Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Đế IC, IC Sockets (25)

List product List gallery

Đế IC 6 Chân Vuông ICS6

Đế IC 6 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 500 đ/Cái

Còn: 291 Cái

Đế IC 6 Chân Vuông ICS6

Đế IC 8 Chân Vuông ICS8

Đế IC 8 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 600 đ/Cái

Còn: 2550 Cái

Đế IC 8 Chân Vuông ICS8

Đế IC 14 Chân Vuông ICS14

Đế IC 14 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 926 Cái

Đế IC 14 Chân Vuông ICS14

Đế IC 16 Chân Vuông ICS16

Đế IC 16 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 930 Cái

Đế IC 16 Chân Vuông ICS16

Đế IC 18 Chân Vuông ICS18

Đế IC 18 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1245 Cái

Đế IC 18 Chân Vuông ICS18

Đế IC 20 Chân Vuông ICS20

Đế IC 20 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 450 Cái

Đế IC 20 Chân Vuông ICS20

Đế IC 22 Chân Vuông ICS22

Đế IC 22 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 1,100 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 22 Chân Vuông ICS22

Đế IC 24 Chân Vuông ICS24

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 348 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông ICS24

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp ICS24N

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ loại hẹp

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 5 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp ICS24N

Đế IC 28 Chân Vuông ICS28

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 981 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông ICS28

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp ICS28N

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ loại hẹp

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 196 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp ICS28N

Đế IC 32 Chân Vuông ICS32

Đế IC 32 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 1,300 đ/Cái

Còn: 148 Cái

Đế IC 32 Chân Vuông ICS32

Đế IC 40 Chân Vuông ICS40

Đế IC 40 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 1,300 đ/Cái

Còn: 1077 Cái

Đế IC 40 Chân Vuông ICS40

Đế IC 8 Chân Tròn ICS8MT

Đế IC 8 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 1,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 8 Chân Tròn ICS8MT

Đế IC 14 Chân Tròn ICS14MT

Đế IC 14 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1465 Cái

Đế IC 14 Chân Tròn ICS14MT

Đế IC16 Chân Tròn ICS16MT

Đế IC 16 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC16 Chân Tròn ICS16MT

Đế IC 18 Chân Tròn ICS18MT

Đế IC 18 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 495 Cái

Đế IC 18 Chân Tròn ICS18MT

Đế IC 22 Chân Tròn ICS22MT

Đế IC 22 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 1012 Cái

Đế IC 22 Chân Tròn ICS22MT

Đế IC 20 Chân Tròn ICS20MT

Đế IC 20 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 5,000 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 20 Chân Tròn ICS20MT

Đế IC 24 Chân Tròn ICS24MT

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 5,500 đ/Cái

Còn: 496 Cái

Đế IC 24 Chân Tròn ICS24MT

Đế IC 24 Hẹp Chân Tròn ICS24NMT

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 5,800 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Đế IC 24  Hẹp Chân Tròn ICS24NMT

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn ICS28NMT

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 89 Cái

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn ICS28NMT

Đế IC 28 Chân Tròn ICS28MT

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 460 Cái

Đế IC 28 Chân Tròn ICS28MT

Đế IC 32 Chân Tròn ICS32MT

Đế IC 32 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 6,500 đ/Cái

Còn: 195 Cái

Đế IC 32 Chân Tròn ICS32MT

Đế IC 40 Chân Tròn ICS40MT

Đế IC 40 chân cắm xuyên lỗ

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 483 Cái

Đế IC 40 Chân Tròn ICS40MT
Thegioiic live support