Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Điện Trở Xuyên Lỗ 1/4W (88)

List product List gallery
1% 5%

3.3M Ohm 5% 0.25W

3.3M Ohm 1/4W 5% Carbon Film

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 20 Gói(100pcs)

3.3M Ohm 5% 0.25W

160K Ohm 5% 0.25W

160K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 20 Gói(100pcs)

160K Ohm 5% 0.25W

20K Ohm 5% 0.25W

20K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 41 Gói(100con)

20K Ohm 5% 0.25W

2K Ohm 5% 0.25W

2K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 18 Gói(100con)

2K Ohm 5% 0.25W

0 Ohm 5% 0.25W

0 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Hết hàng

0 Ohm 5% 0.25W

1 Ohm 5% 0.25W

1 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Hết hàng

1 Ohm 5% 0.25W

2.2 Ohm 5% 0.25W

2.2 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 61 Gói(100con)

2.2 Ohm 5% 0.25W

1.8 Ohm 5% 0.25W

1.8 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 7 Gói(100con)

1.8 Ohm 5% 0.25W

3.3 Ohm 5% 0.25W

3.3 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 49 Gói(100con)

3.3 Ohm 5% 0.25W

3.9 Ohm 5% 0.25W

3.9 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 7 Gói(100con)

3.9 Ohm 5% 0.25W

4.7 Ohm 5% 0.25W

4.7 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 19 Gói(100con)

4.7 Ohm 5% 0.25W

5.1 Ohm 5% 0.25W

5.1 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 24 Gói(100con)

5.1 Ohm 5% 0.25W

5.6 Ohm 5% 0.25W

5.6 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 4 Gói(100con)

5.6 Ohm 5% 0.25W

6.8 Ohm 5% 0.25W

6.8 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 5 Gói(100con)

6.8 Ohm 5% 0.25W

8.2 Ohm 5% 0.25W

8.2 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 4 Gói(100con)

8.2 Ohm 5% 0.25W

12 Ohm 5% 0.25W

12 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 5 Gói(100con)

12 Ohm 5% 0.25W

10 Ohm 5% 0.25W

10 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 42 Gói(100con)

10 Ohm 5% 0.25W

15 Ohm 5% 0.25W

15 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 51 Gói(100con)

15 Ohm 5% 0.25W

18 Ohm 5% 0.25W

18 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 42 Gói(100con)

18 Ohm 5% 0.25W

22 Ohm 5% 0.25W

22 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 70 Gói(100con)

22 Ohm 5% 0.25W

33 Ohm 5% 0.25W

33 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 45 Gói(100con)

33 Ohm 5% 0.25W

39 Ohm 5% 0.25W

39 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 48 Gói(100con)

39 Ohm 5% 0.25W

47 Ohm 5% 0.25W

47 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 54 Gói(100con)

47 Ohm 5% 0.25W

56 Ohm 5% 0.25W

56ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 29 Gói(100con)

56 Ohm 5% 0.25W

68 Ohm 5% 0.25W

68 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 40 Gói(100con)

68 Ohm 5% 0.25W

75 Ohm 5% 0.25W

75 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 2 Gói(100con)

75 Ohm 5% 0.25W

82 Ohm 5% 0.25W

82 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 44 Gói(100con)

82 Ohm 5% 0.25W

100 Ohm 5% 0.25W

100 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 31 Gói(100con)

100 Ohm 5% 0.25W

120 Ohm 5% 0.25W

120 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 84 Gói(100con)

120 Ohm 5% 0.25W

150 Ohm 5% 0.25W

150 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 119 Gói(100con)

150 Ohm 5% 0.25W

180 Ohm 5% 0.25W

180 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 103 Gói(100con)

180 Ohm 5% 0.25W

220 Ohm 5% 0.25W

220 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 87 Gói(100pcs)

220 Ohm 5% 0.25W

300 Ohm 5% 0.25W

300 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 38 Gói(100con)

300 Ohm 5% 0.25W

270 Ohm 5% 0.25W

270 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 80 Gói(100con)

270 Ohm 5% 0.25W

330 Ohm 5% 0.25W

330 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 75 Gói(100con)

330 Ohm 5% 0.25W

390 Ohm 5% 0.25W

390 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 81 Gói(100pcs)

390 Ohm 5% 0.25W

470 Ohm 5% 0.25W

470 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 33 Gói(100con)

470 Ohm 5% 0.25W

620 Ohm 5% 0.25W

620 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 5 Gói(100con)

620 Ohm 5% 0.25W

560 Ohm 5% 0.25W

560 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói

Còn: 118 Gói

560 Ohm 5% 0.25W

680 Ohm 5% 0.25W

680 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 4,000 đ/Gói(100con)

Còn: 97 Gói(100con)

680 Ohm 5% 0.25W
Thegioiic live support