Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

Fuses (20)

List_product List_gallery

BLX-A Fuse Socket

Fuse Socket 5x20MM

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

BLX-A Fuse Socket

5X20 Fuse Socket

Ổ cầu chì 5x20MM

Giá : 5,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

5X20 Fuse Socket

2A 6X30 Fuse

Cầu chì 2A, 6mm x 30mm

Giá : 1,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

2A 6X30 Fuse

12A 5X20 Fuse

Cầu chì 12A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

12A 5X20 Fuse

8A 5X20 Fuse

Cầu chì 8A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

8A 5X20 Fuse

7A 5X20 Fuse

Cầu chì 7A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

7A 5X20 Fuse

6A 5X20 Fuse

Cầu chì 6A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

6A 5X20 Fuse

4A 5X20 Fuse

Cầu chì 4A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

4A 5X20 Fuse

2.5A 5X20 Fuse

Cầu chì 2.5A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

2.5A 5X20 Fuse

1.5A 5X20 Fuse

Cầu chì 1.5A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

1.5A 5X20 Fuse

0.5A 5X20 Fuse

Cầu chì 0.5A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

0.5A 5X20 Fuse

0.2A 5X20 Fuse

Cầu chì 0.2A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

0.2A 5X20 Fuse

0.1A 5X20 Fuse

Cầu chì 0.1A 250V, Size 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

0.1A 5X20 Fuse

20A 5X20 Fuse

Cầu chì 20A 250V, 5mm x 20mm

Giá : 1,200 đ/Cái

Còn : 390 Cái

20A 5X20 Fuse

10A 5X20 Fuse

Cầu chì 10A 250V, 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 560 Cái

10A 5X20 Fuse

5A 5X20 Fuse

Cầu chì 5A 250V, 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 158 Cái

5A 5X20 Fuse

Fuse socket

Fuse socket 5mm x 20mm

Giá : 800 đ/Cặp (2 cái)

Còn : 924 Cặp (2 cái)

Fuse socket

3A 5X20 Fuse

Cầu chì 3A 250V, 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 560 Cái

3A 5X20 Fuse

2A 5X20 Fuse

Cầu chì 2A, 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 451 Cái

2A 5X20 Fuse

1A 5X20 Fuse

Cầu chì 1A, 5mm x 20mm

Giá : 1,000 đ/Cái

Còn : 660 Cái

1A 5X20 Fuse
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support