Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
74HC174D
IC D-TYPE POS TRG SNGL 16SOIC
0 đ/Cái
BLE ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module RF Thu Phát Wifi
Wifi BLE Soc ESP32, 5VDC, UART CP2102, Wi-Fi, Bluetooth
220,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái

Điện Trở Dán SMD 0603 (147)

List product List gallery
1% 5%

261K Ohm 0603 1%

RES 261k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 99 Gói(100pcs)

261K Ohm 0603 1%

8.2K Ohm 0603 1%

RES 8.2K OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 21 Gói(100pcs)

8.2K Ohm 0603 1%

31 Ohm 0603 1%

RES 31 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 8 Gói(100pcs)

31 Ohm 0603 1%

13.7K Ohm 0603 1%

RES 1200 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 29 Gói(100pcs)

13.7K Ohm 0603 1%

0 Ohm 0603 1%

RES 0 OHM 1/10W 1% 0603

Giá: 5,500 đ/Gói(100pcs)

Còn: 94 Gói(100pcs)

0 Ohm 0603 1%

1 Ohm 0603 1%

RES 1 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100 pcs)

Còn: 34 Gói(100 pcs)

1 Ohm 0603 1%

10 Ohm 0603 1%

RES 10 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 27 Gói (100pcs)

10 Ohm 0603 1%

20 Ohm 0603 1%

RES 20 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 46 Gói (100pcs)

20 Ohm 0603 1%

22 Ohm 0603 1%

RES 22 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 10 Gói (100pcs)

22 Ohm 0603 1%

33 Ohm 0603 1%

RES 33 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 32 Gói (100pcs)

33 Ohm 0603 1%

47 Ohm 0603 1%

RES 47 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 44 Gói (100pcs)

47 Ohm 0603 1%

56 Ohm 0603 1%

RES 56 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 8 Gói (100pcs)

56 Ohm 0603 1%

100 Ohm 0603 1%

RES 100 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Hết hàng

100 Ohm 0603 1%

120 Ohm 0603 1%

RES 120 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 38 Gói (100pcs)

120 Ohm 0603 1%

150 Ohm 0603 1%

RES 150 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 66 Gói (100pcs)

150 Ohm 0603 1%

180 Ohm 0603 1%

RES 180 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 31 Gói(100pcs)

180 Ohm 0603 1%

220 Ohm 0603 1%

RES 220 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 78 Gói (100pcs)

220 Ohm 0603 1%

330 Ohm 0603 1%

RES 330 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 42 Gói (100pcs)

330 Ohm 0603 1%

470 Ohm 0603 1%

RES 470 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 73 Gói (100pcs)

470 Ohm 0603 1%

560 Ohm 0603 1%

RES 560 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 44 Gói (100pcs)

560 Ohm 0603 1%

680 Ohm 0603 1%

RES 680 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 116 Gói (100pcs)

680 Ohm 0603 1%

1K Ohm 0603 1%

RES 1000 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 12 Gói (100pcs)

1K Ohm 0603 1%

1.2K Ohm 0603 1%

RES 1200 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 80 Gói (100pcs)

1.2K Ohm 0603 1%

1.5K Ohm 0603 1%

RES 1500 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,500 đ/Gói (100pcs)

Còn: 9 Gói (100pcs)

1.5K Ohm 0603 1%

2K Ohm 0603 1%

RES 2000 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 7 Gói (100pcs)

2K Ohm 0603 1%

2.2K Ohm 0603 1%

RES 2200 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 22 Gói (100pcs)

2.2K Ohm 0603 1%

3K Ohm 0603 1%

RES 3000 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Hết hàng

3K Ohm 0603 1%

3.3K Ohm 0603 1%

RES 3300 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 55 Gói (100pcs)

3.3K Ohm 0603 1%

4.7K Ohm 0603 1%

RES 4.7K Ohm 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 152 Gói (100pcs)

4.7K Ohm 0603 1%

5.6K Ohm 0603 1%

RES 5600 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 30 Gói (100pcs)

5.6K Ohm 0603 1%

6.8K Ohm 0603 1%

RES 6800 OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 41 Gói (100pcs)

6.8K Ohm 0603 1%

10K Ohm 0603 1%

RES 10K OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,500 đ/Gói (100pcs)

Còn: 4 Gói (100pcs)

10K Ohm 0603 1%

12K Ohm 0603 1%

RES 12k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 18 Gói (100pcs)

12K Ohm 0603 1%

15K Ohm 0603 1%

RES 15K OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 29 Gói (100pcs)

15K Ohm 0603 1%

18K Ohm 0603 1%

RES 18k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 34 Gói (100pcs)

18K Ohm 0603 1%

20K Ohm 0603 1%

RES 20k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 16 Gói (100pcs)

20K Ohm 0603 1%

22K Ohm 0603 1%

RES 22k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 15 Gói (100pcs)

22K Ohm 0603 1%

33K Ohm 0603 1%

RES 33k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 43 Gói (100pcs)

33K Ohm 0603 1%

47K Ohm 0603 1%

RES 47k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Hết hàng

47K Ohm 0603 1%

56K Ohm 0603 1%

RES 56k OHM 1/10W 1% 0603 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói (100pcs)

Còn: 41 Gói (100pcs)

56K Ohm 0603 1%
Thegioiic live support