Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525
Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M
0 đ/Cái
Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
27UH (270), 3.7A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
18UH (180), 3.9A
2,000 đ/Cái
ACS758LCB-100B-PFF-T
SENSOR CURRENT HALL 100A AC/DC
150,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
15UH (150), 4.5A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
12UH (120), 4.9A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
8.2UH (8R2), 5.5A
2,000 đ/Cái

Đầu Nối Dây Loại Thường (19)

List product List gallery

CWC-BL Khớp Nối Dây

Tiết diện dây: 16-14AWG, 0.75-2.5mm2

2,000 đ/Cái

Hết hàng

CWC-BL Khớp Nối Dây

805P3 Khớp Nối Dây

Tiết diện dây: 12-10AWG, 2.5-4.0mm2

2,500 đ/Cái

Hết hàng

805P3 Khớp Nối Dây

CWC-RE Khớp Nối Dây

Tiết diện dây: 22-18AWG, 0.5-1mm2

2,000 đ/Cái

Hết hàng

CWC-RE Khớp Nối Dây

JK-201-A Khớp Nối Dây

Dây đơn: 1.0-2.5mm2, Dây nhiều lõi: 0.5-2.5mm2, Nguồn: 400V/24A

9,500 đ/Cái

Hết hàng

JK-201-A Khớp Nối Dây

JK-101-A Khớp Nối Dây

Dây đơn: 1.0-2.5mm2, Dây nhiều lõi: 0.5-2.5mm2, Nguồn: 400V/24A

4,500 đ/Cái

Hết hàng

JK-101-A Khớp Nối Dây

JK-104D-A Khớp Nối Dây

Dây đơn: 0.75-6.0mm2, Dây nhiều lõi: 2.5-4.0mm2, Nguồn: 400V/24A

9,000 đ/Cái

Hết hàng

JK-104D-A Khớp Nối Dây

JK-108-A Khớp Nối Dây

Dây đơn: 0.75-2.5mm2, Dây nhiều lõi: 1.5-2.5mm2, Nguồn: 400V/24A

6,500 đ/Cái

Hết hàng

JK-108-A Khớp Nối Dây

JK-106-A Khớp Nối Dây

Tiết diện dây: 0.75-2.54mm2, 18-12AWG, Nguồn: 250V/24A

5,000 đ/Cái

Hết hàng

JK-106-A Khớp Nối Dây

JK-102-A Khớp Nối Dây

Dây đơn: 0.75-2.5mm2, Dây nhiều lõi: 1.5-2.5mm2, Nguồn: 400V/24A

3,000 đ/Cái

Hết hàng

JK-102-A Khớp Nối Dây

JK-103D-A Khớp Nối Dây

Dây đơn: 0.75-2.5mm2, Dây nhiều lõi: 1.5-6mm2, Nguồn: 400V/24A

7,000 đ/Cái

Hết hàng

JK-103D-A Khớp Nối Dây

PCT-773-104 Khớp Nối Dây

Dây đơn: 0.75-2.5mm2, Dây nhiều lõi: 1.5-2.5mm2, Nguồn: 400V/24A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

PCT-773-104 Khớp Nối Dây

30A12-WC Đầu Nối Dây

30A/380V, 12 cổng, nhựa PA66 105℃

5,900 đ/Thanh

Còn: 999 Thanh

30A12-WC Đầu Nối Dây

20A12-WC Đầu Nối Dây

20A/380V, 12 cổng, nhựa PA66 105℃

5,500 đ/Thanh

Còn: 992 Thanh

20A12-WC Đầu Nối Dây

10A12-WC Đầu Nối Dây

10A/380V, 12 cổng, nhựa PA66 105℃

4,900 đ/Thanh

Còn: 994 Thanh

10A12-WC Đầu Nối Dây

PCT-215 Khớp Nối Dây

Khớp nối dây 5 khe, 32A/400V, dây 28~12 AWG

5,900 đ/Cái

Còn: 466 Cái

PCT-215 Khớp Nối Dây

PCT-213 Khớp Nối Dây

Khớp nối dây 3 khe, 32A/400V, dây 28~12 AWG

4,900 đ/Cái

Còn: 447 Cái

PCT-213 Khớp Nối Dây

PCT-212 Khớp Nối Dây

Khớp nối dây 2 khe, 32A/400V, dây 28~12 AWG

3,900 đ/Cái

Còn: 424 Cái

PCT-212 Khớp Nối Dây

3P-CH3 Khớp Nối Dây

Khớp nối dây dẫn điện, không hàn, không bắt ốc vít

3,000 đ/Cái

Còn: 4939 Cái

3P-CH3 Khớp Nối Dây

2P-CH2 Khớp Nối Dây

Khớp nối dây dẫn điện, không hàn, không bắt ốc vít

2,000 đ/Cái

Còn: 9959 Cái

2P-CH2 Khớp Nối Dây
Thegioiic live support