Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Điện Trở Dán SMD 1206 (133)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 510 Ohm 1206 1%

510R (Code R511) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Còn: 96 Gói(25pcs)

Điện Trở 510 Ohm 1206 1%

Điện Trở 33 Ohm 1206 1%

33R (Code 331) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 33 Ohm 1206 1%

Điện Trở 15 Ohm 1206 1%

15R (Code 150) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 15 Ohm 1206 1%

Điện Trở 12 Ohm 1206 1%

12R (Code 120) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 12 Ohm 1206 1%

Điện Trở 6.8 Ohm 1206 1%

6.8R (Code 6R8), 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 6.8 Ohm 1206 1%

Điện Trở 5.6 Ohm 1206 1%

5.6R (Code 5R6) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.6 Ohm 1206 1%

Điện Trở 4.7 Ohm 1206 1%

4.7R (Code 4R7) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 4.7 Ohm 1206 1%

Điện Trở 3.3 Oh 1206 1%

3.3R (Code 3R3) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.3 Oh 1206 1%

Điện Trở 2.2 Ohm 1206 1%

2.2R (Code 2R2) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.2 Ohm 1206 1%

Điện Trở 2 Ohm 1206 1%

2R (Code 2R0) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2 Ohm 1206 1%

Điện Trở 1.5 Ohm 1206 1%

1.5R(Code 1R5) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.5 Ohm 1206 1%

Điện Trở 0 Ohm 1206 1%

0R (Code R0) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0 Ohm 1206 1%

Điện Trở 12K Ohm 1206 1%

12K Ohm (Code 123) 1/4W 1% SMD 1206

5,000 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 12K Ohm 1206 1%

Điện Trở 3.9 Ohm 1206 1%

3.9K Ohm (Code 392) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.9 Ohm 1206 1%

Điện Trở 1 Ohm 1206 1%

1R (Code 1R0) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1 Ohm 1206 1%

Điện Trở 4.99K Ohm 1206 1%

4.99K OHM 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Còn: 95 Gói(25pcs)

Điện Trở 4.99K Ohm 1206 1%

Điện Trở 10 Ohm 1206 1%

10R (Code R100) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 10 Ohm 1206 1%

Điện Trở 12.4 Ohm 1206 1%

12.4R (Code 12R4)1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 12.4 Ohm 1206 1%

Điện Trở 22 Ohm 1206 1%

22R (Code 220) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Còn: 4884 Gói(25pcs)

Điện Trở 22 Ohm 1206 1%

Điện Trở 27 Ohm 1206 1%

27R (Code 270) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 27 Ohm 1206 1%

Điện Trở 38.3 Ohm 1206 1%

38.3R (Code 38R3) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 38.3 Ohm 1206 1%

Điện Trở 39 Ohm 1206 1%

39R (Code 390) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 39 Ohm 1206 1%

Điện Trở 49.9 Ohm 1206 1%

49.9R (Code 49R9) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Còn: 74 Gói(25pcs)

Điện Trở 49.9 Ohm 1206 1%

Điện Trở 56 Ohm 1206 1%

56R (Code 560) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 56 Ohm 1206 1%

Điện Trở 60.4 Ohm 1206 1%

60.4R (Code 60R4) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 60.4 Ohm 1206 1%

Điện Trở 100 Ohm 1206 1%

100R (Code 101) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 100 Ohm 1206 1%

Điện Trở 180 Ohm 1206 1%

180R (Code 181) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 180 Ohm 1206 1%

Điện Trở 120 Ohm 1206 1%

120R (Code 121) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Còn: 22 Gói(25pcs)

Điện Trở 120 Ohm 1206 1%

Điện Trở 220 Ohm 1206 1%

220R (Code 221) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Còn: 73 Gói(25pcs)

Điện Trở 220 Ohm 1206 1%

Điện Trở 240 Ohm 1206 1%

240R (Code 241)1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 240 Ohm 1206 1%

Điện Trở 300 Ohm 1206 1%

300R (Code 301) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 300 Ohm 1206 1%

Điện Trở 390 Ohm 1206 1%

390R (Code 391) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 390 Ohm 1206 1%

Điện Trở 330 Ohm 1206 1%

330R (Code 331) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Còn: 81 Gói(25pcs)

Điện Trở 330 Ohm 1206 1%

Điện Trở 590 Ohm 1206 1%

590R (Code 591) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Còn: 88 Gói(25pcs)

Điện Trở 590 Ohm 1206 1%

Điện Trở 470 Ohm 1206 1%

470R (Code 471) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 470 Ohm 1206 1%

Điện Trở 620 Ohm 1206 1%

620R (Code 621) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 620 Ohm 1206 1%

Điện Trở 560 Ohm 1206 1%

560R (Code 561) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Còn: 8 Gói(25pcs)

Điện Trở 560 Ohm 1206 1%

Điện Trở 680 Ohm 1206 1%

680R (Code 681) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 680 Ohm 1206 1%

Điện Trở 1K Ohm 1206 1%

1K Ohm (Code 102) 1/4W 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1K Ohm 1206 1%

Điện Trở 1.2K Ohm 1206 1%

1.2K Ohm (Code 122) 1% SMD 1206

2,900 đ/Gói(25pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.2K Ohm 1206 1%
Thegioiic live support