Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525
Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M
0 đ/Cái
Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
27UH (270), 3.7A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
18UH (180), 3.9A
2,000 đ/Cái
ACS758LCB-100B-PFF-T
SENSOR CURRENT HALL 100A AC/DC
150,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
15UH (150), 4.5A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
12UH (120), 4.9A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
8.2UH (8R2), 5.5A
2,000 đ/Cái

Hàng Rào Đực Cái, Jumper (61)

List product List gallery

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X20Pin SMD

2.54mm, 40(2x20) chân màu vàng, SMD

5,400 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X20Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X15Pin SMD

2.54mm, 30(2x15) chân màu vàng, SMD

3,800 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X15Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X12Pin SMD

2.54mm, 24(2x12) chân màu vàng, SMD

3,200 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X12Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X10Pin SMD

2.54mm, 20(2x10) chân màu vàng, SMD

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X10Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X9Pin SMD

2.54mm, 18(2x9) chân màu vàng, SMD

2,300 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X9Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X8Pin SMD

2.54mm, 16(2x8) chân màu vàng, SMD

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X8Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X7Pin SMD

2.54mm, 14(2x7) chân màu vàng, SMD

1,900 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X7Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X6Pin SMD

2.54mm, 12(2x6) chân màu vàng, SMD

1,700 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X6Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X5Pin SMD

2.54mm, 10(2x5) chân màu vàng, SMD

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X5Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X4Pin SMD

2.54mm, 8(2x4) chân màu vàng, SMD

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X4Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X3Pin SMD

2.54mm, 6(2x3) chân màu vàng, SMD

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X3Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X2Pin SMD

2.54mm, 4(2x2) chân màu vàng, SMD

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2X2Pin SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x40Pin 24mm V2

2.54mm 40(1x40) chân, Cao: 24mm, 1U Gold

19,000 đ/Cái

Còn: 298 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x40Pin 24mm V2

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x10Pin 11mm

2.54mm 10(1x10) chân, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x10Pin 11mm

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x8Pin 11mm

2.54mm 8(1x8) chân, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm

2,200 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54mm Cái Đơn 1x8Pin 11mm

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x6Pin 11mm

2.54mm 6(1x6) chân, chân cao 11mm, nhựa cao 8.5mm,

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Hàng Rào 2.54 Cái Đơn 1x6Pin 11mm

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x40 SMD

1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD

9,900 đ/Cái

Còn: 133 Cái

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x40 SMD

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Cong

120(3x40) chân, 2.54mm

4,500 đ/Cái

Còn: 200 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực 3x40Pin Ba Hàng Chân Cong

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x40Pin SMD

2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD

8,500 đ/Cái

Còn: 105 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x40Pin SMD

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40 SMD

1.27mm, 80(2x40) chân, loại SMD

13,500 đ/Cái

Còn: 91 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40 SMD

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin 24mm

80(2x40) chân mạ vàng, 2.54mm, cao 24mm

23,000 đ/Cái

Còn: 22 Cái

 Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin 24mm

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin SMD

2.0mm, 80(2x40) chân, loại SMD

7,000 đ/Cái

Còn: 242 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin SMD

Jumper 2.54mm Ngắn Mạch

Khoảng cách chân 2.54mm 2Pin loại làm ngắn mạch

190 đ/Cái

Còn: 5407 Cái

Jumper 2.54mm Ngắn Mạch

Hàng Rào 0.8 Cái Đôi 2x50Pin SMD

0.8mm, 100(2x50) chân, loại SMD

26,000 đ/Cái

Còn: 37 Cái

Hàng Rào 0.8 Cái Đôi 2x50Pin SMD

Hàng Rào 0.8 Đực Đôi 2x50Pin SMD

0.8mm, 100(2x50) chân, loại SMD

21,000 đ/Cái

Còn: 42 Cái

Hàng Rào 0.8 Đực Đôi 2x50Pin SMD

Hàng Rào 1.27 Cái Đơn 1x40Pin

1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP

5,900 đ/Cái

Còn: 189 Cái

Hàng Rào 1.27 Cái Đơn 1x40Pin

Hàng Rào 1.27 Đực Đơn 1x40Pin

1.27mm, 40(1x40) chân, loại DIP

2,900 đ/Cái

Còn: 1724 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đơn 1x40Pin

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x40Pin

1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP

5,900 đ/Cái

Còn: 96 Cái

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40Pin

1.27mm, 80(2x40) chân, loại DIP

5,900 đ/Cái

Còn: 722 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x30Pin SMD

1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD

7,900 đ/Cái

Còn: 459 Cái

Hàng Rào 1.27 Cái Đôi 2x30Pin SMD

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x30Pin SMD

1.27mm, 60(2x30) chân, loại SMD

9,000 đ/Cái

Còn: 1165 Cái

Hàng Rào 1.27 Đực Đôi 2x30Pin SMD

Hàng Rào 2.0 Đực Đơn 1x40Pin

2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP

2,900 đ/Cái

Còn: 968 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đơn 1x40Pin

Hàng Rào 2.0 Cái Đơn 1x40Pin

2.0mm, 40(1x40) chân, loại DIP

3,400 đ/Cái

Còn: 81 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đơn 1x40Pin

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x40Pin

2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP

5,900 đ/Cái

Còn: 55 Cái

Hàng Rào 2.0 Cái Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin

2.0mm, 80(2x40) chân, loại DIP

2,400 đ/Cái

Còn: 1447 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

2.0mm, 80(2x40) chân cong, loại DIP

3,000 đ/Cái

Còn: 1136 Cái

Hàng Rào 2.0 Đực Đôi 2x40Pin Chân Cong

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x20Pin

2.54mm, 40(2x20) chân, loại DIP

1,900 đ/Cái

Còn: 20 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x20Pin

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin

2.54mm, 80(2x40) chân, loại DIP

3,400 đ/Cái

Còn: 1970 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x40Pin

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x16Pin

2.54mm, 32(2x16) chân, loại SMD

2,500 đ/Cái

Còn: 760 Cái

Hàng Rào 2.54 Cái Đôi 2x16Pin

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x16Pin

2.54mm, 32(2x16) chân, loại DIP

1,500 đ/Cái

Còn: 834 Cái

Hàng Rào 2.54 Đực Đôi 2x16Pin
Thegioiic live support