Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
0 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái

Đầu Cosse DBV (10)

List product List gallery

DBV5.5-18 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 5.6mm, Dày 1.0mm, Dòng Tối Đa 48A, Màu Vàng

6,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 4531 Gói(10pcs)

DBV5.5-18 Đầu Coose Dẹp

DBV5.5-14 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 5.6mm, Dày 1.0mm, Dòng Tối Đa 48A, Màu Vàng

6,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV5.5-14 Đầu Coose Dẹp

DBV5.5-10 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 5.6mm, Dày 1.0mm, Dòng Tối Đa 48A, Màu Vàng

6,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV5.5-10 Đầu Coose Dẹp

DBV2-18 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.9mm, Dày 0.8mm, Dòng Tối Đa 27A, Màu Xanh

5,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV2-18 Đầu Coose Dẹp

DBV2-14 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.9mm, Dày 0.8mm, Dòng Tối Đa 27A, Màu Xanh

450 đ/Cái

Còn: 3030 Cái

DBV2-14 Đầu Coose Dẹp

DBV2-10 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.9mm, Dày 0.8mm, Dòng Tối Đa 27A, Màu Xanh

5,500 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV2-10 Đầu Coose Dẹp

DBV1.25-18 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.3mm, Dày 0.75mm, Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV1.25-18 Đầu Coose Dẹp

DBV1.25-14 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.3mm, Dày 0.75mm, Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV1.25-14 Đầu Coose Dẹp

DBV1.25-11 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.3mm, Dày 0.75mm, Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV1.25-11 Đầu Coose Dẹp

DBV1.25-10 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.3mm, Dày 0.75mm, Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

DBV1.25-10 Đầu Coose Dẹp
Thegioiic live support