Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MP1584EN-LF-Z
IC REG BUCK ADJ 3A
9,000 đ/Cái
Tay Hàn Điều Chỉnh Nhiệt Độ 60W Vinasemi99
Điện áp: 220VAC 50/60Hz, công suất: 60W, nhiệt độ điều chỉnh: 200 ~ 480oC
119,000 đ/Cái
TM1668
LED Dedicated Drive Control Circuit
7,000 đ/Cái
Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
5.1 Ohm 2W 5%
400 đ/Cái
Còn: 100 Cái
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
ON-ON, 2A 250VAC
5,500 đ/Cái
Còn: 168 Cái
MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin
ON-ON, 2A 250VAC
8,000 đ/Cái
Còn: 68 Cái
PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top
5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top
4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Cuộn Cảm CD75 SMD (27)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

1uH (1R0), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 470uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

470uH (471), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 390uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

390uH (391), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 330uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

330uH (331), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 270uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

270uH (270), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 220uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

220uH (221), 0.15A

1,100 đ/Cái

Còn: 2934 Cái

Cuộn Cảm 220uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 180uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

180uH (181), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 150uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

150uH (151), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 120uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

120uH (121), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 100uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

100uH (101), 0.15A

1,100 đ/Cái

Còn: 840 Cái

Cuộn Cảm 100uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 82uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

82uH (820), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 68uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

68uH (680), 0.15A

1,100 đ/Cái

Còn: 978 Cái

Cuộn Cảm 68uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 56uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

56uH (560), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 47uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

47uH (470), 0.15A

1,100 đ/Cái

Còn: 866 Cái

Cuộn Cảm 47uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 39uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

39uH (1R0), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 33uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

33uH (1R0), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 27uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

27uH (270), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 22uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

22uH (1R0), 0.15A

1,100 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

Cuộn Cảm 22uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 18uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

18uH (180), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 15uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

15uH (150), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 12uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

12uH (1R0), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 10uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

10uH (100), 0.15A

1,100 đ/Cái

Còn: 854 Cái

Cuộn Cảm 10uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 6.8uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

6.8uH (6R8), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 4.7uH CD75 SMD 5.8x5.2x3.2

4.7uH (4R7), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7uH CD75 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 3.3.uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

3.3uH (1R0), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3.uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 2.2uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

2.2uH (220), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

Cuộn Cảm 1.5uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0

1.5uH (1R5), 0.15A

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5uH CD75 SMD 7.8x7.5x5.0
Thegioiic live support