Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MP1584EN-LF-Z
IC REG BUCK ADJ 3A
9,000 đ/Cái
Tay Hàn Điều Chỉnh Nhiệt Độ 60W Vinasemi99
Điện áp: 220VAC 50/60Hz, công suất: 60W, nhiệt độ điều chỉnh: 200 ~ 480oC
119,000 đ/Cái
TM1668
LED Dedicated Drive Control Circuit
7,000 đ/Cái
Điện Trở 5.1 Ohm 2W 5% 4 Vòng Màu
5.1 Ohm 2W 5%
400 đ/Cái
Còn: 100 Cái
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
ON-ON, 2A 250VAC
5,500 đ/Cái
Còn: 168 Cái
MTS-402 Công Tắc ON-ON 12Pin
ON-ON, 2A 250VAC
8,000 đ/Cái
Còn: 68 Cái
PT06-B502 Biến Trở Carbon 5K Ohm Top
5K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B472 Biến Trở Carbon 4.7K Ohm Top
4.7K Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

Cuộn Cảm 4D28 SMD (36)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

1000UH (391) 1.3A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 820UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

820UH (391) 1.3A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 820UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 680UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

680UH (391) 0.69A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 560UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

560UH (391) 1.3A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 470UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

470UH (391) 0.79A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 390UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

390UH (391) 0.88A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 390UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 270UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

270UH (271) 1.3A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 270UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 180UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

180UH (181) 1.3A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 150UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

150UH (151) 1.42A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 120UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

120UH (121) 2.75A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 82UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

82UH (820) 2.75A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 56UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

56UH (560) 2.75A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 39UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

39UH (390) 2.75A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 33UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

33UH (330) 3A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 27UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

27UH (270) 3.4A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 18UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

18UH (180) 3.9A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 15UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

15UH (150) 4.5A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 12UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

12UH (120) 4.9A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 8.2UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

8.2UH (8R2) 5.5A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 6.8UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

6.8UH (6R8) 6.5A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 4.7UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

4.7UH (4R7) 6.8A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 3.5UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

3.5UH (3R5) 7.5A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.5UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 3.3UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

3.3UH (3R3) 8.0A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 2.7UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

2.7UH (2R7) 8.0A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 2.4UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

2.4UH (2R2) 8.0A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.4UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 2.2UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

2.2UH (2R2) 8.5A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 1.8UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

1.8UH (1R8) 9.5A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 1.5UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

1.5UH (1R2) 9.8A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 1.2UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

1.2UH (1R2) 9.8A

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 330UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

330UH (331) 0.30A

1,500 đ/Cái

Còn: 1985 Cái

Cuộn Cảm 330UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 220UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

220UH (221) 0.30A

1,500 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

Cuộn Cảm 220UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 100UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

100UH (101) 0.35A

1,700 đ/Cái

Còn: 1484 Cái

Cuộn Cảm 100UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 68UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

68UH (680), 0.41A

1,500 đ/Cái

Còn: 1995 Cái

Cuộn Cảm 68UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 47UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

47UH (470), 0.5A

1,500 đ/Cái

Còn: 1979 Cái

Cuộn Cảm 47UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 10UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

10UH (100), 1A

1,500 đ/Cái

Còn: 1301 Cái

Cuộn Cảm 10UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

Cuộn Cảm 22UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0

22UH (220), 0.7A

1,500 đ/Cái

Còn: 1968 Cái

Cuộn Cảm 22UH 4D28 SMD 4.7x4.7x3.0
Thegioiic live support