Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Mạch Chuyển Đổi USB To TTL UART RS232 RS485
Chuyển đổi USB to TTL UART RS232 RS485
0 đ/Cái
Mạch Chuyển Đổi USB To TTL UART RS232 RS485
Chuyển đổi USB to TTL UART RS232 RS485, Hỗ trợ: Win7, 2000...
169,000 đ/Cái
Mạch Điều Khiển Động Cơ Không Chổi Than
Nguồn vào: 85-265VAC, Ra: 24VDC 2.5A, Công suất: 5W
85,000 đ/Cái
Mạch Chuyển Đổi Điện Áp AC-DC 220V-24V 2.5A
Nguồn vào: 85-265VAC, Ra: 24VDC 2.5A, Công suất: 5W
76,000 đ/Cái
Mạch Điều Khiển Động Cơ Step/PWM
Nguồn: 15-80VDC hoặc 12VDC, Tần số: 2.5-65KHz
180,000 đ/Cái
4P-ZH1.25-M-15CM Cáp 1 Đầu Đực
Dây bus 1.25mm 4Pins, 1 đầu đực, dài 15cm
3,000 đ/Dây
Khe Cắm Sim 9Pin Push-Push
8Pin+1, loại push-push
9,500 đ/Cái
P2N2222A
TRANS NPN 40V 0.6A TO-92
500 đ/Cái

Cuộn Cảm RH104 10x10mm (22)

List product List gallery

RH104-331 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

330UH 520mA, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-331 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-271 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

270UH 550mA, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-271 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-221 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

220UH 700mA, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-221 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-181 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

180UH 750mA, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-181 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-151 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

150UH 850mA, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-151 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-121 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

121UH 1.1A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-121 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-101Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

100UH 1.25A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-101Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-820 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

82UH 1.3A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-820 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-680 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

68UH 1.4A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-680 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-560 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

56UH 1.7A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-560 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-470 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

47UH 1.9A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-470  Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-390 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

39UH 2A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-390 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-330 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

33UH 2.2A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-330 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-270 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

27UH 2.3A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-270 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-220 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

22UH 2.5A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-220 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-180 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

18UH 2.6A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-180 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-150 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

15UH 3.1A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-150 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-120 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

12UH 3.4A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-120 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-100 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

10UH 3.8A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-100 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-3R8 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

3.8UH 5.5A, Size 10×10×4mm, ,Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-3R8 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-2R5 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

1.5UH 6.1A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-2R5 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

RH104-1R5 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212

1.5UH 6.5A, Size 10×10×4mm, Cuộn cảm dán

3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-1R5 Cuộn Cảm 1000UH SMD 1212
Thegioiic live support