Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

FFC, FPC LCD Connectors (15)

List_product List_gallery

4P-FFC-1-T

4pin, pitch 1.0mm, Top contact FFC connector

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 873 Cái

4P-FFC-1-T

30P-FFC-1-T

30pin, pitch 1.0mm, Top contact FFC connector

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 588 Cái

30P-FFC-1-T

32P-FFC-0.5-T

32pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 883 Cái

32P-FFC-0.5-T

40P-FFC-0.5-T

40pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 501 Cái

40P-FFC-0.5-T

50P-FFC-0.5-T

50pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

50P-FFC-0.5-T

54P-FFC-0.5-T

54pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 483 Cái

54P-FFC-0.5-T

4P-FFC-1-B

4pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 529 Cái

4P-FFC-1-B

6P-FFC-1-B

6pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 513 Cái

6P-FFC-1-B

8P-FFC-1-B

8pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 545 Cái

8P-FFC-1-B

10P-FFC-1-B

10pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 753 Cái

10P-FFC-1-B

20P-FFC-1-B

20pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 482 Cái

20P-FFC-1-B

26P-FFC-1-B

26pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 402 Cái

26P-FFC-1-B

32P-FFC-0.5-B

32pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 249 Cái

32P-FFC-0.5-B

40P-FFC-0.5-B

40pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 618 Cái

40P-FFC-0.5-B

50P-FFC-0.5-B

50pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 604 Cái

50P-FFC-0.5-B
Thegioiic-live-support