Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái
Trang Chủ > Sản Phẩm > Điện Trở, Tụ Điện, Cuộn Cảm > Điện Trở >

Điện Trở Power Film/ Wirewound/ Shunt

Điện Trở Power Film/ Wirewound/ Shunt (30)

List product List gallery

1000A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 1000A

Giá: 399,000 đ/Cái

Hết hàng

1000A/75mV FL-2 Shunt Resistor

750A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 750A

Giá: 349,000 đ/Cái

Hết hàng

750A/75mV FL-2 Shunt Resistor

600A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 600A

Giá: 299,000 đ/Cái

Hết hàng

600A/75mV FL-2 Shunt Resistor

10A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 10A

Giá: 70,000 đ/Cái

Hết hàng

10A/75mV FL-2 Shunt Resistor

20A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 20A

Giá: 75,000 đ/Cái

Hết hàng

20A/75mV FL-2 Shunt Resistor

30A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 30A

Giá: 95,000 đ/Cái

Hết hàng

30A/75mV FL-2 Shunt Resistor

40A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 40A

Giá: 100,000 đ/Cái

Hết hàng

40A/75mV FL-2 Shunt Resistor

50A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 50A

Giá: 110,000 đ/Cái

Hết hàng

50A/75mV FL-2 Shunt Resistor

100A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 100A

Giá: 120,000 đ/Cái

Hết hàng

100A/75mV FL-2 Shunt Resistor

200A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 200A

Giá: 145,000 đ/Cái

Hết hàng

200A/75mV FL-2 Shunt Resistor

400A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 400A

Giá: 229,000 đ/Cái

Hết hàng

400A/75mV FL-2 Shunt Resistor

500A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 500A

Giá: 249,000 đ/Cái

Hết hàng

500A/75mV FL-2 Shunt Resistor

300A/75mV FL-2 Shunt Resistor

FL-2 Type Class 0.5 Ammeter 75mV Current Shunt, DC 300A

Giá: 179,000 đ/Cái

Hết hàng

300A/75mV FL-2 Shunt Resistor

3.3 Ohm 50W Metal Shell Resistor

Metal Shell Wirewound 3.3 Ohm 50W 5%, 50x29x1

Giá: 25,000 đ/Cái

Hết hàng

3.3 Ohm 50W Metal Shell Resistor

2.2 Ohm 50W Metal Shell Resistor

Metal Shell Wirewound 2.2 Ohm 50W 5%, 50x29x1

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

2.2 Ohm 50W Metal Shell Resistor

1.8 Ohm 50W Metal Shell Resistor

Metal Shell Wirewound 1.8 Ohm 50W 5%, 50x29x15

Giá: 25,000 đ/Cái

Hết hàng

1.8 Ohm 50W Metal Shell Resistor

0.68 Ohm 50W Metal Shell Resistor

Metal Shell Wirewound 0.68 Ohm 50W 5%, 50x29x15

Giá: 25,000 đ/Cái

Hết hàng

0.68 Ohm 50W Metal Shell Resistor

0.39 Ohm 50W Metal Shell Resistor

Metal Shell Wirewound 0.39 Ohm 50W 5%, 50x29x15

Giá: 25,000 đ/Cái

Hết hàng

0.39 Ohm 50W Metal Shell Resistor

0.47 Ohm 50W Metal Shell Resistor

Metal Shell Wirewound 0.47 Ohm 50W 5%, 50x29x15

Giá: 25,000 đ/Cái

Hết hàng

0.47 Ohm 50W Metal Shell Resistor

0.33 Ohm 50W Metal Shell Resistor

Metal Shell Wirewound 0.33 Ohm 50W 5%, 50x29x15

Giá: 25,000 đ/Cái

Hết hàng

0.33 Ohm 50W Metal Shell Resistor

0.22 Ohm 50W Metal Shell Resistor

Metal Shell Wirewound 0.22 Ohm 50W 5%, 50x29x15

Giá: 25,000 đ/Cái

Hết hàng

0.22 Ohm 50W Metal Shell Resistor

0.15 Ohm 50W Metal Shell Resistor

Metal Shell Wirewound 0.15 Ohm 50W 5%, 50x29x15

Giá: 25,000 đ/Cái

Hết hàng

0.15 Ohm 50W Metal Shell Resistor

0.1 Ohm 50W Metal Shell Resistor

Metal Shell Wirewound 0.1 Ohm 50W 5%, 50x29x15 MM

Giá: 25,000 đ/Cái

Hết hàng

0.1 Ohm 50W Metal Shell Resistor

1.5 Ohm 50W Metal Shell Resistor

Metal Shell Wirewound 1.5 Ohm 50W 5%, 50x29x15 MM

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

1.5 Ohm 50W Metal Shell Resistor

1 Ohm 50W Metal Shell Resistor

Metal Shell Wirewound 1 Ohm 50W 5%, 50x29x15 MM

Giá: 22,000 đ/Cái

Hết hàng

1 Ohm 50W Metal Shell Resistor

MP850-75.0-1%

RES 75.0 OHM 50W 1% TO-220

Giá: 189,000 đ/Cái

Hết hàng

MP850-75.0-1%

MP850-500-1%

RES 500 OHM 50W 1% TO-220

Giá: 189,000 đ/Cái

Hết hàng

MP850-500-1%

MP850-100-1%

RES 100 OHM 50W 1% TO-220

Giá: 189,000 đ/Cái

Hết hàng

MP850-100-1%

MP850-50.0-1%

RES 50.0 OHM 50W 1% TO-220

Giá: 189,000 đ/Cái

Hết hàng

MP850-50.0-1%

MP850-25.0-1%

RES 25.0 OHM 50W 1% TO-220

Giá: 189,000 đ/Cái

Hết hàng

MP850-25.0-1%
Thegioiic live support