Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Trang Chủ > Sản Phẩm > ICs > Power Management ICs >

DC DC Switching Regulators

DC DC Switching Regulators (33)

List_product List_gallery

LM2576S-12

Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 12V 1 Output 3A TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 56 Cái

LM2576S-12

MP2303ADN-LF

IC REG BUCK ADJ 3A SYNC, Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MP2303ADN-LF

MP1484EN

Switching Voltage Regulators 3A, 18V, 340kHz Sync Step-Down DCDC

Giá: 14,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MP1484EN

MP2307DN-LF

Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.925V 1 Output 3A 8-SOIC, Exposed Pad

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MP2307DN-LF

TPS5430DDA

Switching Voltage Regulators 5.5 to 36V Input 3A Step Dwn Converter

Giá: 25,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

TPS5430DDA

MC34063AD

Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.24V 1 Output 1.5A (Switch) 8-SOIC

Giá: 12,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MC34063AD

LM2596HVS-ADJ

3A Step-Down Voltage Regulator, Reach 60V, TO-263

Giá: 14,000 đ/Cái

Còn: 54 Cái

LM2596HVS-ADJ

ME7660

CHARGE PUMP DC-DC VOLTAGE CONVERTER

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 91 Cái

ME7660

LM2575T-5V

IC BUCK 5V 1A TO220-5

Giá: 15,000 đ/Cái

Còn: 53 Cái

LM2575T-5V

LM2734YMK

IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6

Giá: 19,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

LM2734YMK

MIC29302

High-Current Low-Dropout Regulators

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 161 Cái

MIC29302

LM2575S-ADJ

IC REG BUCK ADJ 1A TO263-5

Giá: 8,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

LM2575S-ADJ

LM2587T-ADJ

IC REG MULTI CONFIG ADJ 5A TO220

Giá: 19,000 đ/Cái

Còn: 53 Cái

LM2587T-ADJ

LM2576T-12/NOPB

IC REG BUCK 12V 3A TO220-5

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 98 Cái

LM2576T-12/NOPB

LM2587S-ADJ/NOPB

IC REG MULTI CONFIG ADJ TO263-5

Giá: 18,000 đ/Cái

Còn: 61 Cái

LM2587S-ADJ/NOPB

LM2576HVS-ADJ/NOPB

IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5

Giá: 10,000 đ/Cái

Còn: 47 Cái

LM2576HVS-ADJ/NOPB

LM2596T-ADJ

IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 286 Cái

LM2596T-ADJ

LM2596S-ADJ/NOPB

IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 325 Cái

LM2596S-ADJ/NOPB

LM2596T-5.0

IC REG BUCK 5V 3A TO220-5

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 112 Cái

LM2596T-5.0

LM2596S-5.0

IC REG BUCK 5V 3A TO263-5

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 484 Cái

LM2596S-5.0

LM2596S-3.3/NOPB

IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 370 Cái

LM2596S-3.3/NOPB

LM2576HVT-ADJ

IC REG BUCK ADJ 3A TO220-5

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 11 Cái

LM2576HVT-ADJ

LM2596SX-ADJ

IC BUCK ADJ 3A TO263-5

Giá: 19,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

LM2596SX-ADJ

LM2575-5

IC BUCK 5V 1A TO220-5

Giá: 22,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

LM2575-5

LM2576S-3.3

IC BUCK 3.3V 3A TO263-5

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 217 Cái

LM2576S-3.3

LM2576S-5.0

IC BUCK 5V 3A TO263-5

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 393 Cái

LM2576S-5.0

LM2574HVM-12

IC REG SIMPLE SWITCHER 14-SOIC

Giá: 48,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

LM2574HVM-12

MC33167T

IC MULTI CONFIG ADJ 5A TO220-5

Giá: 65,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MC33167T

LM2576T-5.0

IC BUCK 5V 3A TO220-5

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 153 Cái

LM2576T-5.0

LM2576T-ADJ

IC BUCK ADJ 3A TO220-5

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 191 Cái

LM2576T-ADJ

LM2576S-ADJ

IC BUCK ADJ 3A TO263-5

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 79 Cái

LM2576S-ADJ

MC34063A

BUCK BST INV ADJ 1.5A, 8DIP, Semiconductor

Giá: 12,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

MC34063A

LM2575S-15

DC-DC converter & controller, TO-263, Texas Instruments

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 14 Cái

LM2575S-15
Thegioiic-live-support