Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

GPS+GSM Antenna (3)

List product List gallery

JCB062 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M Jinchang

Tần số: 1575.42±1MHz

250,000 đ/Cái

Hết hàng

JCB062 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M Jinchang

JCB010 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M Jinchang

Tần số: 1575.42±1MHz, band width: CF±5MHz

169,000 đ/Cái

Hết hàng

JCB010 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M Jinchang

HY-1575 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M

Tần số: 1575.42±1MHz, band width: CF±5MHz

149,000 đ/Cái

Hết hàng

HY-1575 Ăng Ten GPS+GSM Đầu SMA Đực Dài 3M
Thegioiic live support