Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

Dây Bus, Board to Board Cables (54)

List_product List_gallery

4P-10-2468-BUS

Dây bus 4Pin Female-Female dài 10cm, pitch 2.54mm, 26AWG

Giá: 1,900 đ/Dây

Còn: 99 Dây

4P-10-2468-BUS

2P-5557-10CM

2Pin, pitch 4.2mm, 5557 connector, dài 10CM

Giá: 3,500 đ/Sợi

Hàng còn: 0

2P-5557-10CM

2P-20-2468-BUS

Dây bus 2Pin Female-Female dài 20cm, pitch 2.54mm, 26AWG

Giá: 1,500 đ/Dây

Còn: 767 Dây

2P-20-2468-BUS

3P-20-2468-BUS

Dây bus 3Pin Female-Female dài 20cm, pitch 2.54mm, 26AWG

Giá: 2,200 đ/Dây

Còn: 595 Dây

3P-20-2468-BUS

4P-20-2468-BUS

Dây bus 4Pin Female-Female dài 20cm, pitch 2.54mm, 26AWG

Giá: 2,500 đ/Dây

Còn: 233 Dây

4P-20-2468-BUS

5P-20-2468-BUS

Dây bus 5Pin Female-Female dài 20cm, pitch 2.54mm, 26AWG

Giá: 3,200 đ/Dây

Còn: 437 Dây

5P-20-2468-BUS

6P-20-2468-BUS

Dây bus 6Pin Female-Female dài 20cm, pitch 2.54mm, 26AWG

Giá: 3,500 đ/Dây

Còn: 812 Dây

6P-20-2468-BUS

8P-20-2468-BUS

Dây bus 8Pin Female-Female dài 20cm, pitch 2.54mm, 26AWG

Giá: 4,500 đ/Dây

Còn: 556 Dây

8P-20-2468-BUS

10P-20-2468-BUS

Dây bus 10Pin Female-Female dài 20cm, pitch 2.54mm, 26AWG

Giá: 5,400 đ/Dây

Còn: 920 Dây

10P-20-2468-BUS

12P-20-2468-BUS

Dây bus 12Pin Female-Female dài 20cm, pitch 2.54mm, 26AWG

Giá: 7,900 đ/Dây

Còn: 51 Dây

12P-20-2468-BUS

2P-50-2468-BUS

Dây bus 2Pin Female-Female dài 50cm, pitch 2.54mm, 26AWG

Giá: 3,800 đ/Dây

Còn: 163 Dây

2P-50-2468-BUS

4P-50-2468-BUS

Dây bus 4Pin Female-Female dài 50cm, pitch 2.54mm, 26AWG

Giá: 5,800 đ/Dây

Còn: 144 Dây

4P-50-2468-BUS

5557 power connector wire

4.2mm pitch 5557 power connector for computer wire harness

Giá: 15,000 đ/Dây

Hàng còn: 0

5557 power connector wire

2P-10-SM2.54

2Pin SM cable, 2.54mm, dài 10cm

Giá: 2,000 đ/Sợi

Hàng còn: 0

2P-10-SM2.54

8P-30-SM2.54

8-pin SM cable, 2.54mm, dài 30cm

Giá: 9,000 đ/Dây

Còn: 863 Dây

8P-30-SM2.54

2P-XH2.54-FF-40CM

2Pin Female-Female wire bus, pitch 2.54mm, Length 40cm

Giá: 3,000 đ/Dây

Còn: 880 Dây

2P-XH2.54-FF-40CM

3P-XH2.54-FF-40CM

3Pin Female-Female wire bus, pitch 2.54mm, Length 40cm

Giá: 4,000 đ/Dây

Còn: 936 Dây

3P-XH2.54-FF-40CM

4P-XH2.54-FF-40CM

4Pin Female-Female wire bus, pitch 2.54mm, Length 40cm

Giá: 5,000 đ/Dây

Còn: 897 Dây

4P-XH2.54-FF-40CM

5P-XH2.54-FF-30CM

5Pin Female-Female wire bus, pitch 2.54mm, Length 30cm

Giá: 6,000 đ/Dây

Còn: 1000 Dây

5P-XH2.54-FF-30CM

6P-XH2.54-FF-40CM

6Pin Female-Female wire bus, 2.54mm, Length 40cm

Giá: 7,000 đ/Dây

Còn: 923 Dây

6P-XH2.54-FF-40CM

7P-XH2.54-FF-30CM

7Pin Female-Female wire bus, pitch 2.54mm, Length 30cm

Giá: 8,000 đ/Dây

Hàng còn: 0

7P-XH2.54-FF-30CM

8P-XH2.54-FF-40CM

8Pin Female-Female wire bus, pitch 2.54mm, Length 40cm

Giá: 9,000 đ/Dây

Còn: 947 Dây

8P-XH2.54-FF-40CM

10P-XH2.54-FF-40CM

10Pin Female-Female wire bus, pitch 2.54mm, Length 40cm

Giá: 12,000 đ/Dây

Còn: 995 Dây

10P-XH2.54-FF-40CM

4P-2510-30CM Wire

Dây cáp 2510, pitch 2.54mm, 4 pins, dây chuẩn 26AWG, dài 30CM

Giá: 8,000 đ/Dây

Còn: 399 Dây

4P-2510-30CM Wire

2P-ZH1.5-FF-15CM

Dây bus 2-Pin Female-Female, pitch 1.5mm, dài 15CM

Giá: 3,000 đ/Dây

Hàng còn: 0

2P-ZH1.5-FF-15CM

3P-ZH1.5-FF-15CM

Dây bus 3-Pin Female-Female, pitch 1.5mm, dài 15CM

Giá: 4,000 đ/Dây

Hàng còn: 0

3P-ZH1.5-FF-15CM

4P-ZH1.5-FF-15CM

Dây bus 4-Pin Female-Female, pitch 1.5mm, dài 15CM

Giá: 5,000 đ/Dây

Hàng còn: 0

4P-ZH1.5-FF-15CM

5P-ZH1.5-FF-15CM

Dây bus 5-Pin Female-Female, pitch 1.5mm, dài 15CM

Giá: 6,000 đ/Dây

Hàng còn: 0

5P-ZH1.5-FF-15CM

4P-Zh1.5-FF-10CM

Dây nối 4Pins Female-Female pitch 1.5mm, dài 10CM

Giá: 4,000 đ/Dây

Hàng còn: 0

4P-Zh1.5-FF-10CM

6P-ZH1.5-FF-10CM

Dây bus 6-Pin Female-Female, pitch 1.5mm, dài 10CM

Giá: 7,000 đ/Dây

Hàng còn: 0

6P-ZH1.5-FF-10CM

7P-ZH1.5-FF-10CM

Dây bus 7-Pin Female-Female, pitch 1.5mm, dài 10CM

Giá: 8,000 đ/Dây

Hàng còn: 0

7P-ZH1.5-FF-10CM

8P-ZH1.5-FF-10CM

Dây bus 8-Pin Female-Female, pitch 1.5mm, dài 10CM

Giá: 9,000 đ/Dây

Hàng còn: 0

8P-ZH1.5-FF-10CM

2P-JW-30CM Jumper Wire

Jumper Wire Female-Female 2Pins, dài 30CM

Giá: 3,500 đ/Dây

Còn: 643 Dây

2P-JW-30CM Jumper Wire

3P-JW-30CM Jumper Wire

Jumper Wire Female-Female 2Pins, dài 30CM, Pitch 2.54

Giá: 4,000 đ/Dây

Còn: 142 Dây

3P-JW-30CM Jumper Wire

4P-JW-30CM Jumper Wire

Jumper Wire Female-Female 4Pins, dài 30CM, Pitch 2.54

Giá: 4,500 đ/Dây

Còn: 148 Dây

4P-JW-30CM Jumper Wire

5P-JW-30CM Jumper Wire

Jumper Wire Female-Female 5Pins, dài 30CM

Giá: 5,500 đ/Dây

Còn: 457 Dây

5P-JW-30CM Jumper Wire

3P-JW-20CM Jumper Wire

Jumper Wire Female-Female 3Pins, length 20CM, Pitch 2.54

Giá: 3,000 đ/Dây

Còn: 154 Dây

3P-JW-20CM Jumper Wire

16P-2.54-IDC-30CM

IDC flat cable with same side head, pitch 2.54mm, 8x2 pins, length 30cm

Giá: 16,000 đ/Dây

Còn: 1 Dây

16P-2.54-IDC-30CM

20P-2.54-IDC-20CM

Dây IDC cùng chiều, dài 20CM, Pitch 2.54mm, 10x2 pins

Giá: 14,000 đ/Dây

Còn: 78 Dây

20P-2.54-IDC-20CM

34P-2.54-IDC-10CM

34Pin, dây IDC cùng chiều, dài 20CM, Pitch 2.54mm

Giá: 12,000 đ/Dây

Còn: 55 Dây

34P-2.54-IDC-10CM
Thegioiic-live-support