Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Điện Trở Xuyên Lỗ 1W (109)

List product List gallery
1% 5%

820 Ohm 1W 1%

820 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

820 Ohm 1W 1%

750 Ohm 1W 1%

750 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

750 Ohm 1W 1%

510 Ohm 1W 1%

510 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

510 Ohm 1W 1%

680 Ohm 1W 1%

680 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

680 Ohm 1W 1%

560 Ohm 1W 1%

560 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

560 Ohm 1W 1%

470 Ohm 1W 1%

470 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

470 Ohm 1W 1%

390 Ohm 1W 1%

390 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

390 Ohm 1W 1%

330 Ohm 1W 1%

330 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

330 Ohm 1W 1%

300 Ohm 1W 1%

300 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

300 Ohm 1W 1%

270 Ohm 1W 1%

270 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

270 Ohm 1W 1%

220 Ohm 1W 1%

220 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

220 Ohm 1W 1%

180 Ohm 1W 1%

180 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

180 Ohm 1W 1%

150 Ohm 1W 1%

150 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

150 Ohm 1W 1%

120 Ohm 1W 1%

120 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

120 Ohm 1W 1%

100 Ohm 1W 1%

100 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

100 Ohm 1W 1%

91 Ohm 1W 1%

91 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

91 Ohm 1W 1%

68 Ohm 1W 1%

68 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

68 Ohm 1W 1%

56 Ohm 1W 1%

56 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

56 Ohm 1W 1%

47 Ohm 1W 1%

47 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

47 Ohm 1W 1%

39 Ohm 1W 1%

39 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

39 Ohm 1W 1%

33 Ohm 1W 1%

33 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

33 Ohm 1W 1%

22 Ohm 1W 1%

22 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

22 Ohm 1W 1%

15 Ohm 1W 1%

15 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

15 Ohm 1W 1%

10 Ohm 1W 1%

10 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

10 Ohm 1W 1%

6.8 Ohm 1W 1%

6.8 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

6.8 Ohm 1W 1%

5.6 Ohm 1W 1%

5.6 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

5.6 Ohm 1W 1%

4.7 Ohm 1W 1%

4.7 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

4.7 Ohm 1W 1%

2.2 Ohm 1W 1%

2.2 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

2.2 Ohm 1W 1%

1 Ohm 1W 1%

1 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

1 Ohm 1W 1%

0.5 Ohm 1W 1%

0.5 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

0.5 Ohm 1W 1%

0 Ohm 1W 1%

0 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hết hàng

0 Ohm 1W 1%

3.3M Ohm 1W 5%

3.3M Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

3.3M Ohm 1W 5%

3M Ohm 1W 5%

3M Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

3M Ohm 1W 5%

2.2M Ohm 1W 5%

2.2M Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

2.2M Ohm 1W 5%

2M Ohm 1W 5%

2M Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

2M Ohm 1W 5%

1.5M Ohm 1W 5%

1.5M Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

1.5M Ohm 1W 5%

910K Ohm 1W 5%

910K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

910K Ohm 1W 5%

820K Ohm 1W 5%

820K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

820K Ohm 1W 5%

680K Ohm 1W 5%

680K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

680K Ohm 1W 5%

560K Ohm 1W 5%

560K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

560K Ohm 1W 5%
Thegioiic live support