Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

FFC/FPC/LCD connectors (15)

List_product List_gallery

FFC-50P-0.5MM TOP

FFC 50pins pitch 0.5mm LCD connector, Top contact

Giá : 14,000 đ/Cái

Còn : 144 Cái

FFC-50P-0.5MM TOP

FFC-30P-1MM TOP

FFC/FPC Connector 30Pin 1mm Pitch, Top contact

Giá : 12,000 đ/Cái

Còn : 92 Cái

FFC-30P-1MM TOP

FFC-8P-1MM BOT

FFC/FPC Connector 8Pin 1mm Pitch, Bottom contact

Giá : 11,000 đ/Cái

Còn : 55 Cái

FFC-8P-1MM BOT

FFC-20P-1MM BOT

FFC/FPC Connector 20Pin, 1MM Pitch, Bottom contact

Giá : 13,000 đ/Cái

Còn : 10 Cái

FFC-20P-1MM BOT

FFC-10P-1MM BOT

FFC/FPC Connector 10Pin 1mm Pitch, Bottom contact

Giá : 11,000 đ/Cái

Còn : 300 Cái

FFC-10P-1MM BOT

FFC-4P-1MM BOT

FFC/FPC Connector 4Pin 1mm Pitch, Bottom contact

Giá : 11,000 đ/Cái

Còn : 541 Cái

FFC-4P-1MM BOT

FFC-32P-0.5MM TOP

FFC/FPC Connector 32Pin 0.5mm Pitch, TOP contact

Giá : 13,000 đ/Cái

Còn : 890 Cái

FFC-32P-0.5MM TOP

FFC-40P-0.5MM BOT

FFC/FPC Connector 40Pin 0.5mm Pitch, Bottom contact

Giá : 11,000 đ/Cái

Còn : 204 Cái

FFC-40P-0.5MM BOT

FFC-26P-1MM BOT

FFC/FPC Connector 26Pin 1.0mm Pitch, Bottom contact

Giá : 11,000 đ/Cái

Còn : 416 Cái

FFC-26P-1MM BOT

FFC-6P-1MM BOT

FFC/FPC Connector 6Pin 1mm Pitch, Bottom contact

Giá : 11,000 đ/Cái

Còn : 55 Cái

FFC-6P-1MM BOT

FFC-32P-0.5MM BOT

FFC/FPC Connector 32Pin 0.5mm Pitch, Bottom contact

Giá : 13,000 đ/Cái

Còn : 261 Cái

FFC-32P-0.5MM BOT

FFC-4P-1MM TOP

FFC/FPC Connector 4Pin 1mm Pitch, Top contact

Giá : 11,000 đ/Cái

Còn : 881 Cái

FFC-4P-1MM TOP

FFC-54P-0.5MM TOP

FFC connector 54 pins, pitch 0.5mm LCD connector, Top contact

Giá : 15,000 đ/Cái

Còn : 484 Cái

FFC-54P-0.5MM TOP

FFC-50P-0.5MM BOT

FFC 50pins pitch 0.5mm LCD connector, Bottom contact

Giá : 14,000 đ/Cái

Còn : 144 Cái

FFC-50P-0.5MM BOT

FFC-40P-0.5MM TOP

FFC 40pins, pitch 0.5mm LCD connector, Top contact

Giá : 11,000 đ/Cái

Còn : 160 Cái

FFC-40P-0.5MM TOP
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support