Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Điện Trở Dán SMD 2010 (37)

List product List gallery
1% 5%

36 Ohm 2010 1%

Điện trở 36 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

36 Ohm 2010 1%

33 Ohm 2010 1%

Điện trở 33 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

33 Ohm 2010 1%

30 Ohm 2010 1%

Điện trở 30 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

30 Ohm 2010 1%

27 Ohm 2010 1%

Điện trở 27 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

27 Ohm 2010 1%

24 Ohm 2010 1%

Điện trở 24 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

24 Ohm 2010 1%

22 Ohm 2010 1%

Điện trở 22 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

22 Ohm 2010 1%

20 Ohm 2010 1%

Điện trở 20 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

20 Ohm 2010 1%

18 Ohm 2010 1%

Điện trở 18 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

18 Ohm 2010 1%

16 Ohm 2010 1%

Điện trở 16 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

16 Ohm 2010 1%

15 Ohm 2010 1%

Điện trở 15 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

15 Ohm 2010 1%

13 Ohm 2010 1%

Điện trở 13 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

13 Ohm 2010 1%

12 Ohm 2010 1%

Điện trở 12 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

12 Ohm 2010 1%

11 Ohm 2010 1%

Điện trở 11 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

11 Ohm 2010 1%

10 Ohm 2010 1%

Điện trở 10 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

10 Ohm 2010 1%

9.1 Ohm 2010 1%

Điện trở 9.1 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

9.1 Ohm 2010 1%

8.2 Ohm 2010 1%

Điện trở 8.2 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

8.2 Ohm 2010 1%

7.5 Ohm 2010 1%

Điện trở 7.5 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

7.5 Ohm 2010 1%

6.8 Ohm 2010 1%

Điện trở 6.8 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

6.8 Ohm 2010 1%

6.2 Ohm 2010 1%

Điện trở 6.2 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

6.2 Ohm 2010 1%

5.6 Ohm 2010 1%

Điện trở 5.6 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

5.6 Ohm 2010 1%

5.1 Ohm 2010 1%

Điện trở 5.1 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

5.1 Ohm 2010 1%

4.9 Ohm 2010 1%

Điện trở 4.9 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

4.9 Ohm 2010 1%

4.7 Ohm 2010 1%

Điện trở 4.7 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

4.7 Ohm 2010 1%

4.3 Ohm 2010 1%

Điện trở 4.3 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

4.3 Ohm 2010 1%

3.9 Ohm 2010 1%

Điện trở 3.9 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

3.9 Ohm 2010 1%

3.6 Ohm 2010 1%

Điện trở 3.6 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

3.6 Ohm 2010 1%

3.3 Ohm 2010 1%

Điện trở 3.3 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

3.3 Ohm 2010 1%

3 Ohm 2010 1%

Điện trở 3 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

3 Ohm 2010 1%

2.7 Ohm 2010 1%

Điện trở 2.7 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

2.7 Ohm 2010 1%

2.4 Ohm 2010 1%

Điện trở 2.4 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

2.4 Ohm 2010 1%

2.2 Ohm 2010 1%

Điện trở 2.2 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

2.2 Ohm 2010 1%

2 Ohm 2010 1%

Điện Trở 2 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

2 Ohm 2010 1%

1.8 Ohm 2010 1%

Điện trở 1.8 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

1.8 Ohm 2010 1%

1.5 Ohm 2010 1%

Điện trở 1.5 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

1.5 Ohm 2010 1%

1.2 Ohm 2010 1%

Điện trở 1.2 OHM 3/4W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

1.2 Ohm 2010 1%

1 Ohm 2010 1%

Điện trở 1 OHM 1/8W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(3Pcs)

Hết hàng

1 Ohm 2010 1%

0 Ohm 2010 1%

Điện trở 0 OHM 1/2W 1% 2010 SMD

Giá: 1,000 đ/Gói(2Pcs)

Hết hàng

0 Ohm 2010 1%
Thegioiic live support