Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Đầu Nối 2.0mm (35)

List product List gallery

2P-PHB2.0

2Pin, Pitch 2.0mm, SMD connector

700 đ/Cái

Hết hàng

2P-PHB2.0

Cổng PH2.0 2Pin Chân Thẳng

P/N: 2P-PH2.0-V, 2Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 863 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 2Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 3Pin Chân Thẳng

P/N: 3P-PH2.0-V, 3Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 409 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 3Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 4Pin Chân Thẳng

P/N: 4P-PH2.0-V, 4Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 125 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 4Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 5Pin Chân Thẳng

P/N: 5P-PH2.0-V, 5Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 358 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 5Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 6Pin Chân Thẳng

P/N: 6P-PH2.0-V, 6Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

900 đ/Gói(2pcs)

Còn: 4495 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 6Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 7Pin Chân Thẳng

P/N: 7P-PH2.0-V, 7Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 494 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 7Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 8Pin Chân Thẳng

P/N: 8P-PH2.0-V, 8Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,100 đ/Gói(2pcs)

Còn: 451 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 8Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 9Pin Chân Thẳng

P/N: 9P-PH2.0-V, 9Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 487 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 9Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 10Pin Chân Thẳng

P/N: 10P-PH2.0-V, 10Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,300 đ/Gói(2pcs)

Còn: 479 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 10Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 11Pin Chân Thẳng

P/N: 11P-PH2.0-V, 11Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,400 đ/Gói(2pcs)

Còn: 440 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 11Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 12Pin Chân Thẳng

P/N: 12P-PH2.0-V, 12Pin, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 273 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 12Pin Chân Thẳng

Cổng PH2.0 2Pin Chân Cong

P/N: 2P-PH2.0-L, 2Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 748 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 2Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 3Pin Chân Cong

P/N: 3P-PH2.0-L, 3Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 856 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 3Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 4Pin Chân Cong

P/N: 4P-PH2.0-L, 4Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 273 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 4Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 5Pin Chân Cong

P/N: 5P-PH2.0-L, 5Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 362 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 5Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 6Pin Chân Cong

P/N: 6P-PH2.0-L, 6Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 485 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 6Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 7Pin Chân Cong

P/N: 7P-PH2.0-L, 7Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 493 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 7Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 8Pin Chân Cong

P/N: 8P-PH2.0-L, 8Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 487 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 8Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 9Pin Chân Cong

P/N: 9P-PH2.0-L, 9Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 50 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 9Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 10Pin Chân Cong

P/N: 10P-PH2.0-L, 10Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 496 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 10Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 11Pin Chân Cong

P/N: 11P-PH2.0-L, 11Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 497 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 11Pin Chân Cong

Cổng PH2.0 12Pin Chân Cong

P/N: 12P-PH2.0-L, 12Pin, Pitch: 2.0mm, 3A, 250V

1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 454 Gói(2pcs)

Cổng PH2.0 12Pin Chân Cong

Đầu Cái PH2.0 2Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

300 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1557 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 2Pin

Đầu Cái PH2.0 3Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

350 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1660 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 3Pin

Đầu Cái PH2.0 4Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

400 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1755 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 4Pin

Đầu Cái PH2.0 5Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

450 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1843 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 5Pin

Đầu Cái PH2.0 6Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1781 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 6Pin

Đầu Cái PH2.0 7Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

550 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2000 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 7Pin

Đầu Cái PH2.0 8Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1845 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 8Pin

Đầu Cái PH2.0 9Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

650 đ/Gói(2pcs)

Còn: 957 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 9Pin

Đầu Cái PH2.0 10Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 979 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 10Pin

Đầu Cái PH2.0 11Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

750 đ/Gói(2pcs)

Còn: 937 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 11Pin

Đầu Cái PH2.0 12Pin

Pitch 2.0mm, 3A 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 884 Gói(2pcs)

Đầu Cái PH2.0 12Pin

FM-PH2.0 Iron Terminal

Terminal bấm dây loại Female PH2.0

1,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 787 Gói(10pcs)

FM-PH2.0 Iron Terminal
Thegioiic live support