Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
0 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái

Đầu Nối Dây Chống Nước (24)

List product List gallery

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 6 Pin

Đầu nối dây 300V 10A, IP68

75,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 6 Pin

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 5 Pin

Đầu nối dây 300V 10A, IP68

63,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 5 Pin

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 4 Pin

Đầu nối dây 300V 10A, IP68

51,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 4 Pin

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 3 Pin

Đầu nối dây 300V 10A, IP68

42,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 3 Pin

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 2 Pin

Đầu nối dây 300V 10A, IP68

35,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 2 Pin

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 1 Pin

Đầu nối dây 300V 10A, IP68

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Đầu Nối Chống Nước Cho Xe Hơi 1 Pin

SP16-9P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

172,000 đ/Cái

Hết hàng

SP16-9P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

SP16-7P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

159,000 đ/Cái

Hết hàng

SP16-7P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

SP16-6P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

133,000 đ/Cái

Hết hàng

SP16-6P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

SP16-5P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

110,000 đ/Cái

Hết hàng

SP16-5P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

SP16-4P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

85,000 đ/Cái

Còn: 4 Cái

SP16-4P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

SP16-3P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

67,000 đ/Cái

Hết hàng

SP16-3P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

SP16-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 10A IP68

45,000 đ/Cái

Hết hàng

SP16-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

M20-1T3 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 3 Dây

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP68

139,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

M20-1T3 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 3 Dây

M20-1T2 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 2 Dây

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP68

95,000 đ/Cái

Còn: 30 Cái

M20-1T2 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 2 Dây

WP-1T2 Đầu Nối Chống Nước Chữ Y IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 165x53 mm

139,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

WP-1T2 Đầu Nối Chống Nước Chữ Y IP68

DCN-2T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

2 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 75x80x45 mm

145,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-2T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

DCN-1T3 Đầu Nối Chống Nước IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 95x120x50 mm

139,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-1T3 Đầu Nối Chống Nước IP68

DCN-1T1 Đầu Nối Chống Nước IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 50x37x35 mm

65,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-1T1 Đầu Nối Chống Nước IP68

DCN-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 72x64x37 mm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

DCN-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP68

M16-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP67

1 ra 2, 10A 300V, chuẩn IP67, dây 25mm, size: 67x48mm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

M16-1T2 Đầu Nối Chống Nước IP67

L20-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Đầu IP67

4 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm

115,000 đ/Cái

Còn: 49 Cái

L20-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Đầu IP67

L20-3P Đầu Nối Chống Nước Chữ T

3 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm

75,000 đ/Cái

Còn: 47 Cái

L20-3P Đầu Nối Chống Nước Chữ T

L20-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm

50,000 đ/Cái

Còn: 601 Cái

L20-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu
Thegioiic live support