Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Điện Trở Xuyên Lỗ 2W (150)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

5.1 Ohm 2W 5%

400 đ/Cái

Còn: 100 Cái

Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 0.47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu

0.47 Ohm 2W 5%

400 đ/Cái

Còn: 80 Cái

Điện Trở 0.47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 470K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 330K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 220K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 100K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 82K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 68K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 47K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 33K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 22K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 10K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 6.8K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 5.6K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 4.7K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 3.3K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 2.2K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.5K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1.2K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1K Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 680 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 560 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 470 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 330 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 220 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 150 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 120 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 100 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 91 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 68 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 56 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 47 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 33 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 15 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 10 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 6.8 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 5.6 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 4.7 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 2.2 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Điện Trở 1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
Thegioiic live support