Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525
Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M
0 đ/Cái
Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
27UH (270), 3.7A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
18UH (180), 3.9A
2,000 đ/Cái
ACS758LCB-100B-PFF-T
SENSOR CURRENT HALL 100A AC/DC
150,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
15UH (150), 4.5A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
12UH (120), 4.9A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
8.2UH (8R2), 5.5A
2,000 đ/Cái

Đầu Nối GX Aviation Socket Plug (9)

List product List gallery

GX16-10P Đầu GX16 Đực Cái 10Pin

5A 250V, 10pin

34,000 đ/Bộ

Còn: 300 Bộ

GX16-10P Đầu GX16 Đực Cái 10Pin

GX16-9P Đầu GX16 Đực Cái 9Pin

5A 250V, 9pin

32,000 đ/Bộ

Còn: 295 Bộ

GX16-9P Đầu GX16 Đực Cái 9Pin

GX16-8P Đầu GX16 Đực Cái 8Pin

5A 250V, 8pin

30,000 đ/Bộ

Còn: 290 Bộ

GX16-8P Đầu GX16 Đực Cái 8Pin

GX16-7P Đầu GX16 Đực Cái 7Pin

5A 250V, 7pin

28,000 đ/Bộ

Hết hàng

GX16-7P Đầu GX16 Đực Cái 7Pin

GX16-6P Đầu GX16 Đực Cái 6Pin

5A 250V, 6pin

26,000 đ/Bộ

Còn: 300 Bộ

GX16-6P Đầu GX16 Đực Cái 6Pin

GX16-5P Đầu GX16 Đực Cái 5Pin

5A 250V, 5pin

24,000 đ/Bộ

Còn: 300 Bộ

GX16-5P Đầu GX16 Đực Cái 5Pin

GX16-4P Đầu GX16 Đực Cái 4Pin

5A 250V, 4pin

22,000 đ/Bộ

Còn: 575 Bộ

GX16-4P Đầu GX16 Đực Cái 4Pin

GX16-3P Đầu GX16 Đực Cái 3Pin

5A 250V, 3pin

20,000 đ/Bộ

Còn: 500 Bộ

GX16-3P Đầu GX16 Đực Cái 3Pin

GX16-2P Đầu GX16 Đực Cái 2Pin

5A 250V, 2pin

18,000 đ/Bộ

Còn: 561 Bộ

GX16-2P Đầu GX16 Đực Cái 2Pin
Thegioiic live support