Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
ESP-WROOM-32 Đế Ra Chân
Đế Ra Chân Dùng Cho ESP-WROOM-32
18,000 đ/Cái
ESP-WROOM-32 Mạch Thu Phát Wifi
IoT BLE Module, 2.2-3.6VDC, 90mA
135,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 7.0 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 800x480 7.0" 4.75-7V
1,350,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 3.2 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 400x240 3.2" 4.75-7V
420,000 đ/Cái
Màn Hình Cảm Ứng HMI 2.4 Inch UART
Cảm Ứng Điện Dung, 320x240 2.4" 4.75-7V
320,000 đ/Cái
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái
T30-H3-P05 Bánh Răng Lỗ 6mm
30 răng, lỗ 6mm, bước răng 0.5, cao 10mm, M3 screw
23,000 đ/Cái
Còn: 20 Cái

Cuộn Cảm SMD 0805 (26)

List product List gallery

0805 120uH Cuộn Cảm

0805 120uH Cuộn Cảm, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 800 Gói(5pcs)

0805 120uH Cuộn Cảm

0805 10nH Cuộn Cảm

0805 10nH Cuộn Cảm, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 800 Gói(5pcs)

0805 10nH Cuộn Cảm

0805 100nH Cuộn Cảm

0805 100nH Cuộn Cảm, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 798 Gói(5pcs)

0805 100nH Cuộn Cảm

0805 15nH Cuộn Cảm

0805 15nH Cuộn Cảm, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 800 Gói(5pcs)

0805 15nH Cuộn Cảm

0805 68nH Cuộn Cảm

0805 68nH Cuộn Cảm, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 800 Gói(5pcs)

0805 68nH Cuộn Cảm

0805 22nH Cuộn Cảm

0805 22nH Cuộn Cảm, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 800 Gói(5pcs)

0805 22nH Cuộn Cảm

0805 33nH Cuộn Cảm

0805 33nH Cuộn Cảm, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 800 Gói(5pcs)

0805 33nH Cuộn Cảm

0805 18nH Cuộn Cảm

0805 680nH Cuộn Cảm, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 800 Gói(5pcs)

0805 18nH Cuộn Cảm

0805 680nH Cuộn Cảm

0805 680nH Cuộn Cảm, 10%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 800 Gói(5pcs)

0805 680nH Cuộn Cảm

0805 1.8nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá: 2,000 đ/Cái

Hết hàng

0805 1.8nH Inductor

0805 1.5nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

0805 1.5nH Inductor

0805 1nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

0805 1nH Inductor

0805 2.7nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 171 Gói(5pcs)

0805 2.7nH Inductor

0805 2.2nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

0805 2.2nH Inductor

0805 27nH Inductor

0805 27nH Inductor, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 906 Gói(5pcs)

0805 27nH Inductor

0805 47nH Inductor

0805 47nH Inductor, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói (5pcs)

Còn: 780 Gói (5pcs)

0805 47nH Inductor

0805 1uH Inductor

0805 1uH Inductor, 10%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 1086 Gói(5pcs)

0805 1uH Inductor

0805 3.3nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 798 Gói(5pcs)

0805 3.3nH Inductor

0805 47uH Inductor

0805 47uH Inductor, 5%

Giá: 3,500 đ/Gói(5pcs)

Còn: 729 Gói(5pcs)

0805 47uH Inductor

0805 100uH Inductor

0805 100uH Inductor, 5%

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 1730 Gói(5pcs)

0805 100uH Inductor

0805 470nH Inductor

0805 0.47uH Inductor, 10%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 1910 Gói(5pcs)

0805 470nH Inductor

0805 10uH Inductor

0805 10uH Inductor, 10%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 889 Gói(5pcs)

0805 10uH Inductor

0805 8.2nH Inductor

0805 8.2nH Inductor, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 375 Gói(5pcs)

0805 8.2nH Inductor

0805 6.8nH Inductor

0805 6.8nH Inductor, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 981 Gói(5pcs)

0805 6.8nH Inductor

0805 4.7nH Inductor

0805 4.7nH Inductor, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 436 Gói(5pcs)

0805 4.7nH Inductor

0805 3.9nH Inductor

0805 3.9nH Inductor, 5%

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn: 285 Gói(5pcs)

0805 3.9nH Inductor
Thegioiic live support