Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Đầu Nối GX Aviation Socket Plug (9)

List product List gallery

GX16-10P Đầu Nối Đực Cái

Dòng định mức 5A, Điện Áp Định Mức 250V, 10 Lõi.

Giá: 34,000 đ/Bộ

Hết hàng

GX16-10P Đầu Nối Đực Cái

GX16-9P Đầu Nối Đực Cái

Dòng định mức 5A, Điện Áp Định Mức 250V, 9 Lõi.

Giá: 32,000 đ/Bộ

Hết hàng

GX16-9P Đầu Nối Đực Cái

GX16-8P Đầu Nối Đực Cái

Dòng định mức 5A, Điện Áp Định Mức 250V, 8 Lõi.

Giá: 30,000 đ/Bộ

Hết hàng

GX16-8P Đầu Nối Đực Cái

GX16-7P Đầu Nối Đực Cái

Dòng định mức 5A, Điện Áp Định Mức 250V, 7 Lõi.

Giá: 28,000 đ/Bộ

Hết hàng

GX16-7P Đầu Nối Đực Cái

GX16-6P Đầu Nối Đực Cái

Dòng định mức 5A, Điện Áp Định Mức 250V, 6 Lõi.

Giá: 26,000 đ/Bộ

Hết hàng

GX16-6P Đầu Nối Đực Cái

GX16-5P Đầu Nối Đực Cái

Dòng định mức 5A, Điện Áp Định Mức 250V, 5 Lõi.

Giá: 24,000 đ/Bộ

Hết hàng

GX16-5P Đầu Nối Đực Cái

GX16-4P Đầu Nối Đực Cái

Dòng định mức 5A, Điện Áp Định Mức 400V, 4 Lõi.

Giá: 22,000 đ/Bộ

Còn: 100 Bộ

GX16-4P Đầu Nối Đực Cái

GX16-3P Đầu Nối Đực Cái

Dòng định mức 5A, Điện Áp Định Mức 400V, 3 Lõi.

Giá: 20,000 đ/Bộ

Hết hàng

GX16-3P Đầu Nối Đực Cái

GX16-2P Đầu Nối Đực Cái

Dòng định mức 5A, Điện Áp Định Mức 400V, 2 Lõi.

Giá: 18,000 đ/Bộ

Hết hàng

GX16-2P Đầu Nối Đực Cái
Thegioiic live support