Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Đầu Nối 1.5mm (14)

List product List gallery

Đầu ZH1.5 7Pin SMD

7Pins, pitch 1.5mm, loại SMD

1,100 đ/Cái

Còn: 323 Cái

Đầu ZH1.5 7Pin SMD

Đầu ZH1.5 5Pin SMD

5Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

900 đ/Cái

Còn: 490 Cái

Đầu ZH1.5 5Pin SMD

Đầu ZH1.5 3Pin SMD

3Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

700 đ/Cái

Còn: 508 Cái

Đầu ZH1.5 3Pin SMD

Đầu ZH1.5 10Pin SMD

10Pin, 1.5mm pitch connector, SMD type

1,400 đ/Cái

Còn: 350 Cái

Đầu ZH1.5 10Pin SMD

Đầu ZH1.5 8Pin SMD

8Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector

1,200 đ/Cái

Còn: 188 Cái

Đầu ZH1.5 8Pin SMD

Đầu ZH1.5 6Pin SMD

6Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector

1,000 đ/Cái

Còn: 554 Cái

Đầu ZH1.5 6Pin SMD

Đầu ZH1.5 4Pin SMD

4Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

800 đ/Cái

Còn: 503 Cái

Đầu ZH1.5 4Pin SMD

Đầu ZH1.5 2Pin SMD

2Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

600 đ/Cái

Còn: 406 Cái

Đầu ZH1.5 2Pin SMD

Đầu ZH1.5 8Pin DIP

8Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

1,400 đ/Cái

Còn: 960 Cái

Đầu ZH1.5 8Pin DIP

Đầu ZH1.5 5Pin DIP

5Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

1,100 đ/Cái

Còn: 4296 Cái

Đầu ZH1.5 5Pin DIP

Đầu ZH1.5 4Pin DIP

4Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

1,000 đ/Cái

Còn: 930 Cái

Đầu ZH1.5 4Pin DIP

Đầu ZH1.5 3Pin DIP

3Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

900 đ/Cái

Còn: 988 Cái

Đầu ZH1.5 3Pin DIP

Đầu ZH1.5 6Pin DIP

6Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

1,200 đ/Cái

Còn: 393 Cái

Đầu ZH1.5 6Pin DIP

Đầu ZH1.5 2Pin DIP

2Pins, pitch 1.5mm, loại DIP

800 đ/Cái

Còn: 370 Cái

Đầu ZH1.5 2Pin DIP
Thegioiic live support