Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
BA30W-220-24V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 24VAC, Công suất 30W
0 đ/Cái
BA30W-220-18V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 18VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA30W-220-15V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 15VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA30W-220-12V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 12VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA30W-220-9V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 9VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA20W-220-36V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 36VAC, Công suất 20W
69,000 đ/Cái
BA20W-220-24V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 24VAC, Công suất 20W
69,000 đ/Cái
BA20W-220-18V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 18VAC, Công suất 20W
69,000 đ/Cái

Force (11)

List product List gallery

50KG Loadcell Sensor

Cảm biến cân nặng 50KG, size 34x34 MM

Giá: 30,000 đ/Cái

Còn: 68 Cái

50KG Loadcell Sensor

20KG Loadcell Sensor

Cảm biến cân nặng 20KG, ADC 24bit HX711

Giá: 89,000 đ/Cái

Hết hàng

20KG Loadcell Sensor

10KG Loadcell Sensor

Cảm biến cân nặng 10KG, ADC 24bit HX711

Giá: 89,000 đ/Cái

Còn: 22 Cái

10KG Loadcell Sensor

HX711 Cảm Biến Cân Nặng

ADC 24Bit Module, 10SPS or 80SPS Output

Giá: 25,000 đ/Cái

Còn: 46 Cái

HX711 Cảm Biến Cân Nặng

5KG Loadcell Sensor

Cảm biến cân nặng 5KG, ADC 24bit HX711

Giá: 65,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

5KG Loadcell Sensor

2KG Loadcell Sensor

Cảm biến cân nặng 2KG, ADC 24bit HX711

Giá: 65,000 đ/Cái

Còn: 18 Cái

2KG Loadcell Sensor

1KG Loadcell Sensor

1KG, ADC 24bit HX711

Giá: 65,000 đ/Cái

Còn: 18 Cái

1KG Loadcell Sensor

BF350 Cảm Biến Lực

Resistance 349.8 ± 0.1 ohm, Sensitive factor: 2.0-2.20

Giá: 30,000 đ/Cái

Còn: 64 Cái

BF350 Cảm Biến Lực

FSR406 Cảm Biến Lực

Cảm biến điện trở, 0-10kg, size: 45x38mm

Giá: 399,000 đ/Cái

Hết hàng

FSR406 Cảm Biến Lực

RFP602 Cảm Biến Lực

Cảm biến điện trở, 2KG, size: 4mm

Giá: 119,000 đ/Cái

Hết hàng

RFP602 Cảm Biến Lực

FSR402 Cảm Biến Lực

0g-10kg, Sensor sensing area diameter: 1.27cm, Length (with metal pin): 6cm

Giá: 155,000 đ/Cái

Còn: 16 Cái

FSR402 Cảm Biến Lực
Thegioiic live support