Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Force (11)

List_product List_gallery

Loadcell sensor 50KG

Cảm biến cân nặng 50KG, size 34x34 MM

Giá: 30,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Loadcell sensor 50KG

Loadcell sensor 20KG

Cảm biến cân nặng 20KG, ADC 24bit HX711

Giá: 120,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Loadcell sensor 20KG

Loadcell sensor 10KG

Cảm biến cân nặng 10KG, ADC 24bit HX711

Giá: 120,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

Loadcell sensor 10KG

HX711 Module

ADC 24Bit Module

Giá: 35,000 đ/Cái

Còn: 19 Cái

HX711 Module

Loadcell sensor 5KG

Cảm biến cân nặng 5KG, ADC 24bit HX711

Giá: 65,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

Loadcell sensor 5KG

Loadcell sensor 2KG

Cảm biến cân nặng 2KG, ADC 24bit HX711

Giá: 65,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Loadcell sensor 2KG

Loadcell sensor 1KG

Cảm biến cân nặng 1KG, ADC 24bit HX711

Giá: 65,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Loadcell sensor 1KG

BF350 Precision Pressure sensor

Resistance 349.8 ± 0.1 ohm, Sensitive factor: 2.0-2.20

Giá: 30,000 đ/Cái

Còn: 65 Cái

BF350 Precision Pressure sensor

Force sensor FSR406

Cảm biến lực loại điện trở, size:45x38mm

Giá: 549,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

Force sensor FSR406

FSR402 Force sensor 4mm

Cảm biến lực FSR402, 4mm, resistor

Giá: 149,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

FSR402 Force sensor 4mm

FSR402 Force sensor 0.5inch

Cảm biến lực FSR402, 0.5", resistor

Giá: 335,000 đ/Cái

Còn: 1 Cái

FSR402 Force sensor 0.5inch
Thegioiic-live-support