Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
5MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=5mm
0 đ/Thanh
4MM-200MM Thanh Trục
Thanh trục dài 200mm, D=4mm
14,600 đ/Thanh
3006 Đế Pin Inox CR2430
Đế pin CR2430, inox
1,800 đ/Cái
Đế Pin Inox CR2032
Chất liệu inox
800 đ/Cái
Connector Đế Pin AA V9
Chất liệu inox
500 đ/Bộ
Connector Đế Pin AA V8
Chất liệu inox
800 đ/Bộ
SG92R Động Cơ Servo
Nguồn: 4.2-6VDC, 9g servo, 2.5KG.CM
57,000 đ/Cái
Đế Pin 1x18650 Shiled
Nguồn: 5-8VDC, dòng sạc: 0.5A, size: 98x29mm
57,000 đ/Cái

Cuộn Cảm NR8040 SMD (36)

List product List gallery

Cuộn Cảm NR8040 1000UH

1000UH (102) 1.3A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 1000UH

Cuộn Cảm NR8040 820UH

820UH (821) 1.3A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 820UH

Cuộn Cảm NR8040 620UH

620UH (621) 2.75A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 620UH

Cuộn Cảm NR8040 560UH

560UH (561) 1.3A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 560UH

Cuộn Cảm NR8040 470UH

470UH (471) 0.79A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 470UH

Cuộn Cảm NR8040 390UH

390UH (391) 0.88A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 390UH

Cuộn Cảm NR8040 330UH

330UH (331) 2.75A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 330UH

Cuộn Cảm NR8040 270UH

270UH (271) 1.3A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 270UH

Cuộn Cảm NR8040 220UH

220UH (221) 1.16A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 220UH

Cuộn Cảm NR8040 180UH

180UH (181) 1.3A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 180UH

Cuộn Cảm NR8040 150UH

150UH (151) 1.42A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 150UH

Cuộn Cảm NR8040 120UH

120UH (121) 2.75A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 120UH

Cuộn Cảm NR8040 100UH

100UH (101) 1.7A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 100UH

Cuộn Cảm NR8040 82UH

82UH (820) 2.75A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 82UH

Cuộn Cảm NR8040 68UH

68UH (680) 2.75A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 68UH

Cuộn Cảm NR8040 56UH

56UH (560) 2.75A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 56UH

Cuộn Cảm NR8040 47UH

47UH (470) 2.5A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 47UH

Cuộn Cảm NR8040 39UH

39UH (390) 4A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 39UH

Cuộn Cảm NR8040 33UH

33UH (330) 3A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 33UH

Cuộn Cảm NR8040 27UH

27UH (270) 3.4A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 27UH

Cuộn Cảm NR8040 22UH

22UH (220) 3.6A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 22UH

Cuộn Cảm NR8040 18UH

18UH (180) 3.9A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 18UH

Cuộn Cảm NR8040 15UH

15UH (150) 4.5A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 15UH

Cuộn Cảm NR8040 12UH

12UH (120) 4.9A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 12UH

Cuộn Cảm NR8040 10UH

10UH (100) 5.4A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 10UH

Cuộn Cảm NR8040 8.2UH

8.2UH (8R2) 5.5A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 8.2UH

Cuộn Cảm NR8040 4.7UH

4.7UH (4R7) 6.8A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

0 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 4.7UH

Cuộn Cảm NR8040 3.5UH

3.5UH (3R5) 7.5A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 3.5UH

Cuộn Cảm NR8040 3.3UH

3.3UH (3R3) 8.0A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 3.3UH

Cuộn Cảm NR8040 2.7UH

2.7UH (2R7) 8.0A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

 Cuộn Cảm NR8040 2.7UH

Cuộn Cảm NR8040 2.4UH

2.4UH (2R4) 8.0A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 2.4UH

Cuộn Cảm NR8040 2.2UH

2.2UH (2R2) 9.8A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 2.2UH

Cuộn Cảm NR8040 1.8UH

1.8UH (1R8) 9.5A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 1.8UH

Cuộn Cảm NR8040 1.5UH

1.5UH (1R5) 9.8A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 1.5UH

Cuộn Cảm NR8040 1.2UH

1.2UH (1R2) 9.8A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm NR8040 1.2UH

Cuộn Cảm NR8040 6.8UH

6.8UH (6R8) 4A, SMD 8 x 8 x 4mm Inductor

2,600 đ/Cái

Còn: 47 Cái

Cuộn Cảm NR8040 6.8UH
Thegioiic live support