Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Dụng Cụ, Thiết Bị Kiểm Tra Mạch (8)

List_product List_gallery

TPL93D2 Kim Test

L=93MM, Ø=2MM

Giá: 15,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

TPL93D2 Kim Test

TP4163

Kim test Ø0.7MM, Lỗ dây Ø4MM

Giá: 35,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

TP4163

P100-B1 Kim Test

Kim kiểm tra mạch, L=33.3MM, Ø=1.36MM, Resistance : 50mΩ, Current 3A

Giá: 4,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

P100-B1 Kim Test

PA125-B1 Kim Test

Kim kiểm tra mạch, L=33.3MM, Ø=2.0MM, Resistance : 50mΩ, Current Rating : 4A

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 682 Cái

PA125-B1 Kim Test

P100-H2 Kim Test

Kim kiểm tra mạch, L=33.3MM, Ø=1.36MM, Resistance : 50mΩ, Current 3A

Giá: 4,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

P100-H2 Kim Test

P100-E2 Kim Test

Kim kiểm tra mạch, L=33.3MM, Ø=1.36MM, Current Resistance : 50mΩ, Current Rating : 3A

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 881 Cái

P100-E2 Kim Test

P100-A2 Kim Test

Kim kiểm tra mạch, L=33.3MM, Ø=1.36MM, Current Resistance : 50mΩ, Current Rating : 3A

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 767 Cái

P100-A2 Kim Test

P50-J1 Kim Test

Kim kiểm tra mạch, L=16.65MM, Ø=0.68MM, Current Resistance : 50mΩ, Current Rating: 2A

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 916 Cái

P50-J1 Kim Test
Thegioiic-live-support