Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
SRD-09VDC-SL-C
Relay 12VDC, 10A 250VAC/30VDC, 10A 125VAC/28VDC, 5 Chân
0 đ/Cái
GY-291 Cảm Biến Gia Tốc Hướng
Điện áp: 3~5VDC, Giao tiếp I2C/SPI, Pham vi đo: ±2g±16g
45,000 đ/Cái
QTR-5RC Cảm Biến Dò Line
Điện áp: 3.3~5VDC, Dòng tiêu thụ <70mA, 5 mắt cảm biến
150,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Đa Năng 6.5~100VDC
Điện áp: 6.5~100VDC, đo điện áp, dòng điện, công suất, năng lượng, kích thước 85x50x24mm
285,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC Loại Chống Nước
Có 3 Led, Nguồn lấy từ nguồn cần đo, Dãy đo 3.5-30VDC, Dòng tiêu thụ <20mA
72,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC LCD
Sử dụng LCD, Nguồn Nuôi lấy từ nguồn cần đo, Phạm vi đo: 3.5~30VDC, kích thước: 79x43x25mm
126,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp AC 7~500VAC
Có 3 Led hiển thị, Nguồn nuôi lấy từ nguồn cần đo, phạm vi đo: 70~500VAC
53,000 đ/Cái
GY-471 Mạch Cảm Biến Dòng Điện
IC MAX471, Dòng đo được tối đa 3A, Tín hiệu Analog, Kích thước 20x20mm
36,000 đ/Cái

Đầu Cosse SNB (20)

List product List gallery

SNB14-8

C=5.8mm, d2=8.4mm, dòng tối đa 88A, độ dày 0.7mm

2,600 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB14-8

SNB14-6

C=5.8mm, d2=6.4mm, dòng tối đa 88A, độ dày 0.7mm

2,400 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB14-6

SNB8-8

C=4.5mm, d2=8.4mm, dòng tối đa 62A, độ dày 0.7mm

2,200 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB8-8

SNB8-6

C=4.5mm, d2=6.4mm, dòng tối đa 62A, độ dày 0.7mm

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB8-6

SNB5.5-8

C=3.4mm, d2=8.4mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

2,100 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB5.5-8

SNB5.5-6

C=3.4mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

1,900 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB5.5-6

SNB5.5-5

C=3.4mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

1,700 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB5.5-5

SNB5.5-4

C=3.4mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 48A, độ dày 0.7mm

1,500 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB5.5-4

SNB3.5-6

C=3mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm

1,700 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB3.5-6

SNB3.5-5

C=3mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm

1,500 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB3.5-5

SNB3.5-4

C=3mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 37A, độ dày 0.7mm

1,300 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB3.5-4

SNB2-6

C=2.3mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

1,600 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB2-6

SNB2-5

C=2.3mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

1,400 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB2-5

SNB2-4

C=2.3mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

1,200 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB2-4

SNB2-3

C=2.3mm, d2=3.2mm, dòng tối đa 27A, độ dày 0.7mm

1,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB2-3

SNB1.25-6

C=1.7mm, d2=6.5mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

1,600 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-6

SNB1.25-5

C=1.7mm, d2=5.3mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

1,400 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-5

SNB1.25-4

C=1.7mm, d2=4.3mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

1,200 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-4

SNB1.25-3

C=1.7mm, d2=3.2mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

900 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

SNB1.25-3

SNB1.25-3.2

C=1.7mm, dòng tối đa 19A, độ dày 0.7mm

1,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 4876 Gói(5pcs)

SNB1.25-3.2
Thegioiic live support