Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Đầu Cosse SNB (20)

List product List gallery

SNB14-8

C=5.8mm, d2=8.4mm, dòng tối đa 88A, độ dày 0.7mm

Giá: 2,600 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB14-8

SNB14-6

C=5.8mm, d2=6.4mm, dòng tối đa 88A, độ dày 0.7mm

Giá: 2,400 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB14-6

SNB8-8

C=4.5mm, d2=8.4mm, dòng tối đa 62A, độ dày 0.7mm

Giá: 2,200 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB8-8

SNB8-6

C=4.5mm, d2=6.4mm, dòng tối đa 62A, độ dày 0.7mm

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB8-6

SNB5.5-8

C=3.4mm, d2=8.4mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

Giá: 2,100 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB5.5-8

SNB5.5-6

C=3.4mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,900 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB5.5-6

SNB5.5-5

C=3.4mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,700 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB5.5-5

SNB5.5-4

C=3.4mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,500 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB5.5-4

SNB3.5-6

C=3mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,700 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB3.5-6

SNB3.5-5

C=3mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,500 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB3.5-5

SNB3.5-4

C=3mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,300 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB3.5-4

SNB2-6

C=2.3mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,600 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB2-6

SNB2-5

C=2.3mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,400 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB2-5

SNB2-4

C=2.3mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,200 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB2-4

SNB2-3

C=2.3mm, d2=3.2mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB2-3

SNB1.25-6

C=1.7mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,600 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-6

SNB1.25-5

C=1.7mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,400 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-5

SNB1.25-4

C=1.7mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,200 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-4

SNB1.25-3

C=1.7mm, d2=3.2mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

Giá: 900 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-3

SNB1.25-3.2

C=1.7mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

Giá: 1,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-3.2
Thegioiic live support