Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Điện Trở Dán SMD 0402 (368)

List product List gallery
1% 5%

Điện Trở 0 Ohm 0402 1%

0R (Code R0), 1/16W 1% SMD 0402

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.12 Ohm 0402 1%

0.12R (Code R12), 1/16W 1% SMD 0402

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.12 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.15 Ohm 0402 1%

0.15R (Code R15), 1/16W 1% SMD

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.15 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.18 Ohm 0402 1%

0.18R (Code R18), 1/16W 1% SMD 0402

5,000 đ/0.18 Ohm 0402 1% SMD Resistor

Hết hàng

Điện Trở 0.18 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.22 Ohm 0402 1%

0.22R (Code R22), 1/16W 1% SMD 0402

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.22 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.27 Ohm 0402 1%

027R (Code R27), 1/16W 1% SMD 0402

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.27 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.33 Ohm 0402 1%

0.33R (Code R33), 1/16W 1% SMD 0402

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.33 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.39 Ohm 0402 1%

0.39R (Code R39),1/16W 1% SMD 0402

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.39 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.47 Ohm 0402 1%

0.47R (Code R47),1/16W 1% SMD 0402

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.47 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.51 Ohm 0402 1%

0.51R (Code R51), 1/16W 1% SMD 0402

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.51 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.56 Ohm 0402 1%

0.56R (Code R56), 1/16W 1% SMD 0402

5,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.56 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.62 Ohm 0402 1%

0.62R (Code R62),1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.62 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.68 Ohm 0402 1%

0.68R (Code R68), 1/16W 1% SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.68 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.75 Ohm 0402 1%

0.75R (Code R75), 1/16W 1% SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.75 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.82 Ohm 0402 1%

0.82R (Code R82), 1/16W 1% SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.82 Ohm 0402 1%

Điện Trở 0.91 Ohm 0402 1%

0.91R (Code R91), 1/16W 1% SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 0.91 Ohm 0402 1%

Điện Trở 1 Ohm 0402 1%

1R (Code 1R0), 1/16W 1% SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1 Ohm 0402 1%

Điện Trở 1.2 Ohm 0402 1%

1.2R (Code 1R2),1/16W 1% SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.2 Ohm 0402 1%

Điện Trở 1.5 Ohm 0402 1%

1.5R (Code 1R5), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs

Hết hàng

Điện Trở 1.5 Ohm 0402 1%

Điện Trở 1.8 Ohm 0402 1%

1.8R (Code 1R8),1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 1.8 Ohm 0402 1%

Điện Trở 2 Ohm 0402 1%

2R (Code 2R0), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn: 94 Gói(100pcs)

Điện Trở 2 Ohm 0402 1%

Điện Trở 2.2 Ohm 0402 1%

2.2R (Code 2R2), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.2 Ohm 0402 1%

Điện Trở 2.4 Ohm 0402 1%

2.4R (Code 2R4), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.4 Ohm 0402 1%

Điện Trở 2.7 Ohm 0402 1%

2.7R (Code 2R7), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 2.7 Ohm 0402 1%

Điện Trở 3 Ohm 0402 1%

3R (Code 3R), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3 Ohm 0402 1%

Điện Trở 3.3 Ohm 0402 1%

3.3R (Code 3R3), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.3 Ohm 0402 1%

Điện Trở 3.6 Ohm 0402 1%

3.6R (Code 3R6), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.6 Ohm 0402 1%

Điện Trở 3.9 Ohm 0402 1%

3.9R (Code 3R9), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 3.9 Ohm 0402 1%

Điện Trở 4.3 Ohm 0402 1%

4.3R (Code 4R3), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 4.3 Ohm 0402 1%

Điện Trở 4.7 Ohm 0402 1%

4.7R (Code 4R7), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 4.7 Ohm 0402 1%

Điện Trở 5.1 Ohm 0402 1%

5.1R (Code 5R1),1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.1 Ohm 0402 1%

Điện Trở 5.6 Ohm 0402 1%

5.6R (Code 5R6), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 5.6 Ohm 0402 1%

Điện Trở 6.2 Ohm 0402 1%

6.2R (Code 6R2), 1/16W 1%SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 6.2 Ohm 0402 1%

Điện Trở 6.8 Ohm 0402 1%

6.8R (Code 6R8), 1/16W 1% 0402 SMD

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 6.8 Ohm 0402 1%

Điện Trở 7.5 Ohm 0402 1%

7.5R (Code 7R5), 1/16W 1% SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 7.5 Ohm 0402 1%

Điện Trở 8.2 Ohm 0402 1%

8.2R (Code 8R2), 1/16W 1% SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 8.2 Ohm 0402 1%

Điện Trở 9.1 Ohm 0402 1%

9.1R (Code 9R1), 1/16W 1% SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 9.1 Ohm 0402 1%

Điện Trở 10 Ohm 0402 1%

10R (Code 100), 1/16W 1% SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 10 Ohm 0402 1%

Điện Trở 12 Ohm 0402 1%

12R (Code 120), 1/16W 1% SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 12 Ohm 0402 1%

Điện Trở 11 Ohm 0402 1%

11R (Code 110), 1/16W 1% SMD 0402

4,000 đ/Gói(100pcs)

Hết hàng

Điện Trở 11 Ohm 0402 1%
Thegioiic live support