Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Điện Trở Xuyên Lỗ 2W (43)

List product List gallery
1% 5%

390 Ohm 2W 5%

390 Ohm 2W 5% Wirewound Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

390 Ohm 2W 5%

0.22 Ohm 2W

0.22 Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 598 Cái

0.22 Ohm 2W

0.5 Ohm 2W

0.5 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

0.5 Ohm 2W

1 Ohm 2W

1 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 966 Cái

1 Ohm 2W

2.2 Ohm 2W

2.2 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1146 Cái

2.2 Ohm 2W

4.7 Ohm 2W

4.7 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 753 Cái

4.7 Ohm 2W

5.6 Ohm 2W

5.6 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 390 Cái

5.6 Ohm 2W

6.8 Ohm 2W

6.8 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 297 Cái

6.8 Ohm 2W

10 Ohm 2W

10 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 5 Cái

10 Ohm 2W

15 Ohm 2W 5%

15 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 798 Cái

15 Ohm 2W 5%

22 Ohm 2W 5%

22 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 207 Cái

22 Ohm 2W 5%

33 Ohm 2W

33Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 212 Cái

33 Ohm 2W

47 Ohm 2W

47 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 950 Cái

47 Ohm 2W

56 Ohm 2W

56Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1450 Cái

56 Ohm 2W

68 Ohm 2W

68 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 785 Cái

68 Ohm 2W

100 Ohm 2W

100 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 454 Cái

100 Ohm 2W

120 Ohm 2W

120 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 775 Cái

120 Ohm 2W

150 Ohm 2W 5%

150 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 539 Cái

150 Ohm 2W 5%

220 Ohm 2W

220 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 365 Cái

220 Ohm 2W

330 Ohm 2W 5%

330 Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 821 Cái

330 Ohm 2W 5%

470 Ohm 2W

470 Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 803 Cái

470 Ohm 2W

560 Ohm 2W

560 Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1004 Cái

560 Ohm 2W

680 Ohm 2W

680 Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 770 Cái

680 Ohm 2W

1K Ohm 2W

1KOhm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1054 Cái

1K Ohm 2W

1.2K Ohm 2W

1.2KOhm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 823 Cái

1.2K Ohm 2W

1.5K Ohm 2W

1.5K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 893 Cái

1.5K Ohm 2W

2.2K Ohm 2W

2.2K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 468 Cái

2.2K Ohm 2W

3.3K Ohm 2W

3.3K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 207 Cái

3.3K Ohm 2W

4.7K Ohm 2W

4.7K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 590 Cái

4.7K Ohm 2W

5.6K Ohm 2W

5.6KOhm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 790 Cái

5.6K Ohm 2W

6.8K Ohm 2W 5%

6.8K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 785 Cái

6.8K Ohm 2W 5%

10K Ohm 2W 5%

10K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 343 Cái

10K Ohm 2W 5%

15K Ohm 2W

15K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 604 Cái

15K Ohm 2W

22K Ohm 2W

22K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 590 Cái

22K Ohm 2W

33K Ohm 2W

33K Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1185 Cái

33K Ohm 2W

47K Ohm 2W

47KOhm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1382 Cái

47K Ohm 2W

51K Ohm 2W

51KOhm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 400 Cái

51K Ohm 2W

56K Ohm 2W

56K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 800 Cái

56K Ohm 2W

68K Ohm 2W

68K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 116 Cái

68K Ohm 2W

100K Ohm 2W

100K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 274 Cái

100K Ohm 2W
Thegioiic live support