

2.54-3X40-RA

3x40pin, 2.54mm, đầu đực 3 hàng vuông góc

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 93 Cái

2.54-3X40-RA

FM-2.0-2X40-SMD

SMD Female Header, Pin 2x40, pitch 2.0MM

Giá: 8,500 đ/Cái

Còn: 110 Cái

FM-2.0-2X40-SMD

1.27-2X40-SMD

SMD Header, pin 2x40, pitch 1.27MM, 1U gold

Giá: 9,000 đ/Cái

Hết hàng

1.27-2X40-SMD

FM-2.54-2X40-24MM

Hàng rào cái đôi 2x40, Pitch 2.54mm, cao 24mm, chân thằng mạ vàng

Giá: 23,000 đ/Cái

Còn: 63 Cái

FM-2.54-2X40-24MM

2.0-2X40-SMD

SMD Header, Pin 2x40, pitch 2.0MM

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 194 Cái

2.0-2X40-SMD

Jumper 2.54mm

2.54mm 2-Pin Shorting Jumper

Giá: 1,000 đ/Gói (5 cái)

Còn: 4164 Gói (5 cái)

Jumper 2.54mm

FM-0.8-2X50-SMD

Pitch 0.8MM, 2x50 PIN, Female Header, SMD

Giá: 28,000 đ/Cái

Còn: 37 Cái

FM-0.8-2X50-SMD

0.8-2X50-SMD

Pitch 0.8mm, 2x50 PIN, Pin Header, SMD

Giá: 21,000 đ/Cái

Còn: 42 Cái

0.8-2X50-SMD

FM-1.27-1X40

1.27MM, 1x40PIN (80) Female Header

Giá: 6,500 đ/Cái

Còn: 162 Cái

FM-1.27-1X40

1.27-1X40

1.27MM, 2x40PIN (80) Pin Header

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 66 Cái

1.27-1X40

FM-1.27-2X40

1.27MM, 2x40PIN (80) Female Header

Giá: 8,500 đ/Cái

Còn: 120 Cái

FM-1.27-2X40

1.27-2X40

1.27MM, 2x40PIN (80) Pin Header

Giá: 6,900 đ/Cái

Còn: 739 Cái

1.27-2X40

FM-1.27-2X30-SMD

60(30x2) pin 1.27mm SMD Female connector

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 460 Cái

FM-1.27-2X30-SMD

1.27-2X30-SMD

1.27mm 60Pin SMD Male Header

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 1195 Cái

1.27-2X30-SMD

2.0-1X40

1x40 40Pin, Pitch 2.0mm, Pin Header

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 432 Cái

2.0-1X40

FM-2.0-1X40

40Pin 2.0mm Straight Female Headers - Single Row

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 241 Cái

FM-2.0-1X40

FM-2.0-2X40

80 (2 x 40) Pin 2.0mm Straight Female Headers - Double Row

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 70 Cái

FM-2.0-2X40

2.0-2X40

80 (2 x 40) Pin 2.0mm Straight Pin Headers - Double Row

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 345 Cái

2.0-2X40

2.0-2X40-RA

2x40pin, Pitch 2.0mm, Right Angle Male Headers

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 152 Cái

2.0-2X40-RA

FM-2.54-2X20

40 (2 x 20) Pin, Pitch 2.54mm, Straight Female Headers - Double Row

Giá: 2,200 đ/Cái

Còn: 660 Cái

FM-2.54-2X20

FM-2.54-2X40

80 (2 x 40) Pin 2.54mm Straight Female Headers - Double Row

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 2061 Cái

FM-2.54-2X40

FM-2.54-2X16

32 (2 x 16) Pin 2.54mm Straight Female Headers - Double Row

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 797 Cái

FM-2.54-2X16

2.54-2X16

32 (2 x 16) Pin 2.54mm Straight Headers - Double Row

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 870 Cái

2.54-2X16

2.54-2X40

80 (2 x 40) Pin, Pitch 2.54mm Straight Headers - Double Row

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 5113 Cái

2.54-2X40

2.54-1X40

1x40 Pin, Pitch 2.54mm, Pin Header

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 5517 Cái

2.54-1X40

FM-2.54-1X40

40 (1 x 40) Pin, Pitch 2.54mm, Straight Female Headers, Single Row, Gold plating

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 8424 Cái

FM-2.54-1X40

FM-2.54-1X40-Round

1x40 40Pin, Pitch 2.54mm, Round Female Pin Header

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 490 Cái

FM-2.54-1X40-Round

2.54-1X40-Round

Male Black 40x1 Single Row Round Pin 2.54mm Pitch Spacing Header

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 652 Cái

2.54-1X40-Round

2.54-2X40-RA

2x40pin, 2.54mm, Right Angle Male Double Row Headers

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

2.54-2X40-RA

2.54-1X40-RA

1x40pin, 2.54mm, Right Angle Male Headers

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 403 Cái

2.54-1X40-RA

2.54-1X40-15MM

Male header 1x40 pin, Pitch: 2.54MM, dài 15MM

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 1985 Cái

2.54-1X40-15MM

2.54-1X40-17MM

Male header 1x40 pin, Pitch: 2.54MM, dài 17MM

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 1319 Cái

2.54-1X40-17MM

2.54-1X40-21MM

Male header 1x40 pin, Pitch: 2.54MM, dài 21MM

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 750 Cái

2.54-1X40-21MM

2.54-1X40-23MM

Male header 1x40 pin, Pitch: 2.54MM, dài 23MM

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 930 Cái

2.54-1X40-23MM

2.54-1X40-28MM

Male header 1x40 pin, Pitch 2.54MM, dài 28MM

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 763 Cái

2.54-1X40-28MM

2.54-2X40-21MM

Male header 2x40 pin, pitch 2.54MM, dài 21MM

Giá: 10,000 đ/Cái

Còn: 160 Cái

2.54-2X40-21MM
Thegioiic live support