Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Sợi Quang 5MM
Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm
51,000 đ/M
Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V
10nF 630VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W
Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W
540,000 đ/Cái
Cổng Chia Enthernet Cái Cái 1 To 2 RJ45
Cổng chia enthernet cái cái RJ45, size: 2.8x2.2cm
7,200 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 2 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, A PIN 6 to B PIN 7 size: 44x13mm
24,000 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 53x35mm
40,000 đ/Cái
MR20060-AC Quạt Hút Khói
Model 20060-AC, 220-240V, 50/60Hz
260,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
Cổng RJ45 Cái To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 38x32mm
60,000 đ/Cái

Điện Trở Xuyên Lỗ 3W (70)

List product List gallery
1% 5%
Điện Trở 820K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 680K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 560K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 470K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 390K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 330K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 270K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 220K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 180K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 150K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 120K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 100K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 82K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 68K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 56K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 47K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 39K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 33K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 27K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 22K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 18K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 15K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 12K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 10K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 9.1K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 8.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 6.8K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 5.6K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 4.7K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 3.9K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 3.3K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 2.7K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 2.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.8K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.5K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.2K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1K Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 820 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 680 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 560 Ohm 3W 5% 4 Vòng Màu
Thegioiic live support