Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
AD16-22SM Đèn Còi Báo
Red Flash Buzzer 12V,24V,36V,110V,220v,380V AC/DC <=20mA
0 đ/Cái
KCD4-3 Công Tắc
6 chân 16A 250VAC/ 20A 125VAC
8,000 đ/Cái
DS-227 Nút Nhấn Nhả
12mm Nút Nhấn Nhả 3A/125VAC 1.5A/250VAC
4,000 đ/Cái
16mm Nút Nhấn Thép Không Gỉ
1NO 3A/250VDC
21,000 đ/Cái
1uF 16V 0805
Tụ điện 1uF 16V 0805 (2012 Metric)
3,300 đ/Gói(10pcs)
Plato-107 Kìm Cắt
Kìm cắt dây, chân linh kiện 0.1mm, gọn nhẹ, độ cứng cao
29,000 đ/Cái
KCD4 Công Tắc
4 chân, AC 16A 250V, AC 20A 125V
11,000 đ/Cái

FFC, FPC, LCD Cables (23)

List product List gallery

50P-0.5-1S-15CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 50Pin, 15CM

Giá: 15,000 đ/Sợi

Còn: 361 Sợi

50P-0.5-1S-15CM FFC Cable

15P-0.5-1S-15CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 50Pin, 15CM

Giá: 15,000 đ/Sợi

Hết hàng

15P-0.5-1S-15CM FFC Cable

24P-0.5-2S-40CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 24Pin, 40CM

Giá: 22,000 đ/Sợi

Còn: 180 Sợi

24P-0.5-2S-40CM FFC Cable

24P-0.5-1S-75CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, 0.5MM, 24Pin, 75CM

Giá: 15,000 đ/Sợi

Còn: 305 Sợi

24P-0.5-1S-75CM FFC Cable

25P-0.5-2S-20CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 25Pin, 20CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Còn: 499 Sợi

25P-0.5-2S-20CM FFC Cable

27P-0.5-2S-20CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 27Pin, 20CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Còn: 493 Sợi

27P-0.5-2S-20CM FFC Cable

28P-0.5-2S-15CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 28Pin, 15CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Hết hàng

28P-0.5-2S-15CM FFC Cable

32P-0.5-1S-15CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 32Pin, 15CM

Giá: 13,000 đ/Sợi

Còn: 914 Sợi

32P-0.5-1S-15CM FFC Cable

36P-0.5-1S-10CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 36Pin, 10CM

Giá: 11,000 đ/Sợi

Còn: 361 Sợi

36P-0.5-1S-10CM FFC Cable

36P-0.5-2S-10CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 36Pin, 10CM

Giá: 11,000 đ/Sợi

Còn: 370 Sợi

36P-0.5-2S-10CM FFC Cable

40P-0.5-2S-10CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 10CM

Giá: 13,000 đ/Sợi

Còn: 187 Sợi

40P-0.5-2S-10CM FFC Cable

40P-0.5-2S-15CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, 0.5MM, 40Pin, 15CM

Giá: 13,500 đ/Sợi

Còn: 486 Sợi

40P-0.5-2S-15CM FFC Cable

40P-0.5-1S-15CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 15CM

Giá: 14,000 đ/Sợi

Còn: 567 Sợi

40P-0.5-1S-15CM FFC Cable

40P-0.5-2S-20CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 20CM

Giá: 14,000 đ/Cái

Còn: 555 Cái

40P-0.5-2S-20CM FFC Cable

40P-0.5-2S-30CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 30CM

Giá: 18,000 đ/Sợi

Hết hàng

40P-0.5-2S-30CM FFC Cable

60P-0.5-1S-40CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 60Pin, 40CM

Giá: 29,000 đ/Sợi

Còn: 11 Sợi

60P-0.5-1S-40CM FFC Cable

10P-1.0-1S-10CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 10Pin, 10CM

Giá: 11,000 đ/Sợi

Còn: 575 Sợi

10P-1.0-1S-10CM FFC Cable

12P-1.0-1S-75CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, Pitch 1.0MM, 12Pin, 75CM

Giá: 15,000 đ/Sợi

Hết hàng

12P-1.0-1S-75CM FFC Cable

20P-1.0-1S-20CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, Pitch 1.0MM, 20Pin, 20CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Còn: 359 Sợi

20P-1.0-1S-20CM FFC Cable

20P-1.0-1S-50CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 20Pin, 50CM

Giá: 20,000 đ/Sợi

Còn: 138 Sợi

20P-1.0-1S-50CM FFC Cable

26P-1.0-1S-10CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 26Pin, 10CM

Giá: 12,000 đ/Sợi

Còn: 829 Sợi

26P-1.0-1S-10CM FFC Cable

30P-1.0-2S-40CM FFC Cable

Cáp FFC ngược hướng, pitch 1.0MM, 30Pin, 40CM

Giá: 24,000 đ/Sợi

Còn: 290 Sợi

30P-1.0-2S-40CM FFC Cable

30P-1.0-1S-40CM FFC Cable

Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 30Pin, 40CM

Giá: 24,000 đ/Sợi

Còn: 262 Sợi

30P-1.0-1S-40CM FFC Cable
Thegioiic live support