Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Điện Trở Dán SMD 1206 (128)

List product List gallery
1% 5%

390 Ohm 1206 5%

Điện trở dán 1206 390 Ohm 1/4W 5%

Giá: 3,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

390 Ohm 1206 5%

360 Ohm 1206 5%

Điện trở dán 1206 360 Ohm 1/4W 5%

Giá: 3,000 đ/Gói(50pcs)

Còn: 75 Gói(50pcs)

360 Ohm 1206 5%

200K Ohm 1206 5%

Điện trở dán 1206 200K Ohm 1/4W 5%

Giá: 3,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

200K Ohm 1206 5%

33 Ohm 1206 1%

RES 33 OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

33 Ohm 1206 1%

15 Ohm 1206 1%

RES 15 OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

15 Ohm 1206 1%

12 Ohm 1206 1%

RES 12 OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

12 Ohm 1206 1%

6.8 Ohm 1206 1%

RES 6.8 OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

6.8 Ohm 1206 1%

5.6 Ohm 1206 1%

RES 5.6 OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

5.6 Ohm 1206 1%

4.7 Ohm 1206 1%

RES 4.7 OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

4.7 Ohm 1206 1%

3.3 Ohm 1206 1%

RES 3.3 OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

3.3 Ohm 1206 1%

2.2 Ohm 1206 1%

RES 2.2 OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

2.2 Ohm 1206 1%

2 Ohm 1206 1%

RES 2 OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

2 Ohm 1206 1%

1.5 Ohm 1206 1%

RES 1.5 OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

1.5 Ohm 1206 1%

0 Ohm 1206 1%

RES 0 OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

0 Ohm 1206 1%

10M Ohm 1206 1%

RES 10M OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

10M Ohm 1206 1%

1M Ohm 1206 1%

RES 1M OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

1M Ohm 1206 1%

680K Ohm 1206 1%

RES 680K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

680K Ohm 1206 1%

620K Ohm 1206 1%

RES 620K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

620K Ohm 1206 1%

470K Ohm 1206 1%

RES 470K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

470K Ohm 1206 1%

220K Ohm 1206 1%

RES 220K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

220K Ohm 1206 1%

100K Ohm 1206 1%

RES 100K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

100K Ohm 1206 1%

49.9K Ohm 1206 1%

RES 49.9K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

49.9K Ohm 1206 1%

47K Ohm 1206 1%

RES 47K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

47K Ohm 1206 1%

44.2K Ohm 1206 1%

RES 44.2K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

44.2K Ohm 1206 1%

39K Ohm 1206 1%

RES 39K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

39K Ohm 1206 1%

25.5K Ohm 1206 1%

RES 25.5K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

25.5K Ohm 1206 1%

22K Ohm 1206 1%

RES 22K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

22K Ohm 1206 1%

16.9K Ohm 1206 1%

RES 16.9K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

16.9K Ohm 1206 1%

12.4K Ohm 1206 1%

RES 12.4K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

12.4K Ohm 1206 1%

12K Ohm 1206 1%

RES 12K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

12K Ohm 1206 1%

10.5K Ohm 1206 1%

RES 10.5K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

10.5K Ohm 1206 1%

7.5K Ohm 1206 1%

RES 7.5K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Còn: 175 Gói(50pcs)

7.5K Ohm 1206 1%

6.8K Ohm 1206 1%

RES 6.8K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

6.8K Ohm 1206 1%

4.7K Ohm 1206 1%

RES 4.7K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

4.7K Ohm 1206 1%

3.9K Ohm 1206 1%

RES 3.9K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

3.9K Ohm 1206 1%

3.3K Ohm 1206 1%

RES 3.3K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

3.3K Ohm 1206 1%

2.49K Ohm 1206 1%

RES 2.49K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

2.49K Ohm 1206 1%

2.2K Ohm 1206 1%

RES 2.2K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

2.2K Ohm 1206 1%

2K Ohm 1206 1%

RES 2K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

2K Ohm 1206 1%

1.58K Ohm 1206 1%

RES 1.58K OHM 1/4W 1% 1206 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

1.58K Ohm 1206 1%
Thegioiic live support