Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

DB Connectors (35)

List_product List_gallery

DB15-M-3R

Cổng DB15 Male với 3 hàng chân hàn dây

Giá: 3,900 đ/Cái

Còn: 413 Cái

DB15-M-3R

FM-DB44-PCB

Cổng DB44 Female 3 hàng chân hàn mạch PCB

Giá: 37,000 đ/Cái

Còn: 94 Cái

FM-DB44-PCB

M-DB44-PCB

Cổng DB44 Male 3 hàng chân hàn mạch PCB

Giá: 37,000 đ/Cái

Còn: 70 Cái

M-DB44-PCB

DB15-F-3R

Cổng DB15 Female với 3 hàng chân hàn dây

Giá: 3,900 đ/Cái

Còn: 497 Cái

DB15-F-3R

DB15 FeMale nối dây DB15-F-Wire

Đầu DB15 (VGA) cái nối dây

Giá: 49,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

DB15 FeMale nối dây DB15-F-Wire

DB15 Male nối dây DB15-M-Wire

Đầu DB15 (VGA) đực nối dây

Giá: 49,000 đ/Cái

Còn: 24 Cái

DB15 Male nối dây DB15-M-Wire

DB9 FeMale nối dây DB9-F-Wire

Đầu DB9 cái nối dây

Giá: 39,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

DB9 FeMale nối dây DB9-F-Wire

DB9 Male nối dây DB9-M-Wire

Đầu DB9 đực nối dây

Giá: 39,000 đ/Cái

Còn: 27 Cái

DB9 Male nối dây DB9-M-Wire

DB15-AL FeMale Connector

DB15 chân hàn dây, vỏ nhôm, loại Cái

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

DB15-AL FeMale Connector

DB15-AL Male Connector

DB15 chân hàn dây, vỏ nhôm, loại Đực

Giá: 29,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

DB15-AL Male Connector

DB9 Aluminum Cover

RS232 D-Subminiature DB9/DE9 aluminum Cover

Giá: 15,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

DB9 Aluminum Cover

DB15-MF Male-Female Converter

DB15 chuyển đổi chân đực-cái

Giá: 25,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

DB15-MF Male-Female Converter

DB9-MF Male-Female Converter

DB9 chuyển đổi chân đực-cái

Giá: 16,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

DB9-MF Male-Female Converter

DB9-MM Male-Male Converter

DB9 chuyển đổi chân đực-đực

Giá: 16,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

DB9-MM Male-Male Converter

DB9-FF Female-Female Converter

DB9 chuyển đổi chân Female-Female

Giá: 16,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

DB9-FF Female-Female Converter

DB9 Male-Female CRIMP

DB9 connector với ghim bấm dây đực - cái

Giá: 10,000 đ/Bộ

Hàng còn: 0

DB9 Male-Female CRIMP

M-DB15-C

Cổng DB15 Male hàn dây, có vỏ

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 2540 Cái

M-DB15-C

FM-DB15-C

Cổng DB15 Female hàn dây, có vỏ

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 1439 Cái

FM-DB15-C

M-DB25-C

Cổng Male DB25 loại hàn dây, có vỏ

Giá: 6,500 đ/Cái

Còn: 441 Cái

M-DB25-C

FM-DB25-C

Cổng Female DB25 loại hàn dây, có vỏ

Giá: 6,500 đ/Cái

Còn: 449 Cái

FM-DB25-C

M-DB44-C

Cổng DB44 Male nối dây, có vỏ

Giá: 37,000 đ/Cái

Còn: 344 Cái

M-DB44-C

FM-DB44-C

Cổng DB44 Female nối dây, có vỏ

Giá: 37,000 đ/Cái

Còn: 74 Cái

FM-DB44-C

FM-DB25-PCB

Female Right-Angle DB25 PCB Connector

Giá: 6,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

FM-DB25-PCB

FM-DB9-SC

Cổng DB9 loại Female nối dây, không vỏ

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 26 Cái

FM-DB9-SC

FM-DB37-PCB

Cổng DB37 Female hàn PCB

Giá: 18,000 đ/Cái

Còn: 79 Cái

FM-DB37-PCB

DB25 cover

Vỏ DB25 connector

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 265 Cái

DB25 cover

M-DB25-W

Cổng DB25 loại Male hàn dây, không vỏ

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 395 Cái

M-DB25-W

FM-DB25-W

Cổng DB25 loại Female hàn dây, không vỏ

Giá: 3,500 đ/Cái

Còn: 386 Cái

FM-DB25-W

DB9 Vỏ Nhựa

Vỏ nhựa RS232 DB9/DE9

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 1453 Cái

DB9 Vỏ Nhựa

FM-DB9-W

Cổng DB9 loại Female hàn dây, không vỏ

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 905 Cái

FM-DB9-W

M-DB9-W

Cổng DB9 loại Male hàn dây, không vỏ

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 778 Cái

M-DB9-W

M-DB25-PCB

Male Right-Angle DB25 PCB Connector

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

M-DB25-PCB

M-DB9-SC

Cổng DB9 loại Male nối dây, không vỏ

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 237 Cái

M-DB9-SC

M-DB9-PCB

Cổng DB9 loại Male hàn PCB

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 1934 Cái

M-DB9-PCB

FM-DB9-PCB

Cổng DB9 loại Female hàn PCB

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 6887 Cái

FM-DB9-PCB
Thegioiic-live-support