Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Đầu Nối 2.8mm (5)

List product List gallery

Đầu Nối Dây 2.8MM 9Pin

9Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

4,000 đ/Set(M+F)

Còn: 2000 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 9Pin

Đầu Nối Dây 2.8MM 6Pin

6Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

3,400 đ/Set(M+F)

Còn: 2000 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 6Pin

Đầu Nối Dây 2.8MM 4Pin

4Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

2,800 đ/Set(M+F)

Còn: 2000 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 4Pin

Đầu Nối Dây 2.8MM 3Pin

3Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

2,200 đ/Set(M+F)

Còn: 1997 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 3Pin

Đầu Nối Dây 2.8MM 2Pin

2Pin, Đầu Nối dây Male-Female, 2.8mm

1,600 đ/Set(M+F)

Còn: 1980 Set(M+F)

Đầu Nối Dây 2.8MM 2Pin
Thegioiic live support