Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Sợi Quang 5MM
Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm
51,000 đ/M
Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V
10nF 630VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W
Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W
540,000 đ/Cái
Cổng Chia Enthernet Cái Cái 1 To 2 RJ45
Cổng chia enthernet cái cái RJ45, size: 2.8x2.2cm
7,200 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 2 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, A PIN 6 to B PIN 7 size: 44x13mm
24,000 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 53x35mm
40,000 đ/Cái
MR20060-AC Quạt Hút Khói
Model 20060-AC, 220-240V, 50/60Hz
260,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
Cổng RJ45 Cái To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 38x32mm
60,000 đ/Cái

Điện Trở Dán SMD 0603 (148)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 0 Ohm 0603 1%

0R (Code R0), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói(50pcs)

Còn: 423 Gói(50pcs)

Điện Trở 0 Ohm 0603 1%

Điện Trở 1 Ohm 0603 1%

1R (Code 1R0), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói(50 pcs)

Còn: 38 Gói(50 pcs)

Điện Trở 1 Ohm 0603 1%

Điện Trở 10 Ohm 0603 1%

10R (Code 100), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 6 Gói (50pcs)

Điện Trở 10 Ohm 0603 1%

Điện Trở 20 Ohm 0603 1%

20R (Code 200), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 78 Gói (50pcs)

Điện Trở 20 Ohm 0603 1%

Điện Trở 31 Ohm 0603 1%

31R (Code 310), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói(50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 31 Ohm 0603 1%

Điện Trở 22 Ohm 0603 1%

22R (Code 220), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 140 Gói (50pcs)

Điện Trở 22 Ohm 0603 1%

Điện Trở 33 Ohm 0603 1%

33R (Code 330), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 8 Gói (50pcs)

Điện Trở 33 Ohm 0603 1%

Điện Trở 49.9 Ohm 0603 1%

49.9R (Code 49R9), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói(50pcs)

Còn: 55 Gói(50pcs)

Điện Trở 49.9 Ohm 0603 1%

Điện Trở 47 Ohm 0603 1%

47R (Code 470), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 51 Gói (50pcs)

Điện Trở 47 Ohm 0603 1%

Điện Trở 56 Ohm 0603 1%

56R (Code 560), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 56 Ohm 0603 1%

Điện Trở 100 Ohm 0603 1%

100R (Code 101), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 101 Gói (50pcs)

Điện Trở 100 Ohm 0603 1%

Điện Trở 120 Ohm 0603 1%

120R (Code 121), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 18 Gói (50pcs)

Điện Trở 120 Ohm 0603 1%

Điện Trở 150 Ohm 0603 1%

150R (Code 151), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 110 Gói (50pcs)

Điện Trở 150 Ohm 0603 1%

Điện Trở 180 Ohm 0603 1%

180R (Code 181), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói(50pcs)

Còn: 57 Gói(50pcs)

Điện Trở 180 Ohm 0603 1%

Điện Trở 220 Ohm 0603 1%

220R (Code 221), 1/10W 1% SMD 06030

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 116 Gói (50pcs)

Điện Trở 220 Ohm 0603 1%

Điện Trở 330 Ohm 0603 1%

330R (Code 331), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 330 Ohm 0603 1%

Điện Trở 470 Ohm 0603 1%

470R (Code 471), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 73 Gói (50pcs)

Điện Trở 470 Ohm 0603 1%

Điện Trở 560 Ohm 0603 1%

560R (Code 561), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 52 Gói (50pcs)

Điện Trở 560 Ohm 0603 1%

Điện Trở 680 Ohm 0603 1%

680R (Code 681), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 218 Gói (50pcs)

Điện Trở 680 Ohm 0603 1%

Điện Trở 1K Ohm 0603 1%

1K Ohm (Code 102), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 140 Gói (50pcs)

Điện Trở 1K Ohm 0603 1%

Điện Trở 1.2K Ohm 0603 1%

1.2K Ohm (Code 122), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 76 Gói (50pcs)

Điện Trở 1.2K Ohm 0603 1%

Điện Trở 1.5K Ohm 0603 1%

1.5K Ohm (Code 152), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 167 Gói (50pcs)

Điện Trở 1.5K Ohm 0603 1%

Điện Trở 2K Ohm 0603 1%

2K Ohm (Code 202), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2K Ohm 0603 1%

Điện Trở 2.2K Ohm 0603 1%

2.2K Ohm (Code 222), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.2K Ohm 0603 1%

Điện Trở 3K Ohm 0603 1%

3K Ohm (Code 302), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 7 Gói (50pcs)

Điện Trở 3K Ohm 0603 1%

Điện Trở 3.3K Ohm 0603 1%

3.3K Ohm (Code 332), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 42 Gói (50pcs)

Điện Trở 3.3K Ohm 0603 1%

Điện Trở 4.7K Ohm 0603 1%

4.7K Ohm (Code 472), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 128 Gói (50pcs)

Điện Trở 4.7K Ohm 0603 1%

Điện Trở 5.6K Ohm 0603 1%

5.6K Ohm (Code 562), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 37 Gói (50pcs)

Điện Trở 5.6K Ohm 0603 1%

Điện Trở 8.2K Ohm 0603 1%

8.2K Ohm (Code 822), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói(50pcs)

Còn: 24 Gói(50pcs)

Điện Trở 8.2K Ohm 0603 1%

Điện Trở 6.8K Ohm 0603 1%

6.8K Ohm (Code 682), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 58 Gói (50pcs)

Điện Trở 6.8K Ohm 0603 1%

Điện Trở 10K Ohm 0603 1%

10K Ohm (Code 103), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 6 Gói (50pcs)

Điện Trở 10K Ohm 0603 1%

Điện Trở 13.7K Ohm 0603 1%

13.7K Ohm 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói(50pcs)

Còn: 49 Gói(50pcs)

Điện Trở 13.7K Ohm 0603 1%

Điện Trở 12K Ohm 0603 1%

12K Ohm (Code 123), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 12K Ohm 0603 1%

Điện Trở 15K Ohm 0603 1%

15K Ohm (Code 153), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 11 Gói (50pcs)

Điện Trở 15K Ohm 0603 1%

Điện Trở 18K Ohm 0603 1%

18k Ohm (Code 183), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 47 Gói (50pcs)

Điện Trở 18K Ohm 0603 1%

Điện Trở 20K Ohm 0603 1%

20k Ohm (Code 203),1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 2 Gói (50pcs)

Điện Trở 20K Ohm 0603 1%

Điện Trở 22K Ohm 0603 1%

22k Ohm (Code 223), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 22K Ohm 0603 1%

Điện Trở 33K Ohm 0603 1%

33k Ohm (Code 333), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 33K Ohm 0603 1%

Điện Trở 47K Ohm 0603 1%

47k Ohm (Code 473), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Hết hàng

Điện Trở 47K Ohm 0603 1%

Điện Trở 56K Ohm 0603 1%

56k Omh (Code 563), 1/10W 1% SMD 0603

2,800 đ/Gói (50pcs)

Còn: 40 Gói (50pcs)

Điện Trở 56K Ohm 0603 1%
Thegioiic live support