Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

FFC/FPC/LCD Cables (20)

List_product List_gallery

FFC cable 0.5-24P-75CM

Cáp FFC cùng hướng, 0.5MM, 24Pin, 75CM

Giá : 15,000 đ/Sợi

Còn : 331 Sợi

FFC cable 0.5-24P-75CM

FFC cable 1.0-12P-75CM

Cáp FFC cùng hướng, Pitch 1.0MM, 12Pin, 75CM

Giá : 14,000 đ/Sợi

Hàng còn: 0

FFC cable 1.0-12P-75CM

2-Side FFC cable 0.5-40P-15CM

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM, 40Pin, 15CM

Giá : 13,500 đ/Sợi

Còn : 495 Sợi

2-Side FFC cable 0.5-40P-15CM

FFC cable 1.0-20P-20CM

Cáp FFC cùng hướng, Pitch 1.0MM, 20Pin, 20CM

Giá : 12,000 đ/Sợi

Còn : 419 Sợi

FFC cable 1.0-20P-20CM

FFC cable 1.0-20P-50CM

Cáp FFC cùng hướng, 1.0MM, 20Pin, 50CM

Giá : 20,000 đ/Sợi

Còn : 162 Sợi

FFC cable 1.0-20P-50CM

FFC cable 0.5-36P-10CM

Cáp FFC cùng hướng, 0.5MM, 36Pin, 10CM

Giá : 11,000 đ/Sợi

Còn : 200 Sợi

FFC cable 0.5-36P-10CM

2-Side FFC cable 0.5-40P-10CM

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM, 40Pin, 10CM

Giá : 13,000 đ/Sợi

Còn : 992 Sợi

2-Side FFC cable 0.5-40P-10CM

FFC cable 0.5-60P-40CM

Cáp FFC cùng hướng, 0.5MM, 60Pin, 40CM

Giá : 29,000 đ/Sợi

Còn : 22 Sợi

FFC cable 0.5-60P-40CM

2-Side FFC cable 0.5-24P-40CM

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM, 24Pin, 40CM

Giá : 22,000 đ/Sợi

Còn : 195 Sợi

2-Side FFC cable 0.5-24P-40CM

2-Side FFC cable 0.5-27P-20CM

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM, 27Pin, 20CM

Giá : 12,000 đ/Sợi

Còn : 494 Sợi

2-Side FFC cable 0.5-27P-20CM

2-Side FFC cable 0.5-25P-20CM

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM, 25Pin, 20CM

Giá : 12,000 đ/Sợi

Còn : 499 Sợi

2-Side FFC cable 0.5-25P-20CM

2-Side FFC cable 0.5-36P-10CM

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM,36Pin, 10CM

Giá : 11,000 đ/Sợi

Còn : 300 Sợi

2-Side FFC cable 0.5-36P-10CM

2-Side FFC cable 0.5-28P-15CM

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM, 28Pin, 15CM

Giá : 12,000 đ/Sợi

Hàng còn: 0

2-Side FFC cable 0.5-28P-15CM

2-Side FFC cable 0.5-40P-20CM

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM, 40Pin, 20CM

Giá : 14,000 đ/Cái

Còn : 555 Cái

2-Side FFC cable 0.5-40P-20CM

2-Side FFC cable 0.5-40P-30CM

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM, 40Pin, 30CM

Giá : 18,000 đ/Sợi

Hàng còn: 0

2-Side FFC cable 0.5-40P-30CM

FFC cable 1.0-10P-10CM

Cáp FFC cùng hướng, 1.0MM, 10Pin, 10CM

Giá : 11,000 đ/Sợi

Còn : 706 Sợi

FFC cable 1.0-10P-10CM

FFC cable 1.0-26P-10CM

Cáp FFC cùng hướng, 1.0MM, 26Pin, 10CM

Giá : 12,000 đ/Sợi

Còn : 546 Sợi

FFC cable 1.0-26P-10CM

FFC cable 0.5-50P-15CM

Cáp FFC cùng hướng, 0.5MM, 50Pin, 15CM

Giá : 15,000 đ/Sợi

Còn : 221 Sợi

FFC cable 0.5-50P-15CM

FFC cable 0.5-32P-15CM

Cáp FFC cùng hướng, 0.5MM, 32Pin, 15CM

Giá : 13,000 đ/Sợi

Còn : 920 Sợi

FFC cable 0.5-32P-15CM

FFC cable 0.5-40P-15CM

Cáp FFC cùng hướng, 0.5MM, 40Pin, 15CM

Giá : 14,000 đ/Sợi

Còn : 570 Sợi

FFC cable 0.5-40P-15CM
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support