Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Điện Trở Xuyên Lỗ 5W (61)

List product List gallery

Điện Trở Sứ 470 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Còn: 82 Cái

Điện Trở Sứ 470 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 330 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 330 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 270 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 270 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 220 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 220 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 180 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 180 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 150 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 150 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 120 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Còn: 294 Cái

Điện Trở Sứ 120 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 100 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 100 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 82 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 82 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 68 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 68 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 56 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10MM

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 56 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 47 Ohm 5W

5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 47 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 39 Ohm 5W

5W 5%, Size: 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 39 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 33 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 33 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 27 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 27 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 22 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 22 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 18 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 18 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 15 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Còn: 320 Cái

Điện Trở Sứ 15 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 10 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Còn: 96 Cái

Điện Trở Sứ 10 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 8.2 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 8.2 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 6.8 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 6.8 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 5.6 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Còn: 197 Cái

Điện Trở Sứ 5.6 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 4.7 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Còn: 170 Cái

Điện Trở Sứ 4.7 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 3.3 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 3.3 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 2.7 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 2.7 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 2.2 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Còn: 71 Cái

Điện Trở Sứ 2.2 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 1.5 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Còn: 198 Cái

Điện Trở Sứ 1.5 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 1 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 1 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.82 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.82 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.68 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.68 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.5 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Còn: 438 Cái

Điện Trở Sứ 0.5 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.47 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Còn: 552 Cái

Điện Trở Sứ 0.47 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.39 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.39 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.33 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.33 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.27 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.27 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.22 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Sứ 0.22 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.15 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Còn: 30 Cái

Điện Trở Sứ 0.15 Ohm 5W

Điện Trở Sứ 0.1 Ohm 5W

5W 5%, Size 22*10*10 mm

1,490 đ/Cái

Còn: 41 Cái

Điện Trở Sứ 0.1 Ohm 5W

Điện Trở 0.5 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

0.5R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Còn: 10 Cái

Điện Trở 0.5 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.2 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu

2.2R 5W 5%

1,500 đ/Cái

Còn: 74 Cái

Điện Trở 2.2 Ohm 5W 5% 4 Vòng Màu
Thegioiic live support