Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Điện Trở Xuyên Lỗ 1/4W (193)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 2 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

2R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50con)

Còn: 35 Gói(50con)

Điện Trở 2 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 750K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

750K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 37 Gói(50pcs)

Điện Trở 750K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 240K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

240K Ohm 0.25W 5%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 40 Gói(50pcs)

Điện Trở 240K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 200K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

200k Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 37 Gói(50pcs)

Điện Trở 200K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 62K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

62K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 38 Gói(50pcs)

Điện Trở 62K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 36K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

36K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 38 Gói(50pcs)

Điện Trở 36K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 30K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

30K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 35 Gói(50pcs)

Điện Trở 30K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 24K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

24K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 36 Gói(50pcs)

Điện Trở 24K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 13K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

13K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 38 Gói(50pcs)

Điện Trở 13K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 3K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

3K Ohm 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 34 Gói(50pcs)

Điện Trở 3K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 2.4K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

2.4K Ohm 0.25W 5%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 37 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.4K Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 510 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

510R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 35 Gói(50pcs)

Điện Trở 510 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 240 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

240R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 31 Gói(50pcs)

Điện Trở 240 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 2.7 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

2.7R 0.25W 5%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 37 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.7 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 0 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

0R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 33 Gói(50pcs)

Điện Trở 0 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 0 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

0R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

1R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 37 Gói(50pcs)

Điện Trở 1 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

1R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 79 Gói(50pcs)

Điện Trở 1 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 1.8 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

1.8R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 39 Gói(50pcs)

Điện Trở 1.8 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1.8 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

1.8R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 35 Gói(50pcs)

Điện Trở 1.8 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 2.2 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

2.2R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.2 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 2.2 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

2.2R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 114 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.2 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.3 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

3.3R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 37 Gói(50pcs)

Điện Trở 3.3 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 3.9 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

3.9R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 37 Gói(50pcs)

Điện Trở 3.9 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.3 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

3.3R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 102 Gói(50pcs)

Điện Trở 3.3 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 3.9 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

3.9R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.9 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 4.7 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

4.7R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 23 Gói(50pcs)

Điện Trở 4.7 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 4.7 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

4.7R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 36 Gói(50pcs)

Điện Trở 4.7 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 5.1 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

5.1R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 2 Gói(50pcs)

Điện Trở 5.1 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 5.1 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

5.1R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.1 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

5.6 Ohm 5% 0.25W 4 Vòng Màu

5.6 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

1,500 đ/Gói(50con)

Còn: 36 Gói(50con)

5.6 Ohm 5% 0.25W 4 Vòng Màu

Điện Trở 6.8 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

6.8R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 35 Gói(50pcs)

Điện Trở 6.8 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 6.8 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

6.8R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 45 Gói(50pcs)

Điện Trở 6.8 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 8.2 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

8.2R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 35 Gói(50pcs)

Điện Trở 8.2 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 8.2 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

8.2R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 41 Gói(50pcs)

Điện Trở 8.2 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 10 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

10R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 30 Gói(50pcs)

Điện Trở 10 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 12 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

12R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 37 Gói(50pcs)

Điện Trở 12 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 12 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

12R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 42 Gói(50pcs)

Điện Trở 12 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 10 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

10R 0.25W 5%

1,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 19 Gói(50pcs)

Điện Trở 10 Ohm 1/4W 5% 4 Vòng Màu

Điện Trở 15 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu

15R 0.25W 1%

2,500 đ/Gói(50pcs)

Còn: 35 Gói(50pcs)

Điện Trở 15 Ohm 1/4W 1% 5 Vòng Màu
Thegioiic live support