Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
0 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái

Đầu Cosse BV (3)

List product List gallery

BV5.5 Đầu Nối Dây

Dòng Tối Đa 48A, Màu Vàng, Dùng Cho Đầu 4-6mm

6,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

BV5.5 Đầu Nối Dây

BV2 Đầu Nối Dây

Dòng Tối Đa 27A, Màu Xanh, Dùng Cho Đầu 1.5-2.5mm

400 đ/Cái

Còn: 1075 Cái

BV2 Đầu Nối Dây

BV1.25 Đầu Nối Dây

Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ, Dùng Cho Đầu 0.5-1.5mm

5,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

BV1.25 Đầu Nối Dây
Thegioiic live support