Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Điện Trở Xuyên Lỗ 5W (61)

List product List gallery

Điện Trở Sứ 470 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 470 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 330 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 330 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 270 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 270 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 220 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 220 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 180 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 180 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 150 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 150 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 120 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 120 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 100 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 100 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 82 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 82 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 68 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 68 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 56 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 56 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 47 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 47 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 39 Ohm 5W

5W 5%, Size: 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 39 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 33 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 33 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 27 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 27 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 22 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 22 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 18 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 18 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 15 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 322 Cái

Điện Trở Sứ 15 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 10 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 167 Cái

Điện Trở Sứ 10 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 8.2 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 8.2 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 6.8 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 6.8 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 5.6 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 5.6 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 4.7 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 143 Cái

Điện Trở Sứ 4.7 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 3.3 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 3.3 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 2.7 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 2.7 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 2.2 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 95 Cái

Điện Trở Sứ 2.2 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 1.5 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 1.5 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 1 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 1 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.82 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.82 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.68 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.68 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.5 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Điện Trở Sứ 0.5 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.47 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 563 Cái

Điện Trở Sứ 0.47 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.39 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.39 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.33 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.33 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.27 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.27 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.22 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.22 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.15 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.15 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.1 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 217 Cái

Điện Trở Sứ 0.1 Ohm 5W

0.5 Ohm 5W

0.5 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 24 Cái

0.5 Ohm 5W

2.2 Ohm 5W

2.2 Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 89 Cái

2.2 Ohm 5W
Thegioiic live support