Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Bàn Phím 1x4 Nút Nhấn
Bàn phím 4 nút nhấn, size: 37x15mm
0 đ/Cái
Arduino Uno WiFi R3 ATmega328 ESP8266
Điện áp: 6-9VDC, ATmega328, 32Mb memory
252,000 đ/Cái
2WD A30 Khung Xe Nhôm 2 Động Cơ
Khung xe bao gồm 2 động cơ, bánh xe và các phụ kiện đi kèm
215,000 đ/Bộ
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục thép dài 200mm, D=5mm
14,700 đ/Thanh
Còn: 20 Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục thép dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
Còn: 20 Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ

Đế IC, IC Sockets (25)

List product List gallery

Đế IC 6 Chân Vuông ICS6

Đế IC 6 chân cắm xuyên lỗ

400 đ/Cái

Còn: 284 Cái

Đế IC 6 Chân Vuông ICS6

Đế IC 8 Chân Vuông ICS8

Đế IC 8 chân cắm xuyên lỗ

500 đ/Cái

Còn: 1455 Cái

Đế IC 8 Chân Vuông ICS8

Đế IC 14 Chân Vuông ICS14

Đế IC 14 chân cắm xuyên lỗ

600 đ/Cái

Còn: 805 Cái

Đế IC 14 Chân Vuông ICS14

Đế IC 16 Chân Vuông ICS16

Đế IC 16 chân cắm xuyên lỗ

700 đ/Cái

Còn: 464 Cái

Đế IC 16 Chân Vuông ICS16

Đế IC 18 Chân Vuông ICS18

Đế IC 18 chân cắm xuyên lỗ

600 đ/Cái

Còn: 1146 Cái

Đế IC 18 Chân Vuông ICS18

Đế IC 20 Chân Vuông ICS20

Đế IC 20 chân cắm xuyên lỗ

700 đ/Cái

Còn: 361 Cái

Đế IC 20 Chân Vuông ICS20

Đế IC 22 Chân Vuông ICS22

Đế IC 22 chân cắm xuyên lỗ

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 22 Chân Vuông ICS22

Đế IC 24 Chân Vuông ICS24

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

800 đ/Cái

Còn: 148 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông ICS24

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp ICS24N

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ loại hẹp

700 đ/Cái

Còn: 3 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp ICS24N

Đế IC 28 Chân Vuông ICS28

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

900 đ/Cái

Còn: 927 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông ICS28

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp ICS28N

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ loại hẹp

900 đ/Cái

Còn: 50 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp ICS28N

Đế IC 32 Chân Vuông ICS32

Đế IC 32 chân cắm xuyên lỗ

1,200 đ/Cái

Còn: 149 Cái

Đế IC 32 Chân Vuông ICS32

Đế IC 40 Chân Vuông ICS40

Đế IC 40 chân cắm xuyên lỗ

1,200 đ/Cái

Còn: 765 Cái

Đế IC 40 Chân Vuông ICS40

Đế IC 8 Chân Tròn ICS8MT

Đế IC 8 chân cắm xuyên lỗ

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 8 Chân Tròn ICS8MT

Đế IC 14 Chân Tròn ICS14MT

Đế IC 14 chân cắm xuyên lỗ

2,500 đ/Cái

Còn: 1454 Cái

Đế IC 14 Chân Tròn ICS14MT

Đế IC16 Chân Tròn ICS16MT

Đế IC 16 chân cắm xuyên lỗ

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC16 Chân Tròn ICS16MT

Đế IC 18 Chân Tròn ICS18MT

Đế IC 18 chân cắm xuyên lỗ

4,000 đ/Cái

Còn: 494 Cái

Đế IC 18 Chân Tròn ICS18MT

Đế IC 22 Chân Tròn ICS22MT

Đế IC 22 chân cắm xuyên lỗ

4,500 đ/Cái

Còn: 892 Cái

Đế IC 22 Chân Tròn ICS22MT

Đế IC 20 Chân Tròn ICS20MT

Đế IC 20 chân cắm xuyên lỗ

5,000 đ/Cái

Còn: 120 Cái

Đế IC 20 Chân Tròn ICS20MT

Đế IC 24 Chân Tròn ICS24MT

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

5,500 đ/Cái

Còn: 486 Cái

Đế IC 24 Chân Tròn ICS24MT

Đế IC 24 Hẹp Chân Tròn ICS24NMT

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

5,800 đ/Cái

Còn: 500 Cái

Đế IC 24  Hẹp Chân Tròn ICS24NMT

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn ICS28NMT

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

6,000 đ/Cái

Còn: 89 Cái

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn ICS28NMT

Đế IC 28 Chân Tròn ICS28MT

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

6,000 đ/Cái

Còn: 430 Cái

Đế IC 28 Chân Tròn ICS28MT

Đế IC 32 Chân Tròn ICS32MT

Đế IC 32 chân cắm xuyên lỗ

6,500 đ/Cái

Còn: 195 Cái

Đế IC 32 Chân Tròn ICS32MT

Đế IC 40 Chân Tròn ICS40MT

Đế IC 40 chân cắm xuyên lỗ

6,000 đ/Cái

Còn: 473 Cái

Đế IC 40 Chân Tròn ICS40MT
Thegioiic live support