Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Sợi Quang 5MM
Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm
51,000 đ/M
Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V
10nF 630VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W
Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W
540,000 đ/Cái
Cổng Chia Enthernet Cái Cái 1 To 2 RJ45
Cổng chia enthernet cái cái RJ45, size: 2.8x2.2cm
7,200 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 2 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, A PIN 6 to B PIN 7 size: 44x13mm
24,000 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 53x35mm
40,000 đ/Cái
MR20060-AC Quạt Hút Khói
Model 20060-AC, 220-240V, 50/60Hz
260,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
Cổng RJ45 Cái To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 38x32mm
60,000 đ/Cái

Điện Trở Xuyên Lỗ 1/2W (140)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 0.33 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

0.33R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(20con)

Còn: 8 Gói(20con)

Điện Trở 0.33 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 0 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

0R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 0 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 4.7 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

4.7R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 4.7 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 10 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

10R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 10 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 15 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

15R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 15 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 22 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

22R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 22 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 33 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

33R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 33 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 39 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

39R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 39 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 47 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

47R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 47 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 56 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

56R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 56 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 68 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

68R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 68 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

91 Ohm 1% Điện Trở 1/2W 5 Vòng Màu

91R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

91 Ohm 1% Điện Trở 1/2W 5 Vòng Màu

Điện Trở 100 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

100R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 100 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 120 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

120R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 120 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 150 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

150R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 150 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 180 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

180R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 180 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 220 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

220R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 220 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 270 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

270R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 270 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 300 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

300R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 300 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 330 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

330R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 330 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 390 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

390R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 390 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 470 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

470R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 470 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 510 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

510R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 510 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 560 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

560R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 560 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 680 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

680R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 680 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 750 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

750R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 750 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 820 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

820R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 820 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 910 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

910R 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 910 Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

1K Ohm 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 1K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1.2K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

1.2K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 1.2K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1.5K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

1.5K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 1.5K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 1.8K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

1.8K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 1.8K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 2.7K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

2.7K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 2.7K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 3.3K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

3.3K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 3.3K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 3.9K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

3.9K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 3.9K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 4.7K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

4.7K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 4.7K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 5.6K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

5.6K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 5.6K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 6.8K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

6.8K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 6.8K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 7.5K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

7.5K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 7.5K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

Điện Trở 8.2K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu

8.2K 0.5W 1%

1,900 đ/Gói(10con)

Hết hàng

Điện Trở 8.2K Ohm 1/2W 1% 5 Vòng Màu
Thegioiic live support