Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

Cuộn Cảm RH104 (22)

List product List gallery

RH104-331

330UH 520mA, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-331

RH104-271

270UH 550mA, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-271

RH104-221

220UH 700mA, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-221

RH104-181

180UH 750mA, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-181

RH104-151

150UH 850mA, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-151

RH104-121

121UH 1.1A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-121

RH104-101

100UH 1.25A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-101

RH104-820

82UH 1.3A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-820

RH104-680

68UH 1.4A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-680

RH104-560

56UH 1.7A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-560

RH104-470

47UH 1.9A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-470

RH104-390

39UH 2A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-390

RH104-330

33UH 2.2A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-330

RH104-270

27UH 2.3A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-270

RH104-220

22UH 2.5A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-220

RH104-180

18UH 2.6A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-180

RH104-150

15UH 3.1A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-150

RH104-120

12UH 3.4A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-120

RH104-100

10UH 3.8A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-100

RH104-3R8

3.8UH 5.5A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-3R8

RH104-2R5

1.5UH 6.1A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-2R5

RH104-1R5

1.5UH 6.5A, Size 10×10×4mm, SMD Inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

RH104-1R5
Thegioiic live support