Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

FFC, FPC, LCD Cables (23)

List_product List_gallery

50P-0.5-1S-15CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 50Pin, 15CM

Giá: 15,000 đ/Sợi

Còn: 363 Sợi

50P-0.5-1S-15CM FFC Cable

15P-0.5-1S-15CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 50Pin, 15CM

Giá: 15,000 đ/Sợi

Hàng còn: 0

15P-0.5-1S-15CM FFC Cable

24P-0.5-2S-40CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 24Pin, 40CM

Giá: 22,000 đ/Sợi

Còn: 180 Sợi

24P-0.5-2S-40CM FFC Cable

24P-0.5-1S-75CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, 0.5MM, 24Pin, 75CM

Giá: 15,000 đ/Sợi

Còn: 321 Sợi

24P-0.5-1S-75CM FFC Cable

25P-0.5-2S-20CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 25Pin, 20CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Còn: 499 Sợi

25P-0.5-2S-20CM FFC Cable

27P-0.5-2S-20CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 27Pin, 20CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Còn: 493 Sợi

27P-0.5-2S-20CM FFC Cable

28P-0.5-2S-15CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 28Pin, 15CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Hàng còn: 0

28P-0.5-2S-15CM FFC Cable

32P-0.5-1S-15CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 32Pin, 15CM

Giá: 13,000 đ/Sợi

Còn: 914 Sợi

32P-0.5-1S-15CM FFC Cable

36P-0.5-1S-10CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 36Pin, 10CM

Giá: 11,000 đ/Sợi

Còn: 361 Sợi

36P-0.5-1S-10CM FFC Cable

36P-0.5-2S-10CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 36Pin, 10CM

Giá: 11,000 đ/Sợi

Còn: 370 Sợi

36P-0.5-2S-10CM FFC Cable

40P-0.5-2S-10CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 10CM

Giá: 13,000 đ/Sợi

Còn: 187 Sợi

40P-0.5-2S-10CM FFC Cable

40P-0.5-2S-15CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM, 40Pin, 15CM

Giá: 13,500 đ/Sợi

Còn: 490 Sợi

40P-0.5-2S-15CM FFC Cable

40P-0.5-1S-15CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 15CM

Giá: 14,000 đ/Sợi

Còn: 568 Sợi

40P-0.5-1S-15CM FFC Cable

40P-0.5-2S-20CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 20CM

Giá: 14,000 đ/Cái

Còn: 555 Cái

40P-0.5-2S-20CM FFC Cable

40P-0.5-2S-30CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 30CM

Giá: 18,000 đ/Sợi

Hàng còn: 0

40P-0.5-2S-30CM FFC Cable

60P-0.5-1S-40CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 60Pin, 40CM

Giá: 29,000 đ/Sợi

Còn: 13 Sợi

60P-0.5-1S-40CM FFC Cable

10P-1.0-1S-10CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 10Pin, 10CM

Giá: 11,000 đ/Sợi

Còn: 584 Sợi

10P-1.0-1S-10CM FFC Cable

12P-1.0-1S-75CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, Pitch 1.0MM, 12Pin, 75CM

Giá: 15,000 đ/Sợi

Hàng còn: 0

12P-1.0-1S-75CM FFC Cable

20P-1.0-1S-20CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, Pitch 1.0MM, 20Pin, 20CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Còn: 407 Sợi

20P-1.0-1S-20CM FFC Cable

20P-1.0-1S-50CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 20Pin, 50CM

Giá: 20,000 đ/Sợi

Còn: 151 Sợi

20P-1.0-1S-50CM FFC Cable

26P-1.0-1S-10CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 26Pin, 10CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Còn: 831 Sợi

26P-1.0-1S-10CM FFC Cable

30P-1.0-2S-40CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 1.0MM, 30Pin, 40CM

Giá: 24,000 đ/Sợi

Còn: 292 Sợi

30P-1.0-2S-40CM FFC Cable

30P-1.0-1S-40CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 30Pin, 40CM

Giá: 24,000 đ/Sợi

Còn: 265 Sợi

30P-1.0-1S-40CM FFC Cable
Thegioiic-live-support