Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Sợi Quang 5MM
Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm
51,000 đ/M
Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V
10nF 630VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W
Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W
540,000 đ/Cái
Cổng Chia Enthernet Cái Cái 1 To 2 RJ45
Cổng chia enthernet cái cái RJ45, size: 2.8x2.2cm
7,200 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 2 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, A PIN 6 to B PIN 7 size: 44x13mm
24,000 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 53x35mm
40,000 đ/Cái
MR20060-AC Quạt Hút Khói
Model 20060-AC, 220-240V, 50/60Hz
260,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
Cổng RJ45 Cái To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 38x32mm
60,000 đ/Cái

Điện Trở Dán SMD 0805 (250)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 390K Ohm 0805 1%

390K Ohm (Code 394), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 390 Gói(50pcs)

Điện Trở 390K Ohm 0805 1%

Điện Trở 30K Ohm 0805 1%

30K Ohm (Code 303), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 45 Gói(50pcs)

Điện Trở 30K Ohm 0805 1%

Điện Trở 5.1K Ohm 0805 1%

5.1K Ohm (Code 512), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 38 Gói(50pcs)

Điện Trở 5.1K Ohm 0805 1%

Điện Trở 1 Ohm 0805 1%

1R (Code 10R), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 34 Gói(50pcs)

Điện Trở 1 Ohm 0805 1%

Điện Trở 3.9 Ohm 0805 1%

3.9R (Code 3R9), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 71 Gói(50pcs)

Điện Trở 3.9 Ohm 0805 1%

Điện Trở 10 Ohm 0805 1%

10R (Code 100), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 57 Gói(50pcs)

Điện Trở 10 Ohm 0805 1%

Điện Trở 21 Ohm 0805 1%

21R (Code 210), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 21 Ohm 0805 1%

Điện Trở 12.4 Ohm 0805 1%

12.4R (Code 12R4), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 95 Gói(50pcs)

Điện Trở 12.4 Ohm 0805 1%

Điện Trở 22 Ohm 0805 1%

22R (Code 220), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 89 Gói(50pcs)

Điện Trở 22 Ohm 0805 1%

Điện Trở 27 Ohm 0805 1%

270R (Code 270), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói (50pcs)

Còn: 30 Gói (50pcs)

Điện Trở 27 Ohm 0805 1%

Điện Trở 38.3 Ohm 0805 1%

38.3R (Code 38R3), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 97 Gói(50pcs)

Điện Trở 38.3 Ohm 0805 1%

Điện Trở 39 Ohm 0805 1%

39R (Code 390), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói (50pcs)

Còn: 284 Gói (50pcs)

Điện Trở 39 Ohm 0805 1%

Điện Trở 47.5 Ohm 0805 1%

47.5R (Code 47R5), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 47.5 Ohm 0805 1%

Điện Trở 49.9 Ohm 0805 1%

49.9R (Code 49R9), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 1047 Gói(50pcs)

Điện Trở 49.9 Ohm 0805 1%

Điện Trở 56 Ohm 0805 1%

56R (Code 560), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 76 Gói(50pcs)

Điện Trở 56 Ohm 0805 1%

Điện Trở 100 Ohm 0805 1%

100R (Code 101), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 173 Gói(50pcs)

Điện Trở 100 Ohm 0805 1%

Điện Trở 60.4 Ohm 0805 1%

60.4R (Code 60R4), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 80 Gói(50pcs)

Điện Trở 60.4 Ohm 0805 1%

Điện Trở 180 Ohm 0805 1%

180R (Code 181), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói (50pcs)

Còn: 20 Gói (50pcs)

Điện Trở 180 Ohm 0805 1%

Điện Trở 220 Ohm 0805 1%

220R (Code 221), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 66 Gói(50pcs)

Điện Trở 220 Ohm 0805 1%

Điện Trở 240 Ohm 0805 1%

240R (Code 241), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 64 Gói(50pcs)

Điện Trở 240 Ohm 0805 1%

Điện Trở 300 Ohm 0805 1%

300R (Code 301), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 212 Gói(50pcs)

Điện Trở 300 Ohm 0805 1%

Điện Trở 330 Ohm 0805 1%

330R (Code 331), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 29 Gói(50pcs)

Điện Trở 330 Ohm 0805 1%

Điện Trở 390 Ohm 0805 1%

390R (Code 391), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 67 Gói(50pcs)

Điện Trở 390 Ohm 0805 1%

Điện Trở 470 Ohm 0805 1%

470R (Code 471), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 254 Gói(50pcs)

Điện Trở 470 Ohm 0805 1%

Điện Trở 560 Ohm 0805 1%

560R (Code 561), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 71 Gói(50pcs)

Điện Trở 560 Ohm 0805 1%

Điện Trở 620 Ohm 0805 1%

620R (Code 621), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 80 Gói(50pcs)

Điện Trở 620 Ohm 0805 1%

Điện Trở 680 Ohm 0805 1%

680R (Code 681), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 37 Gói(50pcs)

Điện Trở 680 Ohm 0805 1%

Điện Trở 1K Ohm 0805 1%

1K Ohm (Code 102), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 127 Gói(50pcs)

Điện Trở 1K Ohm 0805 1%

Điện Trở 1.2K Ohm 0805 1%

1.2K Ohm (Code 122), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 129 Gói(50pcs)

Điện Trở 1.2K Ohm 0805 1%

Điện Trở 1.58K Ohm 0805 1%

1.58K Ohm 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.58K Ohm 0805 1%

Điện Trở 1.5K Ohm 0805 1%

1.5K Ohm (Code 152), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 36 Gói(50pcs)

Điện Trở 1.5K Ohm 0805 1%

Điện Trở 2K Ohm 0805 1%

2K Ohm (Code 202), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 177 Gói(50pcs)

Điện Trở 2K Ohm 0805 1%

Điện Trở 2.2K Ohm 0805 1%

2.2K Ohm (Code 222), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 156 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.2K Ohm 0805 1%

Điện Trở 2.49K Ohm 0805 1%

2.49K Ohm 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 56 Gói(50pcs)

Điện Trở 2.49K Ohm 0805 1%

Điện Trở 3.3K Ohm 0805 1%

3.3K Ohm (Code 331), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 13 Gói(50pcs)

Điện Trở 3.3K Ohm 0805 1%

Điện Trở 4.64K Ohm 0805 1%

4.64K Ohm, 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 81 Gói(50pcs)

Điện Trở 4.64K Ohm 0805 1%

Điện Trở 3.9K Ohm 0805 1%

3.9K Ohm (Code 391), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 27 Gói(50pcs)

Điện Trở 3.9K Ohm 0805 1%

Điện Trở 4.7K Ohm 0805 1%

4.7K Ohm (Code 472), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 171 Gói(50pcs)

Điện Trở 4.7K Ohm 0805 1%

Điện Trở 5.6K Ohm 0805 1%

5.6K Ohm (Code 562), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 166 Gói(50pcs)

Điện Trở 5.6K Ohm 0805 1%

Điện Trở 6.8K Ohm 0805 1%

6.8K Ohm (Code 682), 1/8W 1% SMD 0805

2,900 đ/Gói(50pcs)

Còn: 62 Gói(50pcs)

Điện Trở 6.8K Ohm 0805 1%
Thegioiic live support