Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525
Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M
0 đ/Cái
Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
27UH (270), 3.7A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
18UH (180), 3.9A
2,000 đ/Cái
ACS758LCB-100B-PFF-T
SENSOR CURRENT HALL 100A AC/DC
150,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
15UH (150), 4.5A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
12UH (120), 4.9A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
8.2UH (8R2), 5.5A
2,000 đ/Cái

Đầu Cosse SNB (20)

List product List gallery

SNB14-8 Đầu Cosse Chữ Y

C=5.8mm, d2=8.4mm, dòng tối đa 88A, độ dày 0.7mm

2,600 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB14-8 Đầu Cosse Chữ Y

SNB14-6 Đầu Cosse Chữ Y

C=5.8mm, d2=6.4mm, dòng tối đa 88A, độ dày 0.7mm

2,400 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB14-6 Đầu Cosse Chữ Y

SNB8-8 Đầu Cosse Chữ Y

C=4.5mm, d2=8.4mm, dòng tối đa 62A, độ dày 0.7mm

2,200 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB8-8 Đầu Cosse Chữ Y

SNB8-6 Đầu Cosse Chữ Y

C=4.5mm, d2=6.4mm, dòng tối đa 62A, độ dày 0.7mm

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB8-6 Đầu Cosse Chữ Y

SNB5.5-8 Đầu Cosse Chữ Y

C=3.4mm, d2=8.4mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

2,100 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB5.5-8 Đầu Cosse Chữ Y

SNB5.5-6 Đầu Cosse Chữ Y

C=3.4mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

1,900 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB5.5-6 Đầu Cosse Chữ Y

SNB5.5-5 Đầu Cosse Chữ Y

C=3.4mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

1,700 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB5.5-5 Đầu Cosse Chữ Y

SNB5.5-4 Đầu Cosse Chữ Y

C=3.4mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

1,500 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB5.5-4 Đầu Cosse Chữ Y

SNB3.5-6 Đầu Cosse Chữ Y

C=3mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm

1,700 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB3.5-6 Đầu Cosse Chữ Y

SNB3.5-5 Đầu Cosse Chữ Y

C=3mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm

1,500 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB3.5-5 Đầu Cosse Chữ Y

SNB3.5-4 Đầu Cosse Chữ Y

C=3mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm

1,300 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB3.5-4 Đầu Cosse Chữ Y

SNB2-6 Đầu Cosse Chữ Y

C=2.3mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

1,600 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB2-6 Đầu Cosse Chữ Y

SNB2-5 Đầu Cosse Chữ Y

C=2.3mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

1,400 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB2-5 Đầu Cosse Chữ Y

SNB2-4 Đầu Cosse Chữ Y

C=2.3mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

1,200 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB2-4 Đầu Cosse Chữ Y

SNB2-3 Đầu Cosse Chữ Y

C=2.3mm, d2=3.2mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

1,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB2-3 Đầu Cosse Chữ Y

SNB1.25-6 Đầu Cosse Chữ Y

C=1.7mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

1,600 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-6 Đầu Cosse Chữ Y

SNB1.25-5 Đầu Cosse Chữ Y

C=1.7mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

1,400 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-5 Đầu Cosse Chữ Y

SNB1.25-4 Đầu Cosse Chữ Y

C=1.7mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

1,200 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-4 Đầu Cosse Chữ Y

SNB1.25-3 Đầu Cosse Chữ Y

C=1.7mm, d2=3.2mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

900 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-3 Đầu Cosse Chữ Y

SNB1.25-3.2 Đầu Cosse Chữ Y

C=1.7mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

1,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 4770 Gói(5pcs)

SNB1.25-3.2 Đầu Cosse Chữ Y
Thegioiic live support