Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MP1584EN-LF-Z
IC REG BUCK ADJ 3A
9,000 đ/Cái
Tay Hàn Điều Chỉnh Nhiệt Độ 60W Vinasemi99
Điện áp: 220VAC 50/60Hz, công suất: 60W, nhiệt độ điều chỉnh: 200 ~ 480oC
119,000 đ/Cái
TM1668
LED Dedicated Drive Control Circuit
7,000 đ/Cái
Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
5.1 Ohm 2W 5%
400 đ/Cái
Còn: 100 Cái
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
ON-ON, 2A 250VAC
5,500 đ/Cái
Còn: 168 Cái
MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin
ON-ON, 2A 250VAC
8,000 đ/Cái
Còn: 68 Cái
PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top
5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top
4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Cuộn Cảm RH104 10x10mm (22)

List product List gallery

Cuộn Cảm 330UH RH104 SMD 10x10x4

330UH (331) 520mA, Size 10×10×4 mm, cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 270UH RH104 SMD 10x10x4

270UH (271) 550mA, Size 10×10×4 mm, cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 220UH RH104 SMD 10x10x4

220UH (221) 700mA, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 180UH RH104 SMD 10x10x4

180UH (181) 750mA, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 330UH RH104 SMD 10x10x4

150UH (151) 850mA, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 121UH RH104 SMD 10x10x4

121UH (122) 1.1A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 121UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 330UH RH104 SMD 10x10x4

100UH (101) 1.25A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 82UH RH104 SMD 10x10x4

82UH (820) 1.3A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 68UH RH104 SMD 10x10x4

68UH (680) 1.4A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 56UH RH104 SMD 10x10x4

56UH (560) 1.7A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 47UH RH104 SMD 10x10x4

47UH (470) 1.9A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 47UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 39UH RH104 SMD 10x10x4

39UH (390) 2A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 33UH RH104 SMD 10x10x4

33UH (330) 2.2A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 27UH RH104 SMD 10x10x4

27UH (270) 2.3A, Size 10×10×4 mm, cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 22UH RH104 SMD 10x10x4

22UH (220) 2.5A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 18UH RH104 SMD 10x10x4

18UH (180) 2.6A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 15UH RH104 SMD 10x10x4

15UH (150) 3.1A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 12UH RH104 SMD 10x10x4

12UH (120) 3.4A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 10UH RH104 SMD 10x10x4

10UH (100) 3.8A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 3.8UH RH104 SMD 10x10x4

3.8UH (3R8) 5.5A, Size 10×10×4 mm, ,Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.8UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 1.5UH RH104 SMD 10x10x4

1.5UH (1R5) 6.1A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH RH104 SMD 10x10x4

Cuộn Cảm 1.5UH RH104 SMD 10x10x4

1.5UH (1R5) 6.5A, Size 10×10×4 mm, Cuộn cảm dán

2,400 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH RH104 SMD 10x10x4
Thegioiic live support