Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525
Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M
0 đ/Cái
Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
27UH (270), 3.7A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
18UH (180), 3.9A
2,000 đ/Cái
ACS758LCB-100B-PFF-T
SENSOR CURRENT HALL 100A AC/DC
150,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
15UH (150), 4.5A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
12UH (120), 4.9A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
8.2UH (8R2), 5.5A
2,000 đ/Cái

Đế IC, IC Sockets (25)

List product List gallery

Đế IC 6 Chân Vuông ICS6

Đế IC 6 chân cắm xuyên lỗ

400 đ/Cái

Còn: 334 Cái

Đế IC 6 Chân Vuông ICS6

Đế IC 8 Chân Vuông ICS8

Đế IC 8 chân cắm xuyên lỗ

500 đ/Cái

Còn: 526 Cái

Đế IC 8 Chân Vuông ICS8

Đế IC 14 Chân Vuông ICS14

Đế IC 14 chân cắm xuyên lỗ

600 đ/Cái

Còn: 910 Cái

Đế IC 14 Chân Vuông ICS14

Đế IC 16 Chân Vuông ICS16

Đế IC 16 chân cắm xuyên lỗ

700 đ/Cái

Còn: 608 Cái

Đế IC 16 Chân Vuông ICS16

Đế IC 18 Chân Vuông ICS18

Đế IC 18 chân cắm xuyên lỗ

600 đ/Cái

Còn: 1225 Cái

Đế IC 18 Chân Vuông ICS18

Đế IC 20 Chân Vuông ICS20

Đế IC 20 chân cắm xuyên lỗ

700 đ/Cái

Còn: 572 Cái

Đế IC 20 Chân Vuông ICS20

Đế IC 22 Chân Vuông ICS22

Đế IC 22 chân cắm xuyên lỗ

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 22 Chân Vuông ICS22

Đế IC 24 Chân Vuông ICS24

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

800 đ/Cái

Còn: 349 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông ICS24

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp ICS24N

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ loại hẹp

700 đ/Cái

Còn: 3 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp ICS24N

Đế IC 28 Chân Vuông ICS28

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

900 đ/Cái

Còn: 1080 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông ICS28

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp ICS28N

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ loại hẹp

900 đ/Cái

Còn: 304 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp ICS28N

Đế IC 32 Chân Vuông ICS32

Đế IC 32 chân cắm xuyên lỗ

1,200 đ/Cái

Còn: 283 Cái

Đế IC 32 Chân Vuông ICS32

Đế IC 40 Chân Vuông ICS40

Đế IC 40 chân cắm xuyên lỗ

1,200 đ/Cái

Còn: 904 Cái

Đế IC 40 Chân Vuông ICS40

Đế IC 8 Chân Tròn ICS8MT

Đế IC 8 chân cắm xuyên lỗ

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 8 Chân Tròn ICS8MT

Đế IC 14 Chân Tròn ICS14MT

Đế IC 14 chân cắm xuyên lỗ

2,500 đ/Cái

Còn: 1557 Cái

Đế IC 14 Chân Tròn ICS14MT

Đế IC16 Chân Tròn ICS16MT

Đế IC 16 chân cắm xuyên lỗ

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC16 Chân Tròn ICS16MT

Đế IC 18 Chân Tròn ICS18MT

Đế IC 18 chân cắm xuyên lỗ

4,000 đ/Cái

Còn: 573 Cái

Đế IC 18 Chân Tròn ICS18MT

Đế IC 22 Chân Tròn ICS22MT

Đế IC 22 chân cắm xuyên lỗ

4,500 đ/Cái

Còn: 1012 Cái

Đế IC 22 Chân Tròn ICS22MT

Đế IC 20 Chân Tròn ICS20MT

Đế IC 20 chân cắm xuyên lỗ

5,000 đ/Cái

Còn: 120 Cái

Đế IC 20 Chân Tròn ICS20MT

Đế IC 24 Chân Tròn ICS24MT

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

5,500 đ/Cái

Còn: 551 Cái

Đế IC 24 Chân Tròn ICS24MT

Đế IC 24 Hẹp Chân Tròn ICS24NMT

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

5,800 đ/Cái

Còn: 560 Cái

Đế IC 24  Hẹp Chân Tròn ICS24NMT

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn ICS28NMT

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

6,000 đ/Cái

Còn: 140 Cái

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn ICS28NMT

Đế IC 28 Chân Tròn ICS28MT

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

6,000 đ/Cái

Còn: 485 Cái

Đế IC 28 Chân Tròn ICS28MT

Đế IC 32 Chân Tròn ICS32MT

Đế IC 32 chân cắm xuyên lỗ

6,500 đ/Cái

Còn: 240 Cái

Đế IC 32 Chân Tròn ICS32MT

Đế IC 40 Chân Tròn ICS40MT

Đế IC 40 chân cắm xuyên lỗ

6,000 đ/Cái

Còn: 535 Cái

Đế IC 40 Chân Tròn ICS40MT
Thegioiic live support