Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Sợi Quang 5MM
Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm
51,000 đ/M
Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V
10nF 630VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W
Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W
540,000 đ/Cái
Cổng Chia Enthernet Cái Cái 1 To 2 RJ45
Cổng chia enthernet cái cái RJ45, size: 2.8x2.2cm
7,200 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 2 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, A PIN 6 to B PIN 7 size: 44x13mm
24,000 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 53x35mm
40,000 đ/Cái
MR20060-AC Quạt Hút Khói
Model 20060-AC, 220-240V, 50/60Hz
260,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
Cổng RJ45 Cái To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 38x32mm
60,000 đ/Cái

Điện Trở Dãy, Mạng (18)

List product List gallery

Điện Trở Thanh 16Pin 100K Ohm 104

100K ohm (Code 104) 16Pin 2%

91,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Thanh 16Pin 100K Ohm 104

Điện Trở Thanh 9Pin 100 Ohm 101

100R (Code 101J) 9Pin 5%

900 đ/Cái

Còn: 973 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 100 Ohm 101

Điện Trở Thanh 5Pin 470 Ohm 471

470R (Code 471J) 5Pins 5%

700 đ/Cái

Còn: 311 Cái

Điện Trở Thanh 5Pin 470 Ohm 471

Điện Trở Thanh 5Pin 2.2K Ohm 222

2.2K Ohm (Code 222J) 5Pins 5%

700 đ/Cái

Còn: 290 Cái

Điện Trở Thanh 5Pin 2.2K Ohm 222

Điện Trở Thanh 9Pin 470 Ohm 471

470R (Code 471J) 9Pins 5%

800 đ/Cái

Còn: 929 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 470 Ohm 471

Điện Trở Thanh 9Pin 2.2K Ohm 222

2.2K (Code 222J) 9Pins 5%

900 đ/Cái

Còn: 763 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 2.2K Ohm 222

Điện Trở Thanh 8Pin 330 Ohm 331

330R (Code 331J) 8Pin 5%

800 đ/Cái

Còn: 1078 Cái

Điện Trở Thanh 8Pin 330 Ohm 331

Điện Trở Thanh 8Pin 4.7k Ohm 472

4.7K Ohm (Code 472J) 8Pin 5%

800 đ/Cái

Còn: 589 Cái

Điện Trở Thanh 8Pin 4.7k Ohm 472

Điện Trở Thanh 8Pin 10K Ohm 103

10K Ohm (Code 103J) 8Pin 5%

800 đ/Cái

Còn: 307 Cái

Điện Trở Thanh 8Pin 10K Ohm 103

Điện Trở Thanh 8Pin 1K Ohm 102

1K Ohm (Code 102J) 8Pin 5%

800 đ/Cái

Còn: 225 Cái

Điện Trở Thanh 8Pin 1K Ohm 102

Điện Trở Thanh 5Pin 1K Ohm 102

1K Ohm (Code 102J) 5Pin 5%

700 đ/Cái

Còn: 635 Cái

Điện Trở Thanh 5Pin 1K Ohm 102

Điện Trở Thanh 5Pin 330 Ohm 331

330R (Code 331J) 5Pin 5%

700 đ/Cái

Còn: 1478 Cái

Điện Trở Thanh 5Pin 330 Ohm 331

Điện Trở Thanh 9Pin 330 Ohm 331

330R (Code 331J) 9Pin 5%

900 đ/Cái

Còn: 1135 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 330 Ohm 331

Điện Trở Thanh 5Pin 10K Ohm 103

10K Ohm (Code 103J) 5Pin 5%

700 đ/Cái

Còn: 600 Cái

Điện Trở Thanh 5Pin 10K Ohm 103

Điện Trở Thanh 5Pin 4.7K Ohm 472

4.7K Ohm (Code 472J) 5Pin 5%

700 đ/Cái

Còn: 413 Cái

Điện Trở Thanh 5Pin 4.7K Ohm 472

Điện Trở Thanh 9Pin 1K Ohm 102

1K Ohm (Code 102J) 9Pin 5%

900 đ/Cái

Còn: 1299 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 1K Ohm 102

Điện Trở Thanh 9Pin 4.7K Ohm 472

4.7K Ohm (Code 472J) 9Pin 5%

900 đ/Cái

Còn: 184 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 4.7K Ohm 472

Điện Trở Thanh 9Pin 10K Ohm 103

10K Ohm (Code 103J) 9Pin 5%

900 đ/Cái

Còn: 439 Cái

Điện Trở Thanh 9Pin 10K Ohm 103
Thegioiic live support