Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
2P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 2.54
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
0 đ/Cái
1P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 1Pin 2.54
150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG
2,000 đ/Cái
Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V2
Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3
2,200 đ/Cái
Còn: 500 Cái
Mực Cảm Quang Blue Oil 100g
Thay thế phim cảm quang
89,000 đ/Lọ
Trụ PCB Nối Dây 5x6x9.5 V1
Lỗ xỏ dây 3.5mm, size 5x6x9.5mm, ốc M3
2,200 đ/Cái
Còn: 500 Cái
8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
11,000 đ/Cái
7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
10,000 đ/Cái
6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08
250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG
9,000 đ/Cái

Đai Ốc, Bù Loong, Long Đền (136)

List product List gallery

M3-LD4 Long Đền Thép Carbon

d=3.0mm, dc=7mm, h=0.5mm

280 đ/Cái

Hết hàng

M3-LD4 Long Đền Thép Carbon

M30-LDH2 Long Đền Hở

Size M30, Thép Carbon

730 đ/Con

Hết hàng

M30-LDH2 Long Đền Hở

M27-LDH2 Long Đền Hở

Size M27, Thép Carbon

695 đ/Con

Hết hàng

M27-LDH2 Long Đền Hở

M24-LDH2 Long Đền Hở

Size M24, Thép Carbon

660 đ/Con

Hết hàng

M24-LDH2 Long Đền Hở

M22-LDH2 Long Đền Hở

Size M22, Thép Carbon

625 đ/Con

Hết hàng

M22-LDH2 Long Đền Hở

M20-LDH2 Long Đền Hở

Size M20, Thép Carbon

590 đ/Con

Hết hàng

M20-LDH2 Long Đền Hở

M18-LDH2 Long Đền Hở

Size M18, Thép Carbon

555 đ/Con

Hết hàng

M18-LDH2 Long Đền Hở

M16-LDH2 Long Đền Hở

Size M16, Thép Carbon

520 đ/Con

Hết hàng

M16-LDH2 Long Đền Hở

M14-LDH2 Long Đền Hở

Size M14, Thép Carbon

485 đ/Con

Hết hàng

M14-LDH2 Long Đền Hở

M12-LDH2 Long Đền Hở

Size M12, Thép Carbon

450 đ/Con

Hết hàng

M12-LDH2 Long Đền Hở

M10-LDH2 Long Đền Hở

Size M10, Thép Carbon

425 đ/Con

Hết hàng

M10-LDH2 Long Đền Hở

M8-LDH2 Long Đền Hở

Size M8, Thép Carbon

390 đ/Con

Hết hàng

M8-LDH2 Long Đền Hở

M6-LDH2 Long Đền Hở

Size M6, Thép Carbon

355 đ/Con

Hết hàng

M6-LDH2 Long Đền Hở

M5-LDH2 Long Đền Hở

Size M5, Thép Carbon

320 đ/Con

Hết hàng

M5-LDH2 Long Đền Hở

M4-LDH2 Long Đền Hở

Size M4, Thép Carbon

285 đ/Con

Hết hàng

M4-LDH2 Long Đền Hở

M24-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M24, inox 304

700 đ/Con

Hết hàng

M24-LDH1 Long Đền Hở 304

M20-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M20, inox 304

670 đ/Con

Hết hàng

M20-LDH1 Long Đền Hở 304

M18-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M18, inox 304

635 đ/Con

Hết hàng

M18-LDH1 Long Đền Hở 304

M16-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M16, inox 304

600 đ/Con

Hết hàng

M16-LDH1 Long Đền Hở 304

M14-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M14, inox 304

565 đ/Con

Hết hàng

M14-LDH1 Long Đền Hở 304

M12-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M12, inox 304

530 đ/Con

Hết hàng

M12-LDH1 Long Đền Hở 304

M10-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M10, inox 304

495 đ/Con

Hết hàng

M10-LDH1 Long Đền Hở 304

M8-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M8, inox 304

460 đ/Con

Hết hàng

M8-LDH1 Long Đền Hở 304

M6-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M6, inox 304

425 đ/Con

Hết hàng

M6-LDH1 Long Đền Hở 304

M5-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M5, inox 304

390 đ/Con

Hết hàng

M5-LDH1 Long Đền Hở 304

M4-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M4, inox 304

355 đ/Con

Hết hàng

M4-LDH1 Long Đền Hở 304

M3-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M3, inox 304

320 đ/Con

Hết hàng

M3-LDH1 Long Đền Hở 304

M2.5-LDH1 Long Đền Hở 304

Size M2.5, inox 304

285 đ/Con

Hết hàng

M2.5-LDH1 Long Đền Hở 304

6x25x1.5-LD3 Long Đền 201

d=6mm, dc=25mm, h=1.5mm

700 đ/Cái

Hết hàng

6x25x1.5-LD3 Long Đền 201

6x20x1.5-LD3 Long Đền 201

d=6mm, dc=20mm, h=1.5mm

680 đ/Cái

Hết hàng

6x20x1.5-LD3 Long Đền 201

6x20x1-LD3 Long Đền 201

d=6mm, dc=20mm, h=1mm

680 đ/Cái

Hết hàng

6x20x1-LD3 Long Đền 201

6x18x1.5-LD3 Long Đền 201

d=6mm, dc=18mm, h=1.5mm

680 đ/Cái

Hết hàng

6x18x1.5-LD3 Long Đền 201

6x18x1.2-LD3 Long Đền 201

d=6mm, dc=18mm, h=1.2mm

680 đ/Cái

Hết hàng

6x18x1.2-LD3 Long Đền 201

6x18x1-LD3 Long Đền 201

d=6mm, dc=18mm, h=1mm

680 đ/Cái

Hết hàng

6x18x1-LD3 Long Đền 201

6x16x1.2-LD3 Long Đền 201

d=6mm, dc=16mm, h=1.2mm

680 đ/Cái

Hết hàng

6x16x1.2-LD3 Long Đền 201

6x16x1-LD3 Long Đền 201

d=6mm, dc=16mm, h=1mm

680 đ/Cái

Hết hàng

6x16x1-LD3 Long Đền 201

6x16x0.6-LD3 Long Đền 201

d=6mm, dc=16mm, h=0.6mm

660 đ/Cái

Hết hàng

6x16x0.6-LD3 Long Đền 201

6x14x1.5-LD3 Long Đền 201

d=6mm, dc=14mm, h=1mm

660 đ/Cái

Hết hàng

6x14x1.5-LD3 Long Đền 201

6x14x1-LD3 Long Đền 201

d=6mm, dc=14mm, h=1mm

640 đ/Cái

Hết hàng

6x14x1-LD3 Long Đền 201

6x13x1-LD3 Long Đền 201

d=6mm, dc=13mm, h=1mm

620 đ/Cái

Hết hàng

6x13x1-LD3 Long Đền 201
Thegioiic live support