Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MP1584EN-LF-Z
IC REG BUCK ADJ 3A
9,000 đ/Cái
Tay Hàn Điều Chỉnh Nhiệt Độ 60W Vinasemi99
Điện áp: 220VAC 50/60Hz, công suất: 60W, nhiệt độ điều chỉnh: 200 ~ 480oC
119,000 đ/Cái
TM1668
LED Dedicated Drive Control Circuit
7,000 đ/Cái
Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
5.1 Ohm 2W 5%
400 đ/Cái
Còn: 100 Cái
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
ON-ON, 2A 250VAC
5,500 đ/Cái
Còn: 168 Cái
MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin
ON-ON, 2A 250VAC
8,000 đ/Cái
Còn: 68 Cái
PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top
5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top
4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Cuộn Cảm CD53 SMD (37)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1000uH (102), 0.15A

1,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 820uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

820uH (821), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 681uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

681uH (682), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

Cuộn Cảm 681uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 561uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

561uH (562), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 561uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 470uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

470uH (471), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1495 Cái

Cuộn Cảm 470uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 390uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

390uH (391), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 330uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

330uH (331), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1500 Cái

Cuộn Cảm 330uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 270uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

270uH (270), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 220uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

220uH (221), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1450 Cái

Cuộn Cảm 220uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 180uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

180uH (181), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 150uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

150uH (151), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 120uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

120uH (121), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 62uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

62uH (620), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 62uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 68uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

68uH (680), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 56uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

56uH (560), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 39uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

39uH (390), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 27uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

27uH (270), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 18uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

18uH (180), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 15uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

15uH (821), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 120uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

12uH (120), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 8.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

8.2uH (8R2), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 5.6uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

5.6uH (5R6), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 3.9uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

3.9uH (3R9), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 2.7uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

2.7uH (2R7), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.8uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1.8uH (1R8), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.5uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1.5uH (1R5), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1.2uH (821), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 1.0uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

1.0uH (821), 0.15A

2,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.0uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 4.7uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

4.7uH (4R7), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 3389 Cái

Cuộn Cảm 4.7uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 6.8uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

6.8uH (6R8), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1752 Cái

Cuộn Cảm 6.8uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 10uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

10uH (100), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1828 Cái

Cuộn Cảm 10uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 100uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

100uH (101), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1589 Cái

Cuộn Cảm 100uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 2.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

2.2uH (2R2), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 390 Cái

Cuộn Cảm 2.2uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 3.3.uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

3.3uH (3R3), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 950 Cái

Cuộn Cảm 3.3.uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 22uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

22uH (220), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1917 Cái

Cuộn Cảm 22uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 33uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

33uH (330), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 180 Cái

Cuộn Cảm 33uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

Cuộn Cảm 47uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2

47uH (470), 0.15A

2,100 đ/Cái

Còn: 1671 Cái

Cuộn Cảm 47uH CD53 SMD 5.8x5.2x3.2
Thegioiic live support