Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Điện Trở Dán SMD 0805 (242)

List product List gallery
1% 5%

5.6K Ohm 0805 1%

Điện trở 5.6K Ohm (Code 5601), 1/8W 1% 0805

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 30 Gói(100pcs)

5.6K Ohm 0805 1%

1.5M Ohm 0805 1%

Điện trở 1.5M Ohm, 1/8W 1% 0805

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

1.5M Ohm 0805 1%

180K Ohm 0805 1%

RES 180K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100Pcs)

Còn: 50 Gói(100Pcs)

180K Ohm 0805 1%

33K Ohm 0805 1%

RES 33K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 18 Gói(100pcs)

33K Ohm 0805 1%

196K Ohm 0805 1%

RES 196K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 50 Gói(100pcs)

196K Ohm 0805 1%

174K Ohm 0805 1%

RES 174K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 50 Gói(100pcs)

174K Ohm 0805 1%

240 Ohm 0805 5%

SMD resistor 240 Ohm (Code R241), 1/8W 5% 0805

Giá: 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 49 Gói(100pcs)

240 Ohm 0805 5%

1 Ohm 0805 1%

RES 1 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 46 Gói(100pcs)

1 Ohm 0805 1%

3.9 Ohm 0805 1%

RES 3.9 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 44 Gói(100pcs)

3.9 Ohm 0805 1%

10 Ohm 0805 1%

RES 10 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 34 Gói(100pcs)

10 Ohm 0805 1%

12.4 Ohm 0805 1%

RES 12.4OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 49 Gói(100pcs)

12.4 Ohm 0805 1%

22 Ohm 0805 1%

RES 22 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 81 Gói(100pcs)

22 Ohm 0805 1%

27 Ohm 0805 1%

RES 270 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 33 Gói (100pcs)

27 Ohm 0805 1%

38.3 Ohm 0805 1%

RES 38.3OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 50 Gói(100pcs)

38.3 Ohm 0805 1%

39 Ohm 0805 1%

RES 39OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 150 Gói (100pcs)

39 Ohm 0805 1%

49.9 Ohm 0805 1%

RES 49.9OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 493 Gói(100pcs)

49.9 Ohm 0805 1%

56 Ohm 0805 1%

RES 56OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 44 Gói(100pcs)

56 Ohm 0805 1%

60.4 Ohm 0805 1%

RES 60.4OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 49 Gói(100pcs)

60.4 Ohm 0805 1%

100 Ohm 0805 1%

RES 100OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

100 Ohm 0805 1%

180 Ohm 0805 1%

RES 180 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 25 Gói (100pcs)

180 Ohm 0805 1%

220 Ohm 0805 1%

RES 220OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 83 Gói(100pcs)

220 Ohm 0805 1%

240 Ohm 0805 1%

RES 240 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 38 Gói(100pcs)

240 Ohm 0805 1%

300 Ohm 0805 1%

RES 300 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 32 Gói(100pcs)

300 Ohm 0805 1%

330 Ohm 0805 1%

RES 330OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 132 Gói(100pcs)

330 Ohm 0805 1%

390 Ohm 0805 1%

RES 390OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 48 Gói(100pcs)

390 Ohm 0805 1%

470 Ohm 0805 1%

RES 470OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 227 Gói(100pcs)

470 Ohm 0805 1%

560 Ohm 0805 1%

RES 560OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 49 Gói(100pcs)

560 Ohm 0805 1%

620 Ohm 0805 1%

RES 620 OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 40 Gói(100pcs)

620 Ohm 0805 1%

680 Ohm 0805 1%

RES 680OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 35 Gói(100pcs)

680 Ohm 0805 1%

1K Ohm 0805 1%

RES 1K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 39 Gói(100pcs)

1K Ohm 0805 1%

1.2K Ohm 0805 1%

RES 1.2K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 111 Gói(100pcs)

1.2K Ohm 0805 1%

1.5K Ohm 0805 1%

RES 1.5K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 47 Gói(100pcs)

1.5K Ohm 0805 1%

1.58K Ohm 0805 1%

RES 1.58K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 497 Gói(100pcs)

1.58K Ohm 0805 1%

2K Ohm 0805 1%

RES 2K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 84 Gói(100pcs)

2K Ohm 0805 1%

2.2K Ohm 0805 1%

RES 2.2K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 73 Gói(100pcs)

2.2K Ohm 0805 1%

2.49K Ohm 0805 1%

RES 2.49K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 36 Gói(100pcs)

2.49K Ohm 0805 1%

3.3K Ohm 0805 1%

RES 3.3K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 28 Gói(100pcs)

3.3K Ohm 0805 1%

3.9K Ohm 0805 1%

RES 3.9K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 26 Gói(100pcs)

3.9K Ohm 0805 1%

4.7K Ohm 0805 1%

RES 4.7K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 130 Gói(100pcs)

4.7K Ohm 0805 1%

6.8K Ohm 0805 1%

RES 6.8K OHM 1/8W 1% 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 85 Gói(100pcs)

6.8K Ohm 0805 1%
Thegioiic live support