Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Điện Trở Dãy, Mạng (17)

List product List gallery

RNA09-101J

100R/9P ±5% Resistor Networks

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 988 Cái

RNA09-101J

A05-471J

470 Ohms 5Pins ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 311 Cái

A05-471J

A05-222J

2.2KOhm 5Pins ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 300 Cái

A05-222J

RNA09-471J

470ohm 9Pins ±5% Resistor Networks

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 961 Cái

RNA09-471J

RNA09-222J

2.2K 9Pins ±5% Resistor Networks

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 569 Cái

RNA09-222J

B08-331J

330Ohm/8P ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 1080 Cái

B08-331J

B08-472J

4.7KOhm/8P ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 404 Cái

B08-472J

B08-103J

10KOhm/8P ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 376 Cái

B08-103J

B08-102J

1KOhm/8P ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 295 Cái

B08-102J

A05-102J

1KOhm/5P ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 500 Cái

A05-102J

A05-331J

330Ohm/5P ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1541 Cái

A05-331J

A09-331JP

330Ohm/9P ±5% Resistor Networks

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 1209 Cái

A09-331JP

RNA05-103J

10K/5P ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 889 Cái

RNA05-103J

RNA05-472J

4.7K/5P ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 184 Cái

RNA05-472J

RNA09-102J

1K/9P ±5% Resistor Networks

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 1325 Cái

RNA09-102J

RNA09-472J

4.7K/9P ±5% Resistor Networks

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 404 Cái

RNA09-472J

RNA09-103J

10K/9P ±5% Resistor Networks

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 1405 Cái

RNA09-103J
Thegioiic live support