Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
SRD-09VDC-SL-C
Relay 12VDC, 10A 250VAC/30VDC, 10A 125VAC/28VDC, 5 Chân
0 đ/Cái
GY-291 Cảm Biến Gia Tốc Hướng
Điện áp: 3~5VDC, Giao tiếp I2C/SPI, Pham vi đo: ±2g±16g
45,000 đ/Cái
QTR-5RC Cảm Biến Dò Line
Điện áp: 3.3~5VDC, Dòng tiêu thụ <70mA, 5 mắt cảm biến
150,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Đa Năng 6.5~100VDC
Điện áp: 6.5~100VDC, đo điện áp, dòng điện, công suất, năng lượng, kích thước 85x50x24mm
285,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC Loại Chống Nước
Có 3 Led, Nguồn lấy từ nguồn cần đo, Dãy đo 3.5-30VDC, Dòng tiêu thụ <20mA
72,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC LCD
Sử dụng LCD, Nguồn Nuôi lấy từ nguồn cần đo, Phạm vi đo: 3.5~30VDC, kích thước: 79x43x25mm
126,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp AC 7~500VAC
Có 3 Led hiển thị, Nguồn nuôi lấy từ nguồn cần đo, phạm vi đo: 70~500VAC
53,000 đ/Cái
GY-471 Mạch Cảm Biến Dòng Điện
IC MAX471, Dòng đo được tối đa 3A, Tín hiệu Analog, Kích thước 20x20mm
36,000 đ/Cái

Đế IC, IC Sockets (25)

List product List gallery

Đế IC 6 Chân Vuông ICS6

Đế IC 6 chân cắm xuyên lỗ

500 đ/Cái

Còn: 333 Cái

Đế IC 6 Chân Vuông ICS6

Đế IC 8 Chân Vuông ICS8

Đế IC 8 chân cắm xuyên lỗ

600 đ/Cái

Còn: 432 Cái

Đế IC 8 Chân Vuông ICS8

Đế IC 14 Chân Vuông ICS14

Đế IC 14 chân cắm xuyên lỗ

700 đ/Cái

Còn: 925 Cái

Đế IC 14 Chân Vuông ICS14

Đế IC 16 Chân Vuông ICS16

Đế IC 16 chân cắm xuyên lỗ

800 đ/Cái

Còn: 621 Cái

Đế IC 16 Chân Vuông ICS16

Đế IC 18 Chân Vuông ICS18

Đế IC 18 chân cắm xuyên lỗ

700 đ/Cái

Còn: 1261 Cái

Đế IC 18 Chân Vuông ICS18

Đế IC 20 Chân Vuông ICS20

Đế IC 20 chân cắm xuyên lỗ

800 đ/Cái

Còn: 478 Cái

Đế IC 20 Chân Vuông ICS20

Đế IC 22 Chân Vuông ICS22

Đế IC 22 chân cắm xuyên lỗ

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 22 Chân Vuông ICS22

Đế IC 24 Chân Vuông ICS24

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

900 đ/Cái

Còn: 349 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông ICS24

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp ICS24N

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ loại hẹp

800 đ/Cái

Còn: 3 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp ICS24N

Đế IC 28 Chân Vuông ICS28

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

1,000 đ/Cái

Còn: 999 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông ICS28

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp ICS28N

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ loại hẹp

1,000 đ/Cái

Còn: 243 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp ICS28N

Đế IC 32 Chân Vuông ICS32

Đế IC 32 chân cắm xuyên lỗ

1,300 đ/Cái

Còn: 183 Cái

Đế IC 32 Chân Vuông ICS32

Đế IC 40 Chân Vuông ICS40

Đế IC 40 chân cắm xuyên lỗ

1,300 đ/Cái

Còn: 963 Cái

Đế IC 40 Chân Vuông ICS40

Đế IC 8 Chân Tròn ICS8MT

Đế IC 8 chân cắm xuyên lỗ

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC 8 Chân Tròn ICS8MT

Đế IC 14 Chân Tròn ICS14MT

Đế IC 14 chân cắm xuyên lỗ

2,500 đ/Cái

Còn: 1557 Cái

Đế IC 14 Chân Tròn ICS14MT

Đế IC16 Chân Tròn ICS16MT

Đế IC 16 chân cắm xuyên lỗ

3,500 đ/Cái

Hết hàng

Đế IC16 Chân Tròn ICS16MT

Đế IC 18 Chân Tròn ICS18MT

Đế IC 18 chân cắm xuyên lỗ

4,000 đ/Cái

Còn: 573 Cái

Đế IC 18 Chân Tròn ICS18MT

Đế IC 22 Chân Tròn ICS22MT

Đế IC 22 chân cắm xuyên lỗ

4,500 đ/Cái

Còn: 1012 Cái

Đế IC 22 Chân Tròn ICS22MT

Đế IC 20 Chân Tròn ICS20MT

Đế IC 20 chân cắm xuyên lỗ

5,000 đ/Cái

Còn: 120 Cái

Đế IC 20 Chân Tròn ICS20MT

Đế IC 24 Chân Tròn ICS24MT

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

5,500 đ/Cái

Còn: 556 Cái

Đế IC 24 Chân Tròn ICS24MT

Đế IC 24 Hẹp Chân Tròn ICS24NMT

Đế IC 24 chân cắm xuyên lỗ

5,800 đ/Cái

Còn: 560 Cái

Đế IC 24  Hẹp Chân Tròn ICS24NMT

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn ICS28NMT

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

6,000 đ/Cái

Còn: 140 Cái

Đế IC 28 Hẹp Chân Tròn ICS28NMT

Đế IC 28 Chân Tròn ICS28MT

Đế IC 28 chân cắm xuyên lỗ

6,000 đ/Cái

Còn: 495 Cái

Đế IC 28 Chân Tròn ICS28MT

Đế IC 32 Chân Tròn ICS32MT

Đế IC 32 chân cắm xuyên lỗ

6,500 đ/Cái

Còn: 240 Cái

Đế IC 32 Chân Tròn ICS32MT

Đế IC 40 Chân Tròn ICS40MT

Đế IC 40 chân cắm xuyên lỗ

6,000 đ/Cái

Còn: 537 Cái

Đế IC 40 Chân Tròn ICS40MT
Thegioiic live support