Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục Sản Phẩm
Sản phẩm mới
5x10x0.8-LD1 Long Đền 304
d=5mm, dc=10mm, h=0.8mm
0 đ/Cái
4x12x1-LD1 Long Đền 304
d=4mm, dc=12mm, h=1mm
570 đ/Cái
4x9x0.8-LD1 Long Đền 304
d=4mm, dc=9mm, h=0.8mm
530 đ/Cái
4x9x0.5-LD1 Long Đền 304
d=4mm, dc=9mm, h=0.5mm
490 đ/Cái
4x8x0.6-LD1 Long Đền 304
d=4mm, dc=8mm, h=0.6mm
450 đ/Cái
3x8x0.6-LD1 Long Đền 304
d=3mm, dc=8mm, h=0.6mm
410 đ/Cái
3x8x0.5-LD1 Long Đền 304
d=3mm, dc=8mm, h=0.5mm
370 đ/Cái
3x7x0.5-LD1 Long Đền 304
d=3mm, dc=7mm, h=0.5mm
330 đ/Cái

Đầu Cosse 2.8MM, 4.8MM, 6.3MM (7)

List product List gallery

Female Cosse-L 6.3MM Màu Bạc

Đầu cosse cắm dây loại cái, dạng chữ L 6.3MM

750 đ/Gói(2pcs)

Còn: 3785 Gói(2pcs)

Female Cosse-L 6.3MM Màu Bạc

Female Cosse 2.8MM-V2

Đầu cosse cắm dây loại cái 2.8MM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 1199 Gói(4pcs)

Female Cosse 2.8MM-V2

Female Cosse-L 6.3MM Màu Vàng

Đầu cosse cắm dây loại cái, dạng chữ L 6.3MM

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 785 Gói(2pcs)

Female Cosse-L 6.3MM Màu Vàng

Female Cosse 2.8MM

Đầu cosse cắm dây loại cái 2.8MM

1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 878 Gói(4pcs)

Female Cosse 2.8MM

Female Cosse 6.3MM

Đầu cosse cắm dây loại cái 6.3MM

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 454 Gói(2pcs)

Female Cosse 6.3MM

Male Cosse 6.3MM

Đầu cosse cắm dây loại đực 6.3MM

1,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 990 Gói(5pcs)

Male Cosse 6.3MM

Fe-Ma-6.3MM

Đầu nối dây Female - Male 6.3MM

1,800 đ/Bộ

Còn: 885 Bộ

Fe-Ma-6.3MM
Thegioiic live support