Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Đầu Nối 2.54mm (81)

List product List gallery

KF2510 2Pin Chân Cong

2 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

KF2510 2Pin Chân Cong

SM2.54 8Pin Đầu Nối SM

8Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG

3,100 đ/Set(M+F)

Còn: 488 Set(M+F)

SM2.54 8Pin Đầu Nối SM

SM2.54 7Pin Đầu Nối SM

7Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM

2,900 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

SM2.54 7Pin Đầu Nối SM

SM2.54 6Pin Đầu Nối SM

6Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM

2,700 đ/Set(M+F)

Còn: 490 Set(M+F)

SM2.54 6Pin Đầu Nối SM

SM2.54 5Pin Đầu Nối SM

5Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM

2,500 đ/Set(M+F)

Còn: 500 Set(M+F)

SM2.54 5Pin Đầu Nối SM

SM2.54 4Pin Đầu Nối SM

4Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM

2,300 đ/Set(M+F)

Còn: 958 Set(M+F)

SM2.54 4Pin Đầu Nối SM

SM2.54 3Pin Đầu Nối SM

3Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM

1,700 đ/Set(M+F)

Còn: 940 Set(M+F)

SM2.54 3Pin Đầu Nối SM

SM2.54 2Pin Đầu Nối SM

2Pin, 2.54mm, 250/3A, dây 22~28AWG, SM

1,099 đ/Set(M+F)

Còn: 881 Set(M+F)

SM2.54 2Pin Đầu Nối SM

KF2510 12Pin Chân Thẳng

12 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

2,500 đ/Cái

Còn: 499 Cái

KF2510 12Pin Chân Thẳng

KF2510 9Pin Chân Thẳng

9 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

2,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 500 Gói(2pcs)

KF2510 9Pin Chân Thẳng

KF2510 Terminal (XH-T 2.54mm)

KF2510 terminal dùng cho Female

1,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 473 Gói(10pcs)

KF2510 Terminal (XH-T 2.54mm)

KF2510 10Pin Chân Thẳng

10 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V

2,200 đ/gói (2 cái)

Còn: 645 gói (2 cái)

KF2510 10Pin Chân Thẳng

12P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 10pin

700 đ/Cái

Còn: 520 Cái

12P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

10P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 10pin

600 đ/Cái

Còn: 467 Cái

10P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

9P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 9pin

600 đ/Cái

Còn: 283 Cái

9P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

8P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 8pin

600 đ/Cái

Còn: 419 Cái

8P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

7P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 7pin

500 đ/Cái

Còn: 300 Cái

7P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

6P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 6pin

500 đ/Cái

Còn: 268 Cái

6P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

5P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 5pin

500 đ/Cái

Hết hàng

5P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

4P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 4pin

400 đ/Cái

Còn: 30 Cái

4P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

3P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 3pin

1,000 đ/Gói(3pcs)

Còn: 375 Gói(3pcs)

3P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

2P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

Vỏ dupont 2pin

1,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

2P-FM-Dupont Vỏ Nhựa

KF2510 10Pin Đầu Cái

P/N: 10P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,400 đ/Gói(4pcs)

Còn: 332 Gói(4pcs)

KF2510 10Pin Đầu Cái

KF2510 9Pin Đầu Cái

P/N: 9P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,300 đ/Gói(4pcs)

Còn: 305 Gói(4pcs)

KF2510 9Pin Đầu Cái

KF2510 8Pin Đầu Cái

P/N: 8P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,300 đ/Gói(4pcs)

Còn: 269 Gói(4pcs)

KF2510 8Pin Đầu Cái

KF2510 7Pin Đầu Cái

P/N: 7P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 186 Gói(4pcs)

KF2510 7Pin Đầu Cái

KF2510 6Pin Đầu Cái

P/N: 6P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 329 Gói(4pcs)

KF2510 6Pin Đầu Cái

KF2510 5Pin Đầu Cái

P/N: 5P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 175 Gói(4pcs)

KF2510 5Pin Đầu Cái

KF2510 4Pin Đầu Cái

P/N: 4P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,100 đ/Gói(4pcs)

Còn: 259 Gói(4pcs)

KF2510 4Pin Đầu Cái

KF2510 3Pin Đầu Cái

P/N: 3P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 77 Gói(4pcs)

KF2510 3Pin Đầu Cái

KF2510 2Pin Đầu Cái

P/N: 2P-KF2510-FM, 2.54mm, 4A, 250V

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 353 Gói(4pcs)

KF2510 2Pin Đầu Cái

XH2.54 12Pin Đầu Cái

P/N: 12Pin-XH2.54-FM, 12Pin, Pitch: 2.54mm

3,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 684 Gói(4pcs)

XH2.54 12Pin Đầu Cái

XH2.54 11Pin Đầu Cái

P/N: 11Pin-XH2.54-FM, 11Pin, Pitch: 2.54mm

2,800 đ/Gói(4pcs)

Còn: 748 Gói(4pcs)

XH2.54 11Pin Đầu Cái

XH2.54 10Pin Đầu Cái

P/N: 10Pin-XH2.54-FM, 10Pin, Pitch: 2.54mm

2,600 đ/Gói(4pcs)

Còn: 792 Gói(4pcs)

XH2.54 10Pin Đầu Cái

XH2.54 9Pin Đầu Cái

P/N: 9Pin-XH2.54-FM, 9Pin, Pitch: 2.54mm

2,400 đ/Gói(4pcs)

Còn: 988 Gói(4pcs)

XH2.54 9Pin Đầu Cái

XH2.54 8Pin Đầu Cái

P/N: 8Pin-XH2.54-FM, 8Pin, Pitch: 2.54mm

2,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 1697 Gói(4pcs)

XH2.54 8Pin Đầu Cái

XH2.54 7Pin Đầu Cái

P/N: 7Pin-XH2.54-FM, 7Pin, Pitch: 2.54mm

2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 1243 Gói(4pcs)

XH2.54 7Pin Đầu Cái

XH2.54 6Pin Đầu Cái

P/N: 6Pin-XH2.54-FM, 6Pin, Pitch: 2.54mm

1,800 đ/Gói(4pcs)

Còn: 1213 Gói(4pcs)

XH2.54 6Pin Đầu Cái

XH2.54 5Pin Đầu Cái

P/N: 5Pin-XH2.54-FM, 5Pin, Pitch: 2.54mm

1,600 đ/Gói(4pcs)

Còn: 1172 Gói(4pcs)

XH2.54 5Pin Đầu Cái

XH2.54 4Pin Đầu Cái

P/N: 4Pin-XH2.54-FM, 4Pin, Pitch: 2.54mm

1,400 đ/Gói(4pcs)

Còn: 497 Gói(4pcs)

XH2.54 4Pin Đầu Cái
Thegioiic live support