Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
433-2B-LC Remote 433Mhz Học Lệnh
2 nút, loại remote học lệnh, sử dụng chip EV1527
0 đ/Cái
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
34,000 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Động Cơ, Pumps (75)

List product List gallery

M20 Động Cơ DC

Nguồn: 3VDC, tốc độ không tải: 28000 rpm 0.1A

14,000 đ/Cái

Hết hàng

M20 Động Cơ DC

JGA37-550 Động Cơ Giảm Tốc 12V 688RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 688rpm, trục 6mm

232,000 đ/Cái

Hết hàng

JGA37-550 Động Cơ Giảm Tốc 12V 688RPM

JGA25-370 Động Cơ Giảm Tốc 12V 250RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 250rpm, dòng không tải <60mA

105,000 đ/Cái

Hết hàng

JGA25-370 Động Cơ Giảm Tốc 12V 250RPM

Động Cơ Bơm Chìm Mini

Nguồn: 3-5VDC, dòng: 100-200mA, lưu lượng bơm: 1.2-1.6L/phút, size: 34x43mm

43,000 đ/Cái

Hết hàng

Động Cơ Bơm Chìm Mini

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 960RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 960rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 960RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 600RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 600rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 600RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 319RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 319rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 319RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 200RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 200rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 200RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 107RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 107rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 107RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 66RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 66rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 66RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 45RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 45rpm, dòng không tải: 35mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 45RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 35RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 35rpm, dòng không tải: 30mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 35RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 22RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 22rpm, dòng không tải: 30mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 22RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 12RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 12rpm, dòng không tải: 30mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 12RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 7RPM

Nguồn: 24VDC, tốc độ không tải: 7rpm, dòng không tải: 30mA

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 24V 7RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 960RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 960rpm, dòng không tải: 100mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 960RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 600RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 600rpm, dòng không tải: 100mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 600RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 319RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 319rpm, dòng không tải: 100mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 319RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 200RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 200rpm, dòng không tải: 60mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 200RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 107RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 107rpm, dòng không tải: 60mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 107RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 66RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 66rpm, dòng không tải: 60mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 66RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 45RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 45rpm, dòng không tải: 60mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 45RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 35RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 35rpm, dòng không tải: 50mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 35RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 22RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 22rpm, dòng không tải: 50mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 22RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 12RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 12rpm, dòng không tải: 50mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 12RPM

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 7RPM

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 7rpm, dòng không tải: 50mA

140,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-520 Động Cơ Giảm Tốc 12V 7RPM

M455-N20 Động Cơ Giảm Tốc 12V Trục Xoắn

Nguồn: 12VDC, trục xoắn: 4x55mm, tốc độ: 60rpm

133,000 đ/Cái

Hết hàng

M455-N20 Động Cơ Giảm Tốc 12V Trục Xoắn

M455-N20 Động Cơ Giảm Tốc 6V Trục Xoắn

Nguồn: 6VDC, trục xoắn: 4x55mm, tốc độ: 30rpm

133,000 đ/Cái

Hết hàng

M455-N20 Động Cơ Giảm Tốc 6V Trục Xoắn

JGY-370 Động Cơ Giảm Tốc Hộp Số Vuông

Nguồn: 12VDC, tốc độ không tải: 45rpm, đường kính trục: 6mm

147,000 đ/Cái

Hết hàng

JGY-370 Động Cơ Giảm Tốc Hộp Số Vuông

Động Cơ Coreless 716

Nguồn: 3.7VDC, tốc độ: 50000 rpm

16,000 đ/Cặp

Hết hàng

Động Cơ Coreless 716

Cánh Tay Servo 25T

M3, vật liệu: nhôm, màu đỏ, size: 35x15x6mm

19,000 đ/Cái

Hết hàng

Cánh Tay Servo 25T

A2212 2700KV Động Cơ Brushless

Nặng: 60g, trục: D=3.17mm, size: 27x27 mm

138,000 đ/Cái

Hết hàng

A2212 2700KV Động Cơ Brushless

A2212 2450KV Động Cơ Brushless

Nặng: 48g, trục: D=3.17mm, size: 27x27 mm

138,000 đ/Cái

Hết hàng

A2212 2450KV Động Cơ Brushless

A2212 2200KV Động Cơ Brushless

Nặng: 48g, trục: D=3.17mm, size: 27x27 mm

139,000 đ/Cái

Hết hàng

A2212 2200KV Động Cơ Brushless

A2212 930KV Động Cơ Brushless

Nặng: 48g, trục: D=3.17mm, size: 27x27 mm

139,000 đ/Cái

Hết hàng

A2212 930KV Động Cơ Brushless

ES08MA Động Cơ Servo Futaba/JR

Nguồn: 4.8-6VDC, tốc độ: 0.12s/60º(4.8VDC), 0.10s/60º(6VDC)

89,000 đ/Cái

Hết hàng

ES08MA Động Cơ Servo Futaba/JR

1027 Động Cơ Rung

Nguồn: 2.5-4VDC, tốc độ định mức: 4000rpm, size: 10x2.7mm

7,900 đ/Cái

Hết hàng

1027 Động Cơ Rung

JGB37-545 Động Cơ Giảm Tốc

Điện áp hoạt động: 12V~36V, Tốc độ xoay tự do ở 24 V: 200 RPM

230,000 đ/Cái

Hết hàng

JGB37-545 Động Cơ Giảm Tốc

MG90S Động Cơ Servo

Điện áp: 4.8V~6V, Kích thước: 22.8mmx12.2mmx28.5mm

48,000 đ/Cái

Còn: 41 Cái

MG90S Động Cơ Servo

Động Cơ Micro DC 180

Tốc độ: 25000rpm, Điện áp vào: 3.7V - 12V ( Khuyến nghị 7.4V)

23,000 đ/Cái

Còn: 88 Cái

Động Cơ Micro DC 180
Thegioiic live support