Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

Đầu Nối 1.25mm (23)

List product List gallery

4P-ZH1.25-MM-15CM Cáp Đực-Đực

Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-đực, dài 15CM

6,500 đ/Dây

Còn: 500 Dây

4P-ZH1.25-MM-15CM Cáp Đực-Đực

4P-ZH1.25-F-40CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 40cm

6,000 đ/Dây

Còn: 5 Dây

4P-ZH1.25-F-40CM Cáp 1 Đầu Cái

4P-ZH1.25-FF-15CM Cáp Cái-Cái

Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu Cái-Cái, dài 15CM

6,500 đ/Sợi

Còn: 500 Sợi

4P-ZH1.25-FF-15CM Cáp Cái-Cái

4P-ZH1.25-M-15CM Cáp 1 Đầu Đực

Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu đực, dài 15cm

3,000 đ/Dây

Còn: 500 Dây

4P-ZH1.25-M-15CM Cáp 1 Đầu Đực

4P-ZH1.25-MF-15CM Cáp Đực-Cái

Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-cái, dài 15CM

6,500 đ/Sợi

Hết hàng

4P-ZH1.25-MF-15CM Cáp Đực-Cái

8P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 8Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

5,500 đ/Dây

Còn: 199 Dây

8P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

6P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 6Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

5,000 đ/Dây

Còn: 626 Dây

6P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

5P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 5Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

4,000 đ/Dây

Còn: 140 Dây

5P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

4P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

3,000 đ/Dây

Còn: 700 Dây

4P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

3P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 3Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

2,200 đ/Dây

Còn: 283 Dây

3P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

2P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Dây bus 1.25mm 2Pins, 1 đầu cái, dài 15cm

1,500 đ/Dây

Còn: 100 Dây

2P-ZH1.25-F-15CM Cáp 1 Đầu Cái

Đầu ZH1.25 8Pin DIP Cong

Pitch 1.25mm, cong L

1,100 đ/Cái

Còn: 924 Cái

Đầu ZH1.25 8Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 6Pin DIP Cong

Pitch 1.25mm, cong L

900 đ/Cái

Còn: 977 Cái

Đầu ZH1.25 6Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 5Pin DIP Cong

Pitch 1.25mm, cong L

800 đ/Cái

Còn: 949 Cái

Đầu ZH1.25 5Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 4Pin DIP Cong

Pitch 1.25mm, cong L

700 đ/Cái

Còn: 894 Cái

Đầu ZH1.25 4Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 3Pin DIP Cong

Pitch 1.25mm, cong L

600 đ/Cái

Còn: 975 Cái

Đầu ZH1.25 3Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 2Pin DIP Cong

Pitch 1.25mm, cong L

500 đ/Cái

Còn: 810 Cái

Đầu ZH1.25 2Pin DIP Cong

Đầu ZH1.25 8Pin DIP Thẳng

8chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP

1,100 đ/Cái

Còn: 945 Cái

Đầu ZH1.25 8Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 6Pin DIP Thẳng

6chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP

900 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

Đầu ZH1.25 6Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 5Pin DIP Thẳng

5chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP

800 đ/Cái

Còn: 660 Cái

Đầu ZH1.25 5Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 3Pin DIP Thẳng

3chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP

600 đ/Cái

Còn: 790 Cái

Đầu ZH1.25 3Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 4Pin DIP Thẳng

4chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP

700 đ/Cái

Còn: 610 Cái

Đầu ZH1.25 4Pin DIP Thẳng

Đầu ZH1.25 2Pin DIP Thẳng

2chân, pitch 1.25mm, thẳng DIP

500 đ/Cái

Còn: 943 Cái

Đầu ZH1.25 2Pin DIP Thẳng
Thegioiic live support