Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Mạch Chuyển Đổi USB To TTL UART RS232 RS485
Chuyển đổi USB to TTL UART RS232 RS485
0 đ/Cái
Mạch Chuyển Đổi USB To TTL UART RS232 RS485
Chuyển đổi USB to TTL UART RS232 RS485, Hỗ trợ: Win7, 2000...
169,000 đ/Cái
Mạch Điều Khiển Động Cơ Không Chổi Than
Nguồn vào: 85-265VAC, Ra: 24VDC 2.5A, Công suất: 5W
85,000 đ/Cái
Mạch Chuyển Đổi Điện Áp AC-DC 220V-24V 2.5A
Nguồn vào: 85-265VAC, Ra: 24VDC 2.5A, Công suất: 5W
76,000 đ/Cái
Mạch Điều Khiển Động Cơ Step/PWM
Nguồn: 15-80VDC hoặc 12VDC, Tần số: 2.5-65KHz
180,000 đ/Cái
4P-ZH1.25-M-15CM Cáp 1 Đầu Đực
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu đực, dài 15cm
3,000 đ/Dây
Khe Cắm Sim 9Pin Push-Push
8Pin+1, loại push-push
9,500 đ/Cái
P2N2222A
TRANS NPN 40V 0.6A TO-92
500 đ/Cái

Cuộn Cảm RH127 12x12mm (36)

List product List gallery

RH127-1R2 Cuộn Cảm 1.2UH SMD 1212

1.2UH 9.8A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-1R2 Cuộn Cảm 1.2UH SMD 1212

RH127-1R5 Cuộn Cảm 1.5UH SMD 1212

1.5UH 9.5A, Size 12x12x8mm, cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-1R5 Cuộn Cảm 1.5UH SMD 1212

RH127-1R8 Cuộn Cảm 1.8UH SMD 1212

1.8UH 9.5A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-1R8 Cuộn Cảm 1.8UH SMD 1212

RH127-2R2 Cuộn Cảm 2.2UH SMD 1212

2.2UH 8.5A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-2R2 Cuộn Cảm 2.2UH SMD 1212

RH127-2R4 Cuộn Cảm 2.4UH SMD 1212

2.4UH 8.0A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-2R4 Cuộn Cảm 2.4UH SMD 1212

RH127-2R7 Cuộn Cảm 2.7UH SMD 1212

2.7UH 8.0A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-2R7 Cuộn Cảm 2.7UH SMD 1212

RH127-3R3 Cuộn Cảm 3.3UH SMD 1212

3.3UH 8.0A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-3R3 Cuộn Cảm 3.3UH SMD 1212

RH127-3R5 Cuộn Cảm 3.5UH SMD 1212

3.5UH 7.5A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-3R5 Cuộn Cảm 3.5UH SMD 1212

RH127-4R7 Cuộn Cảm 4.7UH SMD 1212

4.7UH 6.8A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 396 Cái

RH127-4R7 Cuộn Cảm 4.7UH SMD 1212

RH127-6R8 Cuộn Cảm 6.8UH SMD 1212

6.8UH 6.5A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-6R8 Cuộn Cảm 6.8UH SMD 1212

RH127-8R2 Cuộn Cảm 8.2UH SMD 1212

8.2UH 5.5A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-8R2 Cuộn Cảm 8.2UH SMD 1212

RH127-100 Cuộn Cảm 10UH SMD 1212

10UH 5.4A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 513 Cái

RH127-100 Cuộn Cảm 10UH SMD 1212

RH127-120 Cuộn Cảm 12UH SMD 1212

12UH 4.9A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 478 Cái

RH127-120 Cuộn Cảm 12UH SMD 1212

RH127-150 Cuộn Cảm 15UH SMD 1212

15UH 4.5A,Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 430 Cái

RH127-150 Cuộn Cảm 15UH SMD 1212

RH127-180 Cuộn Cảm 18UH SMD 1212

18UH 3.9A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 499 Cái

RH127-180  Cuộn Cảm 18UH SMD 1212

RH127-220 Cuộn Cảm 22UH SMD 1212

22UH 3.6A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 899 Cái

RH127-220  Cuộn Cảm 22UH SMD 1212

RH127-270 Cuộn Cảm 27UH SMD 1212

27UH 3.4A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RH127-270 Cuộn Cảm 27UH SMD 1212

RH127-330 Cuộn Cảm 33UH SMD 1212

33UH 3A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 919 Cái

RH127-330 Cuộn Cảm 33UH SMD 1212

RH127-390 Cuộn Cảm 39UH SMD 1212

39UH 2.75A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-390  Cuộn Cảm 39UH SMD 1212

RH127-470 Cuộn Cảm 47UH SMD 1212

47UH 2.5A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 455 Cái

RH127-470 Cuộn Cảm 47UH SMD 1212

RH127-560 Cuộn Cảm 56UH SMD 1212

56UH 2.75A,Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-560 Cuộn Cảm 56UH SMD 1212

RH127-680 Cuộn Cảm 68UH SMD 1212

68UH 2.75A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 1778 Cái

RH127-680  Cuộn Cảm 68UH SMD 1212

RH127-820 Cuộn Cảm 82UH SMD 1212

82UH 2.75A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-820 Cuộn Cảm 82UH SMD 1212

RH127-101 Cuộn Cảm 100UH SMD 1212

100UH 1.7A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 1633 Cái

RH127-101 Cuộn Cảm 100UH SMD 1212

RH127-121 Cuộn Cảm 120UH SMD 1212

120UH 2.75A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-121 Cuộn Cảm 120UH SMD 1212

RH127-151 Cuộn Cảm 150UH SMD 1212

150UH 1.42A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 407 Cái

RH127-151 Cuộn Cảm 150UH SMD 1212

RH127-181 Cuộn Cảm 180UH SMD 1212

180UH 1.3A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-181 Cuộn Cảm 180UH SMD 1212

RH127-221 Cuộn Cảm 220UH SMD 1212

220UH 1.16A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 1043 Cái

RH127-221 Cuộn Cảm 220UH SMD 1212

RH127-271 Cuộn Cảm 270UH SMD 1212

270UH 1.3A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-271 Cuộn Cảm 270UH SMD 1212

RH127-331 Cuộn Cảm 330UH SMD 1212

330UH 0.95A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 1351 Cái

RH127-331 Cuộn Cảm 330UH SMD 1212

RH127-391 Cuộn Cảm 390UH SMD 1212

390UH 0.88A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-391 Cuộn Cảm 390UH SMD 1212

RH127-471 Cuộn Cảm 470UH SMD 1212

470UH 0.79A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Còn: 480 Cái

RH127-471 Cuộn Cảm 470UH SMD 1212

RH127-561 Cuộn Cảm 560UH SMD 1212

560UH 1.3A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-561 Cuộn Cảm 560UH SMD 1212

RH127-681 Cuộn Cảm 680UH SMD 1212

680UH 0.69A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

5,000 đ/Cái

Còn: 488 Cái

RH127-681 Cuộn Cảm 680UH SMD 1212

RH127-821 Cuộn Cảm 820UH SMD 1212

820UH 1.3A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

5,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-821 Cuộn Cảm 820UH SMD 1212

RH127-102 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

1000UH 1.3A, Size 12x12x8mm, Cuộn cảm dán

6,000 đ/Cái

Hết hàng

RH127-102 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212
Thegioiic live support