Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Freescale (11)

List_product List_gallery

UDOO NEO BASIC

ARM Cortex-A9 core and a Cortex-M4 Core, RAM 512MB

Giá: 1,999,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

UDOO NEO BASIC

UDOO NEO EXTENDED

Freescale i.MX 6SoloX, 1GB RAM, Wi-Fi/Bluetooth, Motion Sensors

Giá: 2,350,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

UDOO NEO EXTENDED

UDOO NEO FULL

Freescale i.MX 6SoloX, 1GB RAM, Wi-Fi/Bluetooth, Motion Sensors, Ethernet

Giá: 2,299,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

UDOO NEO FULL

Freescale FRDM-KL25Z

128KB flash, 16KB SRAM, KL25Z128VLK4 Cortex-M0 MCU with

Giá: 599,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Freescale FRDM-KL25Z

MarS Board

i.MX 6Dual ARM Cortex-A9, 4GByte eMMC, 4×256MByte DDR3 SDRAM and 2MByte SPI Flash

Giá: 2,699,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MarS Board

iMX233-OLinuXino-MICRO

iMX233 ARM926J processor at 454Mhz,64 MB RAM

Giá: 1,279,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

iMX233-OLinuXino-MICRO

iMX233-OLinuXino-MAXI

iMX233 ARM926J processor at 454Mhz,64 MB RAM

Giá: 2,250,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

iMX233-OLinuXino-MAXI

EASY_STM32

ARM Cortex-M3 STM32, JTAG, UART interface, 32.768 KHz, Topkit

Giá: 550,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

EASY_STM32

KM233 Board

ARM9 board, 454Mhz, i.MX233, Mixed Signal Audio, Topkit

Giá: 1,548,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KM233 Board

KM2103 Board

ARM LPC2103 NXP giao tiếp với RFM12, Topkit

Giá: 548,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

KM2103 Board

UJTAG

FT2232 UJTAG, Topkit

Giá: 389,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

UJTAG
Thegioiic-live-support