Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Điện Trở Dán SMD 2010 (222)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 1.8K Ohm 2010 5%

1.8K (Code 182), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.8K Ohm 2010 5%

Điện Trở 10M Ohm 2010 5%

10M (Code 106), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 10M Ohm 2010 5%

Điện Trở 9.1M Ohm 2010 5%

9.1M (Code 915), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 9.1M Ohm 2010 5%

Điện Trở 8.2M Ohm 2010 5%

8.2M (Code 825), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 8.2M Ohm 2010 5%

Điện Trở 7.5M Ohm 2010 5%

7.5M (Code 755), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 7.5M Ohm 2010 5%

Điện Trở 6.8M Ohm 2010 5%

6.8M (Code 685), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 6.8M Ohm 2010 5%

Điện Trở 6.2M Ohm 2010 5%

6.2M (Code 625), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 6.2M Ohm 2010 5%

Điện Trở 5.6M Ohm 2010 5%

5.6M (Code 565), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.6M Ohm 2010 5%

Điện Trở 5.1M Ohm 2010 5%

5.1M (Code 515), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.1M Ohm 2010 5%

Điện Trở 4.7M Ohm 2010 5%

4.7M (Code 475), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 4.7M Ohm 2010 5%

Điện Trở 4.3M Ohm 2010 5%

4.3M (Code 435), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 4.3M Ohm 2010 5%

Điện Trở 3.9M Ohm 2010 5%

3.9M (Code 395), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.9M Ohm 2010 5%

Điện Trở 3.6M Ohm 2010 5%

3.6M (Code 365), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.6M Ohm 2010 5%

Điện Trở 3.3M Ohm 2010 5%

3.3M (Code 335), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.3M Ohm 2010 5%

Điện Trở 3M Ohm 2010 5%

3M (Code 305), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3M Ohm 2010 5%

Điện Trở 2.7M Ohm 2010 5%

2.7M (Code 275), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.7M Ohm 2010 5%

Điện Trở 2.4M Ohm 2010 5%

2.4M (Code 245), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.4M Ohm 2010 5%

Điện Trở 2.2M Ohm 2010 5%

2.2M (Code 225), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.2M Ohm 2010 5%

Điện Trở 2M Ohm 2010 5%

2M (Code 205), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1.8M Ohm 2010 5%

1.8M (Code 185), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.8M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1.6M Ohm 2010 5%

1.6M (Code 165), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.6M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1.5M Ohm 2010 5%

1.5M (Code 155), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.5M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1.3M Ohm 2010 5%

1.3M (Code 135), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.3M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1.2M Ohm 2010 5%

1.2M (Code 125), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.2M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1.1M Ohm 2010 5%

1.1M (Code 115), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.1M Ohm 2010 5%

Điện Trở 1M Ohm 2010 5%

1M (Code 105), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1M Ohm 2010 5%

Điện Trở 910K Ohm 2010

910K (Code 914), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 910K Ohm 2010

Điện Trở 820K Ohm 2010

820K (Code 824), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 820K Ohm 2010

Điện Trở 750K Ohm 2010

750K (Code 754), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 750K Ohm 2010

Điện Trở 680K Ohm 2010

680K (Code 684), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 680K Ohm 2010

Điện Trở 620K Ohm 2010

620K (Code 624), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 620K Ohm 2010

Điện Trở 560K Ohm 2010

560K (Code 564), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 560K Ohm 2010

Điện Trở 510K Ohm 2010

510K (Code 514), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 510K Ohm 2010

Điện Trở 470K Ohm 2010

470K (Code 474), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 470K Ohm 2010

Điện Trở 430K Ohm 2010

430K (Code 434), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 430K Ohm 2010

Điện Trở 390K Ohm 2010

390K (Code 394), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 390K Ohm 2010

Điện Trở 360K Ohm 2010

360K (Code 364), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 360K Ohm 2010

Điện Trở 330K Ohm 2010

330K (Code 334), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 330K Ohm 2010

Điện Trở 300K Ohm 2010

300K (Code 304), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 300K Ohm 2010

Điện Trở 270K Ohm 2010

270K (Code 274), 3/4W 5% SMD 2010

1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

Điện Trở 270K Ohm 2010
Thegioiic live support